Propis o iddetu

U okviru islamskih propisa detaljno su tretirana pitanja koje se posebno odnose na žensku populaciju. Kako su u današnjem vremenu mnogi od tih propisa nedovoljno poznati širokim narodnim masama – ili su poznati ali ne postoji praksa njihove primjene – neophodno je ukazati na važnost poznavanja i praktične primjene ovih propisa. U okvire ovih propisa ulazi i propis o iddetu razvedene žene i udovice.

Propis o iddetu

vezi s tim, Uzvišeni Allah, u prijevodu značenja, rekao je: "Puštene žene neka čekaju tri mjesečna pranja" (El-Bekare, 228), i: "Oni koji od vas umru ostavljajući žene svoje, njihove žene su dužne čekati četiri mjeseca i deset dana" (El-Bekare, 234). U iddetu (šerijatom propisano čekanje razvedene žene ili udovice) su sadržane određene mudrosti zbog kojih je i propisan, kao naprimjer: utvrđivanje nepostojanja ploda u ženinoj maternici, kako ne bi došlo do miješanja potomstva, zatim ukazivanje na visok stepen i vrijednost bračnog ugovora i pružanje prilike mužu da se preispita u svom postupku razvođenja žene, kako bi je vratio ukoliko je bio u pitanju prvi ili drugi razvod, tj. razvod nakon kojeg muž ima pravo da vrati ženu. Iddet razvedene žene obavezan je ukoliko je došlo do osamljivanja muža i žene, dok isti spada sa žene ako nakon sklapanja braka nije došlo do osamljivanja. Uzvišeni Allah, u prijevodu značenja, rekao je: "O vjernici, kad se vjernicama oženite, a onda ih, prije stupanja u bračni odnos, pustite, one nisu dužne čekati određeno vrijeme koje ćete vi brojati." (El-Ahzab, 49.) Što se tiče iddeta udovice, on je obavezan, svejedno osamio se muž s njom ili ne. U slučaju da ta žena nije trudna, njen iddet traje četiri mjeseca i deset dana. Uzvišeni Allah, u prijevodu značenja, rekao je: "Oni koji od vas umru ostavljajući žene svoje, njihove žene su dužne čekati četiri mjeseca i deset dana." (El-Bekare, 234.) Iddet trudne žene, bilo da je došlo do razvoda ili je došlo do smrti muža, traje sve dok žena ne rodi. Uzvišeni Allah, u prijevodu značenja, rekao je: "Trudnice su obavezne pričekati dok se ne porode." (Et-Talak, 4.) Razvedena žena koja ima mjesečno pranje dužna je pričekati tri mjesečna pranja. Rekao je Uzvišeni Allah: "Puštene žene neka čekaju tri mjesečna pranja." (El-Bekare, 228.) Iddet razvedene žene koja je izgubila nadu u mjesečno pranje zbog starosti ili ga još nije dobila zbog mladosti traje tri mjeseca. Rekao je Uzvišeni u prijevodu značenja: "A one žene vaše koje su nadu u mjesečno pranje izgubile – a ko sumnjate vi, one trebaju čekati tri mjeseca, a i one koje ga nisu dobile!" (Et-Talak, 4.) Što se tiče razvedene žene kojoj se iznenada prekinulo mjesečno pranje, nakon što ga je dobivala, ukoliko ne zna razlog tome, njen iddet traje godinu dana. U tom periodu čekat će devet mjeseci radi utvrđivanja trudnoće, a ako se ispostavi da nije trudna, onda će čekati dodatna tri mjeseca iddeta, tj. iddeta žene koja je izgubila nadu u mjesečno pranje. Imam Šafija, Allah mu se smilovao, rekao je da je tako presudio Omer, Allah bio sa njime zadovoljan, muhadžirima i ensarijama, i ne zna se da se neko (od ashaba) usprotivio. (Pogledati: El-Mukhtasar el-fikhi, Saliha bin Fevzana, 328.) A ukoliko žena zna razlog zbog kojeg ne dobiva mjesečno pranje, poput dojenja, bolesti, upotrebe lijekova i sl., ona će čekati da prestana taj razlog, i ukoliko dotični razlog nestane i ponovo se vrati mjesečno pranje, računat će iddet po njemu, a u protivnom će postupiti poput žene koja ne zna razlog prekida mjesečnog pranja, tj. njen iddet će trajati godinu dana. Šejhul-islam Ibn Tejmijje zastupao je ovo mišljenje, a na to upućuje i predaja od imama Ahmeda. (Pogledati: El-Mukhtasar el-fikhi Saliha bin Fevzana, 328.) Kada je u pitanju udovica, ona je obavezna da iddet provede u kući u kojoj ju je zadesila muževa smrt i nije joj dozvoljeno da se preseli u drugu kuću, osim u nuždi, i to na osnovu riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Boravi u svojoj kući!" (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madže, i šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim), a u drugoj predaji stoji: "Čekaj svoj iddet gdje si dobila vijest (o muževoj smrti)." (Nesai, hadis sahih, Sahihu ve daifu Suneni Nesai, Albani) U periodu iddeta, udovici je dozvoljeno da izlazi iz kuće radi potrebe, i to samo u toku dana. Također, u periodu iddeta obavezna je izbjegavati sve vrste uljepšavanja: mirisanje, kićenje, nošenje ukrašene odjeće, tj. svega čime žena može da privuče poglede na sebe. Jedan od propisa koji se također odnose na ženu u iddetu jeste pitanje prosidbe. U periodu pričeka, udovici i ženi koja je u iddetu zbog trećeg razvoda nije dozvoljeno otvoreno ponuditi brak, dok je to dozvoljeno učiniti na indirektan način poput da joj kaže "želim se oženiti" ili "želim ženu poput tebe". Uzvišeni Allah, u prijevodu značenja, rekao je: "I nije vam grijeh ako tim ženama na znanje date da ćete ih vi zaprositi ili ako to u dušama svojim krijete. Allah zna da ćete o njima misliti, ali im potajno ništa ne obećavajte, nego im samo zborite dozvoljeni govor. I ne odlučujte se na brak prije nego što propisano vrijeme za čekanje ne isteče." (El-Bekare, 235.) Što se tiče žene koja je u postrazvodnom iddetu nakon prvog i drugog razvoda, nije joj dozvoljeno ponuditi brak ni direktno ni indirektno, sve dok je njen muž ima pravo vratiti.

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Nema aktuelnosti za danas!

Nema aktuelnosti za danas!

Nema aktuelnosti za danas!

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš