"Kosovo se suočava sa visokim nivoom korupcije"

Borba protiv pranja novca i oduzimanje nelegalno stečene imovine, ključni su elementi u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, poručeno je sa konferencije posvećene ovoj negativnoj društvrnoj pojavi, koju je organizovala Grupa za pravne i političke studije.

"Kosovo se suočava sa visokim nivoom korupcije"

Studija "Borba protiv pranja novca i nelegalno stečene imovine, gde je Kosovo?" pokazuje nedovoljnu posvećenost nadležnih institucija kažnjavanju onih koji su umešani u korupciju. 

“Zapažen je veoma nizak nivo oduzimanja imovine stečene na ovaj način. Prema izveštaju vrednost konfiskovane imovine je svega 3,8 miliona…, Kao prvo, tokom vođenja postupka tužilaštvo nije preciziralo vrednost protivzakonito stečene imovine i sudije u ovim slučajevima ne predlažu konfiskaciju nezakonito stečene imovine”, rekla je Arbreša Ljodža iz Grupe za pravne i političke studije.

Britanska vlada i Kosovo imaju isti cilj-efikasniji rad na suzbijanju privrednog kriminala, korupcije, pranja novca i oduzimanja nezakonito stečene imovine. Oduzimanje ilegalno stečene imovine mora zaživeti u praksi jer je to jedini način za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala poručuju iz Ambasade Velike Britanije.

“Britanska ambasada je posvećena pružanju podrške Kosovu u rešavanju problema korupcije, pranja novca i nedozvoljenim oblicima finansiranja. Kosovo je u razvoju, ali je prihod po glavi stanovnika i dalje nizak, Postoje uspešna domaća preduzeća, koja zapošljavaju određeni broj ljudi i daju istinski primer drugima kako se na pravi način osnažuje Kosovo”, kaže Dženifer Blekini iz Britanske ambasade.

Da je korupcija jedan od velikih problema i da je potrebno mnogo vremena za njeno iskorenjivanje, istakli su i panelisti okruglog stola posvećenog borbi protiv ekonomskog kriminala na Kosovu, organizovanog u sklopu Nedelje borbe protiv korupcije.

“Korupciji su podložna oba pola, ali argumenti ukazuju na veću podložnost muškaraca, mada postoje studije koje pokazuju da su i žene podložne korupciji”, ukazao je portparol šefa EU na Kosovu Rikardo Seri.

“Kosovo se suočava sa visokim nivoom korupcije, jer nije posvećena potpuna pažnja borbi protiv ove pojave, koja se negativno odražava i na razvoj zemlje”, ocenila je bivša predsednica parlamentarne komisije za zakonodavstvo Aljbuljena Hadžiju.

Najzastupljeniji oblik korupcije je nepotizam, koji je ozbiljna prepreka kod zapošljavanja žena, rekla je ambasadorka Švedske na Kosovu.

“Nepotizam je krađa mogućnosti. Zašto bi jedna mlada žena studirala javnu administraciju ili međunarodnu ekonomiju kada zna da neće imati pristup poslu zbog korupcije i nepotizma”, rekla je ambasadorka Švedske na Kosovu Karin Hernmark Ahlin.

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Šaip Havoli smatra da, uprkos negativnom izveštaju, Kosovo beleži napredak u borbi protiv ove negativne društvene pojave.

Izvor: (rtk 2)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš