Šerif Aga odbranio doktorsku disertaciju

U petak 16.oktobra 2020.godine na Univerzitetu “ Sveti Kliment Ohridski” –Bitola, Fakultet za turizam i ugostiteljstvo – Ohrid, dr Šerif Aga je uspješno je obranio doktorski rad temu: "Dijaspora u funkciji razvoja turizma u Opolju i Gori", i time stekao akademsko zvanje doktor nauka iz oblasti turizma

Doktorsku disertaciju dr Šerif Aga je obranio pred komisijom koju su sačinjavali: Prof. dr Naume Marinoski - mentor, Prof. dr Ljiljana Batkoska - član, Prof. dr Raman Ismaili - član,
Prof. dr Sašo Korunoski - rektor Univerziteta i predsjednik komisije za obranu.
Predmetna tema je veoma atraktivna vremenu i trenutku u kojem se nalazimo, veoma živa i do sada naučno neistražena. Autor ove doktorske disertacije je obuhvatio cjelokupan prirodni potencijal, ljudske resurse kao i infrastrukturne kapacitete opštine Dragaš. Dr Šerif Aga je temu svoje  doktorske disertacije fokusirao na Opštinu Dragaš, a zbog same specifičnosti ona može biti paradigma  i za sva slična područja u svetu.

Izlažući svoju temu dr Šerif  Aga je  naglasio važnost uključivanja dijaspore u razvoju turizma , te ukazao na dosadašnje nedovoljno proučavanje dijaspore s aspekta ekonomskog razvoja.
Opština Dragaš je područje s najvećom migracijom na Kosovu, a upravo doktorska disertacija Šerifa Age, daje odgovore na mnoge aktualne probleme s kojima se suočavaju područja s jako izraženom migracijom.
On veoma jasno i precizno navodi načine koji bi motivirali dijasporu da ulaže u svoju Opštinu. Opština Dragaš ima oko 30 hiljada građana koji rade u dijaspori, i njegove preporuke u tezi su upravo ono što je nedostajalo opštini, a to je metod na koji bi se način uključila dijaspora i u kojim oblastima.
Opština Dragaš svoj razvojni plan bazira na poljoprivredi i turizmu, i ovo su oblasti koje su do detalja razrađene u tezi, i tu se nalaze mnogi odgovori i izazovi na koje opština treba da dogovori koristeći preporuke iz teze doktoranta  Šerifa Age.

Kao jedan od ključnih problema čitavog kosovog društva je velika nezaposlenost, a naravno taj problem je najizraženiji u Opštini Dragaš.
Motivacijom dijaspore u oblastima gdje postoje kapaciteti kao što je slučaj opštine Dragaš, otvara se veliki broj radnih mjesta, što je i predmet tematike, u doktorskoj disertaciji s kojom se bavio dr Šerif Aga. Ova naučna studija pomoći će da se u narednom periodu sve preporuke uvrste u dugoročni Opštinski razvojni plan Opštine Dragaš, i time riješe mnoge  problemi koji prate ovu Opštinu.

Dr. Šerif Aga, radeći na doktorskoj disertaciji umnogome je pomogao da opština Dragaš ima funkcionalan razvojni plan, upravo zbog korištenja  mnogih preporuka i pravilnog tretiranja svih problema koje su obrađene u doktorskoj tezi Šerifa Age.

Dr. Šerif Aga je po ocjeni komisije opravdao očekivanja, suvereno ovladao temom i uz briljantne odgovore, kroz svoju doktorsku disertaciju, dao nemjerljiv doprinos afirmaciji ekonomskog razvoja opštine Dragaš.

 

Biografija dr Šerifa Age


Šerif  A. Aga, rođen je 01. oktobra 1978. godine u Restelici, opština Dragaš. Osnovnu školu upisuje u svom rodnom mjestu, a s porodicom se seli u Derventi (Bosna i Hercegovina) sve do rata 1992. god., gdje opet završava u svom rodnom mjestu, Restelici 1992/3. godine.
Srednju Ekonomsku školu završava u Dragašu 1996/7. god. Osnovne studije upisuje na Prištinskom Univerzitetu Ekonomskom fakultetu, a studira na Beogradskom Univerzitetu Ekonomskom fakultetu, a završava na  Ekonomskom fakultetu - Prištinskog Univerziteta u Mitrovici 2002. god., na temu: ʺVažnost komunikacija u poduzetništvu i njihov ciljʺ, na smjeru Poduzetništvo i marketing.
 Prvi, Master studij završava na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru, avgusta 2012. god., na temu: ʺGora kao turistička destinacijaʺ, i stiče zvanje Master Ekonomista.
Drugi, Master studij završava na fakultetu KOLEGJI – College BIZNESI u Prištini, 2016 god., na smjeru: Menadžment i Financije, na temu: ʺTurizam kao faktor ekonomskog razvoja Opštine Dragašʺ.
 Doktorske studije upisuje 2017 godine, na Univerzitetu ʺSv. Kliment Ohridskiʺ- Bitola-Ohrid, na Fakultetu ʺTurizam i Hotelijerstvoʺ.
Osim toga, učesnik je na preko dvadeset naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Ima objavljenih preko 15 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu iz oblasti ekonomije, organizacije, marketinga i turizma. Ima brojne kontakte i saradnju s kolegama iz regije na polju struke.
Radno iskustvo:
-    2000 godine radi kao menadžer u kompaniji Kalifornija fitnes u Beogradu, šest mjeseci.
-    Od 2003-2008 god., radi kao poduzetnik u građevinarstvu u Italiji.
-    Od 2009-2017 god., radi kao profesor u Srednjoj ekonomskoj  školi u Dragašu.
-    Od 2009-2017 god., obavlja  funkciju Zamjenika predsjedavajućeg skupštine opštine Dragaš.
-    Od 2017 godine imenovan je na funkciji dogradonačelnika opštine Dragaš.

 

 

Izvor: (Redakcija gorapress.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

Korona virus Statistika

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš