UNDP Dragaš: Poziv za podnošenje projekata

Kancelarija UNDP –a u Dragašu poziva sve zainteresovane koji ispunjavaju kriterijume da podnesu zahtjeve za dobijanje grada od strane UNDP-a radi povećanja kapaciteta u poljoprivredi, voćarstvu I stočarstvu.

UNDP Dragaš: Poziv za podnošenje projekata

Cilj projekta je podrška malim farmerima i porodičnim preduzećima iz Opština Dragaš i Štrpce, te mogučnost napredka od obične poljoprivrede do stvaranja komercijalnih farmi koje će obezbediti bolje životne uslove kao I veće prihode.

Glavna svrha InTerDev projekta je da je da pruži podršku malim farmerima koji imaju inicijativu koja je u skladu sa vodećim opštinskim strategijama za razvoj,posebno sa onima koje su u skladu sa Opštinskim Planom za Razvoj, Urbanističkim razvojnim planom, Nacionalnim poljoprivrednim I ruralnim razvojnim planom. Projekti koji bi ojačali vezu I članstvo izmedju malih farmera I /ili udruženja u opštinama Štrpce I Dragaš sa ciljem da se unapredi proizvodnja,marketing I lanac podrške;

Ukupan indikativni iznos dostupan u ovom pozivu za apliciranje je: 166,000.00 EUR. Minimalni iznos dodeljenih grantova biće u iznosu od 2,500.00 EUR dok će maksimalan iznos grantova biti 15,000.00 EUR. Maksimalni doprinos InTerDev Projekta ce biti 90% od ukupnog iznosa projekta. U skladu sa tim 10% je očekivano učešće od strane aplikanta.

Finalne preporuke biće dostavljene od strane ADC Theničke kancelarije za saradnju u Prištini. Aplikant ne može podneti više od jedne aplikacije u toku jednog LDF Poziva za apliciranje. Grupno davanje predvidjeno je samo za provereno udruženje proizvodjača. Tu mora postojati document o partnerstvu izmedju članova I malih poljoprivrednih proizvodjača .

Maksimalni iznos grupno dodeljenih grandova je 15.000.00 Evra.

Za više informacija i preuzimanje svih potrebnih aplikacije (formulare) za apliciranje i obaveštenje o kriterijumima, kliknite ispod na: fajl 1, fajl 2, fajl 3, fajl 4, fajl 5

Fajl 1 | Fajl 2 | Fajl 3 | Fajl 4 | Fajl 5

Izvor: (Gorapress.net)

Vezani članci

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš