SO Dragaš: Novi pravilnik obavezuje građane svih sela da plaćaju odvoz smeća

Na trećoj redovnoj sjednici SO Dragaš, odbornici su u okviru druge tačke dnevnog reda raspravljali o novom pravilniku o upravljanu otpadom.

SO Dragaš: Novi pravilnik obavezuje građane svih sela da plaćaju odvoz smeća

Pravilnik je pripremljen od strane Opšinskih direktorijata i inspekciskih službi, a baziran na osnovu Zakona o menadžiranju otpadom.

Ovim pravilnikom je predviđeno da prikupljanje i prenos otpada vrši licencirano preduzeće za menadžiraje otpadom. U pravilniku stoji  da su građani svih sela i naselja obavezni da plaćaju odvoz smeća po utvrđenoj tarifi. Takođe je predvidjeno da je svaki proizvođač otpada dužan sarađivati sa Opštinskim institucijama  i ugovornim preduzećem za odnos otpada.

Protiv proizvođača otpada koji bez opravdanog razloga ne plaćaju ponuđene usluge , će se pokrenuti sudska procedura pri nadležnom sudu, stoji u članu 19, ovog pravilnika.

Predviđene tarife i takse za domaćinstava iznose 4,5 € po domaćinstvu, dok će tarife i takse za biznise iznositi od 5, 2 €, do 50,50 €,  u zavisnosti od površine poslovnog prostora.

Nakon jednočasovne rasprave Odbornici SO Dragaš dali su niz primjedba i zaključili da pravilnik treba ići na doradu kao i da se održe konsultacije sa građanima i civilnim sekotorom te se eventualno izmjenile neke odredbe pre stupanja pravilnika na snagu.

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš