Dragaš: Na javnom skupu građani iznjeli svoje probleme

U petak je u sali SO Dragaš, održan prvi po redu redovan sastanak sa građima Opštine u 2016. godine. Ovo je ujedno i obaveza Opštine koja je precizirana u Zakonu o lokalnoj samupravi.

Na satanku je bilo prisutno oko pedesetak  građana, znatno više u odnosu na poslednji sastanak. Predstavnici manjinja iz  većininu  sela su bili   prisutani na sastanku.

U svom uvodnom izlaganju predsjednik Opštine Dragaš, Saljim Jenuzi  govorio je o svim realizovanim projektima za proteklu godinu, kao  svim izazovima i planovima za naredni period, te  pozvao prisutne da danas slobodno bez ustručavanja postave sva pitanja koja ih tište, koja su od interesa za zajednicu ili naselje odnosno selo.

"Želim da danas slobodno  kritikujete  vlast ako ima mjesta za kritike, hoću da nam ukažete  na greške i nepravonosti, ako ih ima, al i da pohvale naš rad, ako ima mjesta za pohvalu, te predlože riješenja koja su u skaldu sa zakonom", kazao je između ostalog gradonačelnik opšrine,  Dragaš, Saljim Jenuzi.

Tokom sastanka pokrenuta su mnogo važna pitanja koja su od interesa građana.

Najpre je predstavnik Dragaša ispred većinske zajednice, Beko Qusaj  zatražio od gradonačelnika da se ogradi gradcko groblje u Dragašu, kako je i bilo i predviđeno.

Murat Muška iz Restelice je izneo problem i  potrebu koja je odnosi na zdrastvenu zaštitu stanovnika Restelice. On je naglasio da je ovo  najveće selo te da su i potrebe mnogo veće. Naša ambulanta nema dovoljno kapaciteta niti u lujdstvu niti u opremi, da adekvatno odgovori svim potrebama koje ima naše selo.  

Nesim Hodža, takođe iz Restelice podsetio da je jedan broj mještana Restelice pokrenuo  i peticiciju u kojoj se traži da se situacija u zdrastvu u  reši u interesu građana. Nije korektno, kazao je Nesim da za male zdrastvene intervencije dolazimo u Dragaš i prelazimo put od pedeset kilometara. Žao mi je što danas ima mali broj odbornika ispred naše zajednice, da čuje sve naše probleme. Nismo zadovoljni sa radom tehničara i tražimo da u našem selu ima još jedan tehničar, kazao je Nesim Hodža.

Predstavnik sela Baćka, Zikrija Huseini se najpre zahvalio što je Opština izdvojila sredstva i  asfaltirala put za selo Bačka, u  kojem tokom zimskim mjeseci ima oko desetak stanovnika, dok leti dođe i preko šesto ljudo u selo, kazao je Zikrija i zatražio od Optšine da se izvrši rekonstrukcija centralne ulice koju je pre nekoliko godina pokockala. On je kazao da je situacija takva da u centru sela ne može doći nijedan luksuzni automobil.

Prestavnik sela Mlike, Dilber Halimović, govorio je o problemima koje su nastali nakon ne dovršenog projekta izgradnje vodovoda. One je naglasio da će i ove godine biti problem vodosnabdevanja naročito tokom letnjih mjeseci, kada naši ljudi dođu na odmor. I prošli put sam govorio o ovom problemom, i molim gradonačelnika da reši pitanje našeg vodovoda, da na narednom sastanku ne pominjemo ovaj problem te da se u potpunosti završi ovaj projekat izgradnje vodovoda, kazao je Dilber Halimović.

Predstavnik sela Kukaljana, Munir Hajradini,  tražio je da se ovo selo poveže asfaltnim putem sa selom Mlike i govorio o primedbama tokom pokockavanja ulica. On je kazao da izvođač postavlja kocke na travi i bez podloge kao i da postavljena kvadratura ne odgovara stvarnoj, te zatražio od gradonačelnika bolju kontrolu tokom realizacije projekata infrastrukture.

Za mještane  Globočica najveći je problem vodovod i kanalizacija. Mi želimo da se u narednom periodu obrati više pažnje obrati na projekte ovog tipa, kao i da se u narednom periodu srestva usmjeravaju ka ovakvim projektima, kazao je ospred Globočice, Abdulrezak Mehmedi.

Predstavnik Plajnika je tražio da se reši pitanje odrona na putu prema tom selu, kao i da se otvori predškolsko odeljenje. U ovom selu kako je naglasio ima 12 učenika. On je kazao da ako u drugim selima može da ima odeljenje sa manje učenika zašto ne u Plajnike.

Predstavnik Belobrada tražio da se sela u Opolju međusobno povežu. Dok je predstavnik sela Plavja govorio o problemima nakon izgradnje kanalizacije u ovom selu. On je  tražio da izvođač radova koji je radio na izgradnji kanalizacije urdei zemlju pored puta koju je ostavio nakon iskopa.

 Gradonačenik pojedinačno odogovarao na sva pitanja i obećao da će sa svojim saradnicima raditi na rešavanju svih pitanja u skladu sa svojim zakonskim mogućnostima i ovlašćenjima

Građani bi trebali više koristiti ovakve  prilike koje spadaju u obavezu za predstavnike opštine. Zakon ih  Opštine da javno najmanje dva puta pozovu građane i diskutuju o svim važnim pitanjima za zajednicu.  U  zakonu o lokalnoj samoupravi u Članu 68, poglavlju 1 I 2 stoji: “Svaka opština održava periodično, a najmanje dva puta godišnje, javni sastanak na kom svaka osoba ili organizacija zainteresovana za opštinu može da prisustvuje. Na sastanku, opštinski predstavnici informišu učesnike o aktivnostima Opštine I prisutni mogu da postavljaju pitanja i daju predloge izabranim predstavnicima opštine”,

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš