Zaključeno na satanku

Dragaš: Neophodna bolja komunikacija sa selima i naseljima

Danas je opštinska Kancelarija za zajednice i povratak uz podršku USAID-a u okviru projekta “LEGA” projekat- Lokalna efikasna samouprava, organizovala dva sastanka u hotelu “ Meka”. u Dragašu

Prvi sastanak je održan prje podne sa izabranim političkim predstavnicima iz manjinske zajednice, predstavnicima Komiteta za zajednice, kao i direktorima iz manjinske zajednice.

Drugi sastanak je održan sa predstanicima sela iz manjinske zajednice i predstavnicima nevldiih organizacija iz Gore.

Pored predstavnika opštinske Kancearije za zajendice, sastanku su prisustvovali i predstavnici USAID-a, potpresjednik Opštine, Selami Saiti, potredsjednik za zajednice, Šerif Aga, odbornici iz manjinske zajednice, članovi Komiteta za zajednice, direktoti Direktorijata iz Gore, predstavnici  nevladinih organizacija, predstavnici  medija,  predstavnici sela, predstavnici policije, predstavnici turskog KFOR-a, kao predstavnici OSCE-a.

Cilj ovih sastanaka koje su inicirani od strane opštnske Kancelarija za zajednice, a podržani od strane   USAID-a, je jačanje kapaciteta  Kancelarije za zajednice u iznalaženju najboljih rješenja za bolju komunikaciju sa zajednicom, pomoći u ostvarivanju  prava zajdnice, proporcionalnom zapošljavanju, te efikasnojoj  saradnji sa predstavnoicima izvršne i zakonodavne vlasti, kao i kordinacije sa nevladinim sektorom.

Na sastanku je istaknuta obaveza Kancelarije da shodno njenjim ovlašćenjima  kordinira za sva važna pitanja za zajednicu, kako sa odbornicima tako i sa predstavnicima izvršne vlasti, tako i sa predstavnicima sela.

Takođe du pokrenuta i veoma važna pitanja, koja su značajna za zajednicu. Bilo je riječi o infrastrukturnim potrebama te načina planiranja infrastructure po selima. Naglašena je važnost primjene pravilnika o saradnji Opštine sa selima, izboru predstavnika u selima tamo gdje nema predsjedništva. Pokrenute su veoma važne teme o očuvanju naše kulture i  tradicije. Bilo je riječi o podršci nevladinom sektoru da se bavi pitanjem očuvanja kulture, kao i drugim važnim pitanjima za zajednicu.

Predstavnic sela su govorili o nedostatku transparetnosti prilikom planiranja  i predloga infrastrukturnih projekata za njihova sela, te naglašena važnost da se svi predlozi iz manjinske zajednice predaju opštinskoj Kancelariji za zajednice shodno njihovim ovlašćenjima i na taj  način sprečiti  politizacija i zloupotreba od strane političkih partija. Takođe je naglašeno da je neophpdno da sva sela budu podjednako predstavljena bez obzira što nema političkih predsavnika iz svih sela u Skupštini Opštini Dragaš.

Predstavnic sela su istakli da imaju slabu podršku  od strane instituje Opštine koja je veoma važna za njihov autorutet u slelu,  te istakli potrebu za češćim komuniciranjem. Bilo je predloga da se javni sastanci koje organizuje gradonačelnik Opštine drže po selima a ne u Opštini.

Predstavnici Restelice, najvećeg sela u Opštini Dragaš, pored infrastrukturnih potreba govorili su i o prblemu vezanom za zdrastvene usluge, te potrebe da u selu ima Familijarni centar sa više zaposlenih.

Izvor: (Redakcija gorapress.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš