Izabrani novi članovi odbora islamske zajednice u Dragašu

Na mandat od četiri godine, tajnim glasanjem izabrabran je novi odbor od osam članova koji će predstavljati Islamsku Zajednicu u Dragašu naredne četiri godine.

Skupština  na kojoj su izabrani novi članovi  održanja u ponedeljak, 15.02.2016. godine  u novoj džamiji u Dragašu, u organizaciji Islamske Zajednice Republike Kosova, i Odbora Islamske Zajednice u Dragašu.

Skupštinu je otvorio domaćin, imam dragaške nove džamije, Driton ef. Qengaj prelepim učenjem sure iz Kurana. Prisutnima se obratio odlazeći predsjednik Džemal Abdula koji je u kratke crte rezimirao svoj mandat i zahvalio imamima na saradnju.

  1. Edžmein Redžepi ( 52 glas) Imam džamije u Kukaljanu,
  2. Admir Balje  ( 52) glasa)  Imam džamije u Brodu,
  3. Hariš Šemsidini (53 glasa) Imam džamije u Donjoj Rapči,
  4. Gazmen Tairovci (46 glasa) Imam džamije u Zlipotoku,
  5. Mersih Spahiju (62 glasa) Ima džamije u Kosavcu,
  6. Samidin Flugaj ( 52 glasa) Imam džamije u Kapri,
  7. Nail Sinani (59 glasa) Imam džamije u Zaplužje,
  8. Osman Mehmedi ( 67) Imam džamije u Rence.

Skupštinu je otvorio domaćin, imam dragaške nove džamije, Driton ef. Qengaj prelepim učenjem sure iz Kurana.  Prisutnima se obratio odlazeći predsjednik Džemal Abdula koji je u kratke crte rezimirao svoj mandat i zahvalio imamima na saradnju.

Rexhep Luma, u svojstvu nadgledača ispred Predsjedništva Islamske Zajednice Republike Kosova, pozdravio je prisutne i istakao da mandat predsjednika i odbora traje četiri godine i pojasnio administrativne nedoumice oko izbora.

Izborna komisija imala je zadatak da sastavi listu kandidata za buduće odbornike. Listu koju je je sastavila izborna komisija bila je na prijedlog džemaetlija i prijedlog imama te ukupno je brojila 21 kandidata.

Glasači su imali pravo da od 21 kandidata koji su bili na listi za odbornike zaokružiti najviše 8 kandidata.

Po statusu Islamske Zajednice Republike Kosova svaki odbor mora imati najmanje 7 članova i Glavnog Imama, a najviše 13 članova i Glavnog Imama.

Na osnovu odluke Odbor Islamske Zajednice u Dragašu, odbor  ima 8 članova i po službenoj dužnosti.  Glavni Imam je ujedno i član odbora. Posle tajnog glasanja koje je proteklo u fer i korektnoj atmosferi i nakon prebrojenih lističa od strane izborne komisije i radnog predsjedništva za sljedeče četiri godine članovi skupštine svoj glas su povjerili sljedečim kandidatima koji su izabrani za odbornike u Odboru Islamske Zajednice Dragaš.

U opštini Dragaš ukupno ima  ukupno 42 džemaata, međutim valja napomenuti da u Opoljskom dijelu nema nijednog džemaata bez imama, dok u Gorskom dijelu sela , Baćka, Dikance i Orčuša su bez imama. Takođe treba istaći  da u selo Brod imaju  dve džamije i samo jedna je u funkciji dok druga  ne fuknkcionalna jer nema imama. 

 Od ukupno 42 džemaata koliko ih ima u opštini Dragaš, 38 su se odazvali skupštini osim gore navedenih sela gde nema imama. Na osnovu statusa Islamske Zajednice Republike Kosova svaki džemaat je delegirao po dva člana za skupštinu i imam po svojoj službenoj dužnosti  je kao treći član.   

Izvor: (Gorapress.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš