Retrospektiva

Nakon devet godina završeno asfaltiranje puta Restelica -Strezimir

U subotu, 16. septembra, 2023. godine, nakon 9 godina, završeni su radovi na asfaltiranju puta od Restelice do granice sa sjevernom Makedonijom.

Nakon devet godina završeno asfaltiranje  puta Restelica -Strezimir

Želja građana i ideja  za asfaltiranje ovog putnog pravca egzistira još od perioda bivše države, kada je tadašnja država otvorila makadamski put koji je bio i veza sa susjednom Republikom Makedonijom.  U  tom periodu, najviše su ga koristili stočari iz okolnih sela, pretežno iz Restelice,  kako bi svoje proizvode prodavali u Makedoniji, koja je bila sastavni deo države Jugoslavije .

Ova ideja je aktualizirana neposredno nakon rata, i prvi su počeli ozbiljnije  govoriti o asfaltiranju ovog putnog pravca predstavnici političke partije Vatan , na svojim kampanjama. Tada su po prvi put u kampanjama koristili  kinoprojektor kako bi što uvjerljivije  prezentirali građanima  ideje ove partije koje će realizirati ako dođu na vlast.

Na početku je to izgledalo kao politički trik, predizborni slogan, ili kao nešto sto se ne može nikad dogoditi. Međutim to se dogodilo. Tada je između ostalog prezentirana ideja o otvaranju Opštine Dragaš prema Makedoniji i Albaniji, sa detaljnim idejama o otvaranju novih puteva. Također  je tada  predstavljena   ideja o lokalnom povezivanju između sela u Gori , a kao  focus lokalnog povezivanja prezentirana je  ideja o izgradnji puta od Restelice do Broda.

Ako pogledamo danas koji se krupniji projekti grade, videćemo da je sve u skladu s idejama koje su pre dvije decenije prezentirane od strane jedne političke organizacije odnosno Vatana. Neke ideje su već sprovedene, a neke su u fazi realizacije.

Da se vratimo hronologiji, dakle Opština Dragaš je 2004. godine  na prijedlog koalicionog partnera iz nevećinske zajednice, dakle Koalicije Vakat zatražila da se uradi  idejni projekat koji je koštao 46 hiljada eura za povezivanje ovog djela Opštine sa Makedonijom, međutim obzirom da je projektom bilo predviđeno zaobilaženje Restelice  tadašnji potpredsjednik Opštine, Sabidin Ćufta sa djelom glavnog odbora Restelice usprotivio ovoj ideji o zaobilaženju Restelice te se  odustalo od realizacije ove ideje.

U planiranju budžeta za 2014. godinu oni koji planiraju budžet predlažu , da se sredstvima opštinskog budžeta započne asfaltiranje ovog putnog pravca, i  da radovi započnu od Restelice, odbornici Koalicije Vakat, na redovnoj sjednici SO Dragaš, podržavaju prijedlog budžeta i tako započinju prve aktivnosti na asfaltiranju ovog putnog pravca .  Naravno zasluga za realizaciju ideje  pripada  pre svega odbornicima Vatana, koji su direktno dali glas kako bi realizirali  ideju i prioritet tadašnje koalicije Vakat. Tada je opština izdvojila 220 hiljada eura, a prva građevinska firma koja je započela radove bila je “ Ge- Projekt”.

Direktor Urbanizma i Katastra, Bean Hadžiasan je od početka gradnje ovog puta bio na čelu Direktorijata Urbanizma, on kaže za portal gorapress da je tim sredstvima asfaltirano prvih 2,3 kilometra puta, i nastavlja,  inače  kao što je poznato ukupna dužina puta koja se trebala asfaltirati iznosila je 17 kilometara.

Naredne godine, kaže Bean, dakle 2015, i 2016, godine opština je izdvojila još 180 hiljada eura i asfaltirano je još 1, 8 kilometra puta,  a radove je izvodila  građevinska firma “Renelual Tahiri”

.

2017, i 2018 godine asfaltirano je još 5 kilometra puta. Opština je 2017. godine izdvojila 200, hiljada eura, a Ministarstvo infrastrukture 238. hiljada eura.

Godine 2020, 2021, i 2022, Opština je uložila još 429, hiljada eura, a radove je također izvodila građevinska firma Renelual Tahiri, kaže direktor Urbanizma Bean Hadžiasan, i nastavlja.

Oktobra mjeseca šef Kancelarije za zajednice poziva savjetnicu premijera Elizabeth Gowing u Dragašu i na sastanku kod gradonačelnika na kojem su bili prisutni i direktori iz nevećinskih zajednica, šef Kancelarije traži  od savjetnice   premijera da lobira u Vladi Kosova  da nam se objezbede još 200 hiljada eura. Istog dana je nakon kontakta savjetnica potvrdila da će sredstva biti osigurana.

Dakle nakon devet godina završen je put, koji je koštao. 1,458, 000,00.€, od toga, Ministarstvo je uložilo 438,000. € dok je opština Dragaš uložila 1.020,000 €.

Ovo su podatci koje ima naš Direktorijat koji su u skladu  sa tenderskim procedurama, kazao je za gorapress, Bean Hadžiasan direktor urbanizma.

Od početka radova do danas prošlo je devet godine, i tokom gradnje ovog puta bilo je onih koji  su htjeli da spreče da se ovoj putni pravac nikad ne završi, ali je bilo više onih koji su ulagali velike napore da se ovo sve završi.

Restelica je do 2021, godine redovno imala u Lokalnom parlamentu svoje predstavnike, najveći deo njih je dolazio iz Koalicije Vakat, i svi oni su svojim aktivnostima  zajedno sa predstavnicima lokalne vlasti  doprinijeli da se kontinuirano  svake godine  osiguravaju sredstva da se ovaj put završi. Bilo je i lobiranja od strane pojedina iz Koalicije Vakat da se sredstva obezbjede i sa centralnog nivoa. Takvim aktivnostima omogućeno je da se od strane centralnih institucija objezbede značajna sredstva.

Apropo ovom i raznim komentarima na društvenim mrežama postavlja se logično pitanje. Ko je zaslužan da se asfaltira put go granice sa Sjevernom Makedonijoj

Dakle zasluga za sve ovo leži u kolektivnim i kontinuiranim aktivnostima pojedinaca iz koalicije Vakat kao I podrškom Opštinske vlade i svih gradonačelnika koji su bili u različitim periodima od kada su počeli radovi na asfaltiranju ove deonice.

Poznata je činjenica da se djela cijene I vrednuju prema namjeri, pa je nagrada u ovom slučaju za one koju su planirali I realizovalali ovu ideju. Neka ih Allah nagradi najboljom nagradom i na dunjaluku i na ahiretu.

 

Izvor: (Redakcija gorapress.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Nema aktuelnosti za danas!

Nema aktuelnosti za danas!

Nema aktuelnosti za danas!

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš