Gradonačelnik Dragaša

„Očekujem danas od vas i da nam ukažete na greške iako ih ima, i da nas pohvalite ako smo dobro radili“

Danas je u sali SO Dragaš, održan drugi po redu redovan sastanak u 2015, godini, sa građima Opštine Dragaš. Ovo je ujedno i obaveza Opštine koja je precizirana u Zakonu o lokalnoj samupravi.

„Očekujem danas od vas  i da nam ukažete na greške iako ih ima, i da nas pohvalite ako smo dobro radili“

Četvrtak, 24.12.2015. godine

Danas je u sali SO Dragaš, održan drugi po redu redovan sastanak u 2015, godini, sa građima Opštine Dragaš. Ovo je ujedno i obaveza Opštine koja je precizirana u Zakonu o lokalnoj samupravi.

U svom uvodnom izlaganju predsjednik Opštine Dragaš, Saljim Jenuzi  govorio je o svim realizovanim projektima za proteklu godinu, kao  svim izazovima i planovima za naredni period, te  pozvao prisutne da danas slobodno bez ustručavanja postave sva pitanja koja ih tište, koja su od interesa za zajednicu ili naselje odnosno selo. Želim da danas slobodno  kritikujete  vlast ako ima mjesta za kritike, hoću da nam ukažete  na greške i nepravonosti, ako ih ima, al i da pohvale naš rad, akao ima mjesto za pohvalu, te predlože riješenja koja su u skaldu sa zakonom, kazao je između ostalog gradonačelnik opšrine  Dragaš, Saljim Jenuzi.

Na satanku je bilo veoma malo građana, naročito iz manjinske zajednice. Građani nažalost ne koriste ovakvu  priliku koja je obavezujuća za predstavnike opštine, koja obvezuje Opštine da javno najmanje dva puta pozovu građane i diskutuju o svim važnim pitanjima za zajednicu.  U  zakonu o lokalnoj samoupravi u Članu 68, poglavlju 1 I 2 stoji: “Svaka opština održava periodično, a najmanje dva puta godišnje, javni sastanak na kom svaka osoba ili organizacija zainteresovana za opštinu može da prisustvuje. Na sastanku, opštinski predstavnici informišu učesnike o aktivnostima Opštine I prisutni mogu da postavljaju pitanja i daju predloge izabranim predstavnicima opštine”, stoji u članu 68,

Predstavnik sela Baćka, Zikrija Huseini se najpre zahvalio što je Opština izdvojila sredstva i  asfaltirala put za selo Bačka, u  kojem tokom zimskim mjeseci ima oko desetak stanovnika, dok leti dođe i preko šesto ljudo u selo, kazao je Zikrija i zatražio od Optšine da se izvrši rekonstrukcija centralne ulice koju je pre nekoliko godina pokockala Opština, te pozvao sve nadležne da  pomognu i  spreče štete na seoskom groblju koju čine medvedi. Bilo bi dobro da Opština izdvoji srestva i ogradi groblje, kazao oje Zikrija Huseini, predstavnik sela Baćka.

Prestavnik sela Mlike, Dilber Halimović, zatražio je od gradonačenika da se poboljša informisanost i transparetnost i na jezicima manjinja u Opštini Dragaš, naročito u institucijama kao što je KEDS i banke koje se nalaze u našoj Opštini, te da se obrati pažnja kada se šalju obaveštenja da ona budu razumnja i za manjislu zajednicu. Takoše Dilber je  zatražio da se u selima postave oglasne table, te da se prilikom predlaganja i ealizovanja projekata više komunicira sa građanima.

Presatvnik sela Bučje tražio je da se reši pitanje krađa i stane na put bandi koja krade već nekoliko mjeseci u ovom kraju, naročito u selilma Bučje i Brezna, a bilo je i pitanja koja su se odnosila na finasijski izveštaj Opštine te veću transparetnost i više informacija  na službenoj web stranici Opštine.

Gradonačenik pojedinačno odogovarao na sva pitanja i obećao da će sa svojim saradnicima raditi na rešavanju svih pitanja u skladu sa svojim zakonskim mogućnostima i ovlašćenjima.

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

Korona virus Statistika

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš