Građanska Inicijative Gore – Dragaš: OTVORENO PISMO

Građanska Inicijative Gore – Dragaš: OTVORENO PISMO

Otvoreno pismo

Građanska Inicijative Gore – Dragaš

 

Obraćamo se Vladi Kosova, Vladinom Kabinetu, Ministarstvu finansija, Ministarstvu Zdravlja, Zaštitniku Građana, Međuinarodnim misijama, UNMIK-u, OEBS-u, Ambasadama, da ozbiljno shvate našu zabrinutost i opravdan strah.

Da li će Goranci u 21 veku u srcu Evrope, na svojim  vekovnim ognjištima biti građani drugog reda kojima se negira pravo na izjašnjavanje i pravo na jezik.

Goranska zajednica očekuje da u trenutku kada u čitavom svetu vlada  pandemija Covid-19 , da je prirodno za očekivati a obzirom na činjenicu da su svi ljudi ugroženi podjendnako, da svi građani imaju zagarantovano pravo da podjednako budu tretirani . Nažalost očigledno to nije slučaj na Kosovu.

Dok se pojedini politički predstavnici bore protiv vetrenjača, zastrašuju Gorance policijom, fiktivnim prijavama zbog privatnih biznisa, hotela i hidroelektrana za šta su skoro podignute prve optužnice, a možda i uskoro izgradnje hotela od strane  lokalnih političara u zaštitnim zonama Šar Planine ,sa druge strane vrši se diskriminacija Goranaca  u delu ostvarivanja njihovih Ustavno zagarantovanih prava.

Na osnovu informacija sa terena opštine Dragaš, region Gora, a na osnovu odluke Ministra Finansija Kosova od 16.04.2020 za period April-Jun, gde pravo na naknadu u isplati mesečne pomoći u iznosu od 130 (sto trideset 130 ) Eura kao pomoć osobama koji nisu primaoci socijalne pomoći zbog pandemije covid-19,pripadnici Goranske zajednice su se elektronskim putem uredno prijavili za novčanu pomoć, prijavili se na Birou za nezaposlene i poslali popunjenu aplikaciju na email adresu koje je Vlada Kosova za tu svrhu namenila.

Mi i naši aktivisti smo se potrudili da svima koju su nam se obratili, imajući u vidu zabranu kretanja i socijalno distanciranje da pomognemo sa registracijom elektronskim putem. Rok za aplikacije je bio do 15 05.2020. Od 15.04. do 15.05 niko od onih koji su aplicirali nije dobio  obaveštenje putem poruke niti putem validnih email adresa da li su ostvarili pravo na pomoć ili su odbijeni i  ako su odbijeni  zašto su odbijeni  i koji je pravni lek.

Slična je situacija sa zahtevima za naknade zakupnine prostora kao i biznise koji su registovali radnike ili samozaposlene. Ovo se odnosi na Goransku zajednicu (Gorance i Goranke koji žive u opštini Dragaš).

Goranska zajednica prilikom  registruje na sajtu Agencije za Zapošljavanje Kosova  nije imala opciju da se izjasni kao Goranac iako su ustavno pravna kategorija, već su imali  opciju da registruju u rubrici OSTALI.

Pored toga ako u opciji iZaberite jezik komunikacije izaberete Srpski jezik kojim se Goranci uglavnom koriste u službenoj korespodenciji jezik dobijate hibridna verzija  Srpskog jezika gde većina reči i termina nije ili je pogrešno prevedena  sa engleskog ili albanskog jezika.

Da li je moguće da ustavnoj kategoriji a Goranci to jesu , ukinuto pravo na etničku pripadnost na zvaničnom sajtu Vlade Kosova,  dok je  to pravo dato zajednicama koje nisu priznate  kao ustavna kategorija kao na primer  Nemačka zajednica ? 

Da li je moguće da kada se deklarišete kao Goranci i kažete da vam je Srpski maternji jezik dobijete obaveštenje na Albanskom jeziku ?

Da li je moguće da osobe sa važećim ispravama nisu u sistemu iako su regularno prijavljeni ?

Što se tiče odgovora putem email, odgovora u 99 % slucajeva nema, tako da osim uskraćenog prava na izjašnjavanje,  i prava na komunikaciju na svom maternjem Srpskom jeziku, Goranska zajednica nema pravo ni na mogućnost žalbe, zato što pripadnici Goranske zajednice ne znaju da li su dobili novčanu pomoć ili su odbijeni. Da jos jednom naglasimo, u večini slucajeva pripadnici Goranske zajednice elektronskim putem, emailom nisu dobili odgovor da li je njihov zahtev prihvacen ili odbijen, i ukoliko je odbijen pripadnici Goranske zajednice nemaju osnov za zalbu, a kako ce se i zaliti ako ne znaju odluku i nisu upoznati sa obrazloženjem ukoliko je ono negativno

                                                         Građanska Inicijativa Gore Dragaš

                                                                Član predsedništva GIG 

                                                                Kamberi Redžep

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš