Dragaš: Interaktivne table za učenike koji pohađaju nastavu po programima MONT-a

Opštinska Kancelarija za zajednice i povratak u saradnji s Danskim savjetom za izbjeglice, danas je završila realizaciju projekta postavljanja interaktivnih odnosno pametnih tabli, u školama u kojima se nastava odvija na bosanskom jeziku, po planovima i programima MONT-a

Projekat je finasiran od strane Danskog savjeta za izbjeglice, a podržan od strane Ministarstva za zajednice i povratak. Memorandum o zajedničkoj realizaciji projekta potpisan je i s gradonačelnikom Opštine Dragaš Šabanom  Šabanijem i financijsko učešće Opštine Dragaš u ovom projektu je 10 % od ukupne vrijednosti.

Projektom je bilo predviđeno nabavka 9 pametnih tabli koje idu u kompletu s kinoprojektorom i laptopom. Pametne table su postavljenje u 8 škole i to. U Restelici 2, po jedna u Kruševu, Zlipotoku, Vraništi,Rapči, Krstacu i Gimnaziji u Dragašu.
Koordinator u nastavi na bosanskom jeziku Adna Redžeplar kazao je za web portal gorapress da je on od same ideje, pa sve do realizacije u saradnji s Kancelarijom za zajednice bio uključen u ovaj proces i naglasio da je uvođenje interaktivnih elektronskih tabli u nastavu čini predavanja i proces učenja atraktivnijim, dinamičnijim i sadržajnijim. Nastavnicima omogućava veću kreativnost u sastavljanju nastavnih materijala, olakšava im proces čuvanja, izmjena i prosljeđivanja materijala učenicima, a učenicima pomaže da se potpunije uključe u proces učenja istkao je Adnan Redžeplar.
Primjena elektronskih interaktivnih tabli, koje su još poznate i kao elektronske bele table, pametne table ili interaktivne multimedijalne table, pretvara tradicionalnu predavačko-reproduktivnu nastavu u interaktivnu nastavu koja odgovara obrazovnim potrebama savremenog učenika i dovodi do postizanja željenih ishoda učenja, koji su u skladu sa zahtjevima modernog društva.
Koordinator za prava zajednice  I integraciju Uzair Hamza, kazao je da ovaj projekat  "Promovisanje održivih trajnih rješenja zasnovanih na dokazima programa na Kosovu", koji financira Biro za Narod Izbjeglica i Migraciju (BPRM) na Kosovu i Ministarstvo za zajednice i povratak a sprovodi Danski savjet za izbjeglice u saradnji s opštinskom Kancelarijom za zajednice, na osnovu postojećih zajedničkih kapaciteta i iskustva u pružanju pomoći za podršku integracije povratnika. Svrha ovog projekta je povećati uticaj integracije i pomirenja povratnika u opštini Dragaš.
Prednosti interaktivne table s projektorom  I laptopom su mnogobrojne. Uvođenje interaktivne elektronske table u nastavu čini predavanja i proces učenja atraktivnijim, dinamičnijim i sadržajnijim. Nastavnicima omogućava veću kreativnost u sastavljanju nastavnih materijala, olakšava im proces čuvanja, izmjena i prosljeđivanja materijala učenicima, a učenicima pomaže da se potpunije uključe u proces učenja. Učenici više ne moraju da brinu o bilješkama ili da se trude da održavaju pažnju, jer se na ovaj način pre svega podstiče njihova motivacija za aktivnim učešćem u procesu učenja, istakao je Uzair Hamza.
Za organizovanje nastave na ovaj način potrebni su: računar, projektor i površina za projektovanje na kojoj se vrši prezentiranje, pisanje, crtanje itd. Po tabli se može pisati specijalnim olovkama, kod nekih modela i pritiskom prsta. Interaktivne table funkcionišu tako što se informacije s table šalju u računar, računar upravlja slikom na tabli koja je istovremeno platno na kome se neprestano projektuje slika, ali i generiše povratne informacije u računarski sistem.
Prednosti korištenja interaktivnih tabli u nastavi su mnogobrojne:
•    omogućavaju veću aktivnost učenika u nastavnom procesu;
•    pružaju veću raznovrsnost sadržaja i metoda u nastavi;
•    daju veću mogućnost prilagođavanja učenika različitim stilovima učenja;
•    omogućavaju lakše razumevanje komplikovanijih zadataka zahvaljujući jasnijim, dinamičnijim i efikasnijim prezentacijama;
•    pomažu razvijanje digitalnih vještina učenika;
•    daju veću kreativnost;
•    veću motivaciju za učenje.

 

 

Izvor: (Redakcija gorapress.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš