Saopstenje grupe organizacija civilnog sektora

Mi, predstavnici nevladinih organizacija / civilnog društva Bošnjaka Kosova (ispod navedeni), sa velikom zabrinutošću pratimo posljednja dešavanja oko prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu na kojima se pokušava uzurpacija garantiranih mjesta za Bošnjake i ostale nevećinske zajednice u sazivu Skupštine Kosova.

Saopstenje grupe organizacija civilnog sektora

Ignorisanje volje građana nevećinskih zajednica i uzurpacija vlasti od strane brojnijih zajednica i političkih pokreta stvorit će opasan presedan u kosovskoj demokratskoj praksi i biti indikator mnogo većih problema u procesima konstituisanja vlasti u Republici Kosovo.

Pripadnici nevećinskih zajednica uživaju posebna prava koja su određena Ustavom Republike Kosovo, a u skladu sa tim garantirana mjesta u Skupštini Kosova su decidno definisana za predstavnike koji svoj legitimitet crpe glasovima u svojoj zajednici. Pokušaj uzurpacije bošnjačkih mjesta u Skupštini Kosova glasovima iz drugih zajednica je flagrantan čin kršenja ustavnih odredbi i prava jednog nevećinskog naroda na izbor svojih predstavnika koji će štititi njihove interese.

Primitivni vid politike koji se pokušava instalirati je neprihvatljiv i ima za cilj svođenje pod kontrolu nevećinske zajednice radi dobijanja političke moći unutar saziva Skupštine i većeg uticaja na proces konstituisanja vlasti na Kosovu.

Bošnjačke političke partije su na ovim izborima, prema preliminarnim rezultatima, dobile sedam hiljada glasova više u poređenju sa prethodnim parlamentarnim izborima. Jedna lista koja se borila za garantirano mjesto za Bošnjake najveći broj glasova dobila je u sredinama u kojima po popisu uopće nema Bošnjaka, ili ih ima vrlo malo u poređenju sa dobijenim glasovima. Brojčana nadmoć jedne zajednice ne smije biti korišćena za deformisanje izborne volje građana jedne zajednice.

Ovakvi napadi na izbornu volju građana će obesmisliti proces izbora i dodatno otežati opstanak nevećinskih zajednica u institucijama Republike Kosovo, jer preliminarni rezultati Centralne Izborne Komisije ne odražavaju izbornu volju bošnjačke i nekoliko drugih zajednica.

Mi se ograđujemo i nećemo prihvatiti za naše predstavnike one političare koji su izabrani mimo volje bošnjačkog naroda Kosova, odnosno izabrani glasovima drugih zajednica. Zato

POZIVAMO:

Sve nadležne institucije da se ozbiljno pozabave ovim neustavnim fenomenom i ponište nelegalne mandate jer su u suprotnosti sa garancijama sadržanim u Ustavu Kosova.

Pozivamo strane ambasade i diplomatske predstavnike na Kosovu da se priključe u rješavanju ovog problema jer nitko nema pravo da brutalno prekraja izbornu volju građana nevećinskih zajednica.

Pozivamo političke predstavnike nevećinskih zajednica na zajedničku i sinhronizovanu borbu protiv uzurpacije garantiranih mjesta jer je ova situacija uzročno-posljedično povezana sa lošim vođenjem politike na svim nivoima u prethodnom periodu.

Tražimo od budućeg premijera da što prije pronađe novi model i mehanizme zaštite nevećinskih zajednica od ovakvih nasrtaja na garantirana mjesta i krhke demokratske institucije Republike Kosovo.

NVO VIJEĆE KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA – VKBIK

NVO SOFRA

BOŠNJAK INFO-KS

UDRUŽENJE ZA KULTURU PLEJADA

NVO EQUALITY

UDRUŽENJE MLADIH RELAX

BOŠNJAČKI INTELEKTUALNI KRUG

UDRUŽENJE BOŠNJAKA - OAZA

FORUM MLADIH BOŠNJAKA KOSOVA – FMBK

UDRUŽENJE OZON

UVM AGRO - RED – GOLD

NVO MEMLEĆET

UDRUŽENJE MLADIH LOKVICA

NVO – BEHAR

BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE - PREPOROD

EDUKATOR PLUS - CENTAR DRUŠTVENOG AKTIVIZMA

UDRUŽENJE ARONIJA ŽUPA

EKOS SANI

WAKE UP WOMAN

VISION SPRING

NVO RK -  CLICK

OMLADINSKO UDRUŽENJE ZA RAZVOJ ZAJEDNICA ŽUPA

NVO STUDENT HOUSE

CIM OUR VISION

UDRUŽENJE KOSOVSKIH BOŠNJAKA – UKBST

BKUD PODGORSKI BISERI

ŠAHOVSKI KLUB ŽUPA

UDRUŽENJE MLADIH BRASSICA

NVO CENTAR ZA INTEGRACIJU MLADIH - UNION

BOŠNJAČKI SAVJET KOSOVA - BSK

NVO  BOLJA PERSPEKTIVA

BOŠNJAČKO OMLADINSKI KLUB

AKADEMIJA ZA LIDERSTVO DEMOKRATIZACIJU I INTEGRACIJU - ALDI

NVO SAVEZ BOŠNJAKA KOSOVA

NVO PENNA

BOLJA BUDUĆNOST FONDACIJA – PRIZREN

NVO  ŽUPSKA MALINA

KATEDRA SLOBODNOG UMA

NVO DEZENA

NATURAL FRESH

NVO  H.O.  GRNCARE

EKONOMSKI PROSPERITET REGIONA

KLUB MLADIH FARMERA PODGOR

INSTITUT ZA DRUŠTVENE AKTIVNOSTI IFSA

KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO -  MERAK

KUD - MLADI TALENTI

NEVLADINA ORGANIZACIJA ALLEGRIA

RADIO GORA

NVO LEJLA

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

Korona virus Statistika

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš