Poništena odluka o uzurpaciji pašnjaka "Crn Kamenj" u Restelici

Povodom nasatale situacije nakon krivotvorenja katastarskih listova ili pak „greške“ koje su nastale u katastru u vezi pašnjaka u Resterlici na lokalciji “Crn Kamenj”.

---

Nzadovoljni mještani kao što su i medije izvještavale, pokrenuli su proceduru u Opštini Dragaš i upoznali  sve relevntne institucije, počev od Tužilaštva pa sve do Agencije za korupciju, o uzurpaciji pašnjaka “ Crn Kamenj, te  održali seoski satanak na kome je traženo da se sve nepravilnosti nastale u katastarskim knjigama isprave, a te iste zahtjeve  prenjeti i na javnom skupu koji je održan krajem godine u Sali SO Dragaš.

Zahjevi mještana su prenjeti gradonačelniku i zamjenuku gradonačelnika Opštine, a skupu su prisustvovali  i  predstavnici medije pa se može vidjeti  video zapis na kojem se govori o zahtjevima mještana. Gradonačelnik je obećao da će od Direktorijata zatražiti da se sve to preispita, i u koliko ima odeđenih grešaka da sve to ispravi.

Tim povodo je ekipa “Radija Bambusa”  juče posjetila direktorijat Katastra i tom prilikom zatražili od direktora Beana Hadžiasana da informiše javnost šta je povodom nastale situacije urađeno i da li su sve nastale nepravilnosti ispravljenje.

“Naš direktorijat je nakon dobijanja informacija povodom nastale  situacije I  pogreškama koje su nastale prilikom upisa određenih parcela, utvrdio da su prilikom upisa nastale greške pa je odlukom 06. Br. 951-68/2007, od 25.11.2019.godine,opštinska Katastarska Kancelarija u Dragašu, poništila predhodnu odluku od 10. 07. 2019. Godine, i vratila parcelu P-70604037 KZ Restelica u predhodno stanje, jer prvobitna odluka koja se odnosila na cepanje parcele nije odgovarala dispozicivu presude P. Br. 162/93 od 1993. godine.

Katastarska agencija sa sjedištem u Prištini je vratila u prvobitno stanje, gdje se može vidjeti na zvaničnoj web stranici, u KZ Restelica. Odluka o ukidanju predhodne odluke je bila je bila poslata u KAK, te je od strane nadležne agencije na zvaničnom web sajtu vraćenja u prvobitno stanje", istako je za „ Radio Bambus“ direktor Bean Hadžiasan.

A na pitanje kada će se ispuniti zahjtev Seoskog odbora Restelice o vraćanju broja za pašnjak „ Crn Kamenj“ direktor je istakao, da će se i to vrlo brzo završiti, ali pošto to nije u mogućnosti Opštine, mi ćemo to poslati u Katastarsku agenciju Kosova koja će sve to ispraviti i vratiti u prvobitno stanje, kazao je Bean Hadžiasan.

Izvor: (Radio Bambus)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš