Noćas je Lejletul-Regaib (noć želja), kako se obilježava ova noć?

Lejletul-Regaib, odnosno, Noć želja, po mišljenju islamskih učenjaka nastupa 1. muharrema i obilježava se tokom cijele godine na sljedeći način:

Noćas je Lejletul-Regaib (noć želja), kako se obilježava ova noć?

Vjernik nakon klanjanja jacije i obavljenih kućnih poslova s bismillom i Ajetul-kursijjom liježe u svoju postelju nijeteći da u zadnjoj trećini noći ustane kako bi obilježio REGAIB to jest svome Gospodaru iskazao svome dove i svoje želje.

Preporučljivo bi bilo, za svaki slučaj, da navije alarm kako bi bio siguran da će na vrijeme ustati.

 

Kasnije kad se u zadnjoj trećini noći probudi pohvalno bi bilo da opere zube i temeljito uzme abdest nakon kojeg će nijeteći noćni namaz klanjati dva ili više rekata ove preporučene nafile.

Može klanjati od dva do osam rekata. Dva po dva rekata. Klanjaće polahko i skrušeno. Na sedždi će učiti neke od kur’ansko-hadiskih dova koje želi, a nakon završenog namaza podići će ruke i svojim riječima svome Gospodaru iskazati svoje želje, potrebe i molbe.

Učiće dovu iskreno i predano ubjeđen da će mu ona, ako Bog da, biti uslišana i da će za ovaj ibadet biti, Allahovom milošću, mnogostruko nagrađen.

Nakon dove, ako želi može svoj regaipski period u zadnjoj trećini noći, do sabah namaza, popuniti učeći Kur’an ili čineći razne vidove zikra, istigfara i salavata koje je u svojim hadisima preporučio Muhammed, a.s.

Ako pak nakon namaza i regaipske dove u zadnjoj trećini noći osjeti da je umoran, onda će slobodno prileći, nijeteći da se probudi na sabah namaz.

Vjernik musliman će na ovaj način obilježavati LEJLETUL-REGAIB koliko god noći može u toku godine.

Što više to bolje. Ali ako se desi da u određenim večerima i ne ustane na ovaj namaz i svoju regaipsku dovu, neće imati nikakvog grijeha.

Ulema preporučuje da klanjanje vitr-namaza bude zadnje što ćemo klanjati u noći, a prije sabaha. Međutim, ako se desi da vitr klanjamo nakon jacije, a u zadnjoj trećini noći svoj regaipski period obilježimo na naprijed navedeni način, to će biti u redu i sahih.

Allahu moj, pomozi nas da redovito i na ovaj način obilježavamo svoj Regaib. Primi i uslišaj naše želje i dove, o Gospodaru Veličanstveni i Uzvišeni!

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Nema aktuelnosti za danas!

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš