Četiri direktora iz Gore

Opština Dragaš: Završeno konstituisanje lokalne vlasti

Novi gradonačelnik Opštine Dragaš, Shaban Shabani juče je imenova još tri nova direktora Direktorijata i time kompletirao opštinsku vladu

Na osnovu opštinskog Statuta,  Opština Dragaš ima osam direktorijata, i do sada je bilo imenovano pet direktora Direktorijata.  Nakon obavljenih konsultacija sa političkim partijama novoizabrani gradonačelnik Opštine Dragaš, Shaban Shabani  juče je imenovao još tri direktora iz manjinske zajenice, iz tri različita politička subjeta, i time završio konstituisanje lokalne valasti. Novoimenovani direktori će početi da rade od 1. februara.

 „ Ja sam juče imenovao još tri direktora Direktorijsta iz redova manjinja, iz tri različita politička subjekta. Imenovanje je rezultat  naših   sporazuma i ja sam time ispoštovao deo naših  koalicionih sporazuma i usmjenih dogovora sa političkim partijama iz Gore, koje smo sklopili  odnosno dogovori tokom predizbornje kampanje. Naravno nisam u mogućnosti sve što smo dogovorili odmah ispuniti, ali budite ubeđeni da nećemo kršiti dogovorene sporazume, i za neke stvari potrebno je i vrjeme i da se stvore povoljni uslovi. Kao što i vidite  da danas u Opštini imamao jedan mlad tim nivih direktora koji će voditi  direktorijate. Novoizabrani direktori su jako perspektivni istina bez mnogo iskustva , ali se nadam da će se to veoma brzo nadoknaditi, obzirom da su svi novi direktori voljni posla, kazao je za gorapress gradonačelnik Opštine Dragaš, Shaban Shabani.

Novoizabrani direktori Direktorijata su:

Valon Shbani, direktor za finasije,

Erol Bajrami, direktor za   administraciju,

Vloran Cenaj, direktor za  obrazovanje,

Bean Hadžiasan, direktor za katastar,

Lirim Hajredini, direktor za kulturu,

Muresel Halili, direktor za elementarne nepogode i hitne intervencije,

Behar Brenoli, direktor za zdrastvo,

Fejsal Halilović, direktor  za poljoprivredu

Takođe danas je SO Dragaš održala i prvu radnu sjednicu skupštine. Na današnjoj  sjednici SO Dragaš, izabrani su članovi obaveznih odobora( komiteta). U odboru   za politiku i finasije izabrano je sedam članova. Na osnovu Administrativnog upustva 03/2014 izdatog od strane Ministarstva administracije i lokalne samouprave , Odbor za politikui finasije se sastoji od predstavnika političkih subjekata koji su zastupljeni u  Skupštinu Opštine. Od ukupno sedan članova dva su iz redova manjinja. Zinaida Elmazi, ispred Koalicije Vakat i Seljman Osmani, ispred Jedinstvene Goranske partije.

Takođe izaabrani su članovi Odbora za zajednice. Odbor za zajednice takođe broji sedam članova i od tog broja četiri su iz manjinske zajednice iz tri politička subjekta.

Velid Hadđžisin ispred Koalicije Vakat, Munir Jonuzi, ispred kolaicije Vakat,Šeh Hatidža ispred JGP i Redžep Kamberi, ispred Građanske inicijateve Gora.

Skupština je na današnjoj sjednici izbrala i komisiju za davanje opštinske imovine kao i komisiju za žalbe koje seodnose na rad komisije za davanje opštinske imovine za korišće.

Izvor: (Redakcija gorapress.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš