Evropski plan: Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama

Narodni poslanik Aleksandar Olenik i beogradski dnevnik “Danas” objavili su navodni evropski plan o regulisanju odnosa Kosova i Srbije. U objavljenim verzijama, koje nisu zvanično potvrđene, navodi se da će strane priznati državne simbole, poštovati teritorijalni integritet, razmeniti stalne misije, sporove rešavati mirnim putem, te da se “Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji”.

Evropski plan: Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama

Tekst navodnog evropskog plana predstavljen je stranama 20. januara i sadrži deset tačaka. Narodni poslanik koalicije “Zajedno za Vojvodinu – Vojvođani” Aleksandar Olenik objavio je tekst plana na društvenim mrežama.

“Na osnovu mojih saznanja, ovo je tekst evropskog predloga ‘Osnovnog sporazuma Kosova i Srbije’, napisao je Olenik.

List Danas navodi da je tekst plana “dobio diplomatskim kanalima”. Objavljeni evropski predlog navodi da će stranke razvijati odnose na bazi jednakih prava.

“Obe strane će međusobno priznati relevantna dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, tablice vozila i carinske pečate”, piše u članu 1.

Taj sporazum predviđa da se strane rukovode principima Povelje UN o poštovanju “njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta”.

U članu 4 se navodi da dve strane neće jedna drugu na međunarodnoj sceni.

“Stranke polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu stranu u međunarodnoj sferi ili delovati u njeno ime. Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji”, navodi se.

Kada je u pitanju regulisanje prava srpske zajednice, navodi se da će ovo pitanje rešati na osnovu evropskih praksi.

“Obostrano se zalažu za postizanje konkretnih aranžmana, u skladu sa relevantnim instrumentima Saveta Evrope i korišćenjem postojećih evropskih iskustava, kako bi se obezbedio odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu i mogućnost pružanja usluga na Kosovu. Neke specifične oblasti, uključujući mogućnost finansijske pomoći Srbije i direktne kanale komunikacije između srpske zajednice i Vlade Kosova”, piše u članu 7.

“Stranke će formalizovati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i obezbediti visok nivo zaštite srpskog verskog i kulturnog nasleđa, u skladu sa postojećim evropskim modelima”, piše dalje.

U nezvanično objavljenoj verziji evropskog plana navodi se da će “stranke će razmeniti stalne misije”.

“Oni će se nalaziti u sedištu dotične vlade. Praktična pitanja u vezi sa raspoređivanjem misija biće obrađena posebno”, piše u tekstu.

Navodi se da će strane nastaviti proces dijaloga koji treba da dovede do pravno obavezujućeg, sveobuhvatnog sporazuma za normalizaciju odnosa. Takođe, strane treba da slože da i produbljivati saradnju u oblastima privrede, nauke i tehnologije, saobraćaja i povezanosti, odnosa u pravosuđu i provođenju zakona, pošte i telekomunikacija, zdravstva, kulture, vere, sporta, zaštite životne sredine, nestalih lica i druge oblasti slično kroz postizanje konkretnih sporazuma

Strane će uspostaviti zajedničku komisiju, kojom će predsedavati EU, koja će pratiti sprovođenje ovog sporazuma.

Obe strane potvrđuju svoje obaveze za sprovođenje svih prethodnih sporazuma.

Tekst sporazuma koji je preneo narodni poslanik Aleksandar Olenik i list Danas

Svesni svoje odgovornosti za održavanje mira;

Posvećeni doprinosu plodnoj regionalnoj saradnji i bezbednosti u Evropi;

Shvatajući da su nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kao i zaštita nacionalnih manjina, osnovni uslovi za mir;

Postupanje na osnovu istorijskih činjenica i bez prejudiciranja različitih stavova stranaka o osnovnim pitanjima, uključujući pitanje statusa;

Sa željom da se stvore uslovi za saradnju partija u korist naroda,

Dogovara se sledeće:

Član 1

Stranke će međusobno razvijati normalne, dobrosusedske odnose na bazi jednakih prava.

Obe strane će međusobno priznati relevantna dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, tablice vozila i carinske pečate.

Član 2

Obe strane će se rukovoditi svrhom i principima utvrđenim u Povelji Ujedinjenih nacija, posebno onim o suverenim pravima država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredeljenje i zaštiti ljudskih prava i nediskriminacije.

Član 3

U skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, strane će sve međusobne sporove rešavati samo mirnim sredstvima i uzdržaće se od pretnje ili upotrebe sile.

Član 4

Stranke polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu stranu u međunarodnoj sferi ili delovati u njeno ime.

Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

Član 5

Obe strane će podržati njihove težnje da postanu članice Evropske unije.

Član 6

Iako ovaj osnovni sporazum predstavlja važan korak u normalizaciji, obe strane će nastaviti proces dijaloga koji vodi EU novim zamahom, što će dovesti do pravno obavezujućeg, sveobuhvatnog sporazuma za normalizaciju odnosa.

Strane su saglasne da će u budućnosti produbljivati saradnju u oblastima privrede, nauke i tehnologije, saobraćaja i povezanosti, odnosa u pravosuđu i provođenju zakona, pošte i telekomunikacija, zdravstva, kulture, vere, sporta, zaštite životne sredine, nestalih lica, i druge oblasti, slično kroz postizanje konkretnih sporazuma.

Član 7

Obostrano se zalaže za postizanje konkretnih aranžmana, u skladu sa relevantnim instrumentima Saveta Evrope i korišćenjem postojećih evropskih iskustava, kako bi se obezbedio odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu i mogućnost pružanja usluga na Kosovu, neke specifične oblasti, uključujući mogućnost finansijske pomoći Srbije i direktne kanale komunikacije između srpske zajednice i Vlade Kosova.

Stranke će formalizovati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i obezbediti visok nivo zaštite srpskog verskog i kulturnog nasleđa, u skladu sa postojećim evropskim modelima.

Član 8

Stranke će razmeniti stalne misije. Oni će se nalaziti u sedištu dotične vlade.

Praktična pitanja u vezi sa raspoređivanjem misija biće obrađena posebno.

Član 9

Obostrano je konstatovana posvećenost EU i drugih donatora da kreiraju poseban paket finansijske pomoći za zajedničke projekte stranaka za ekonomski razvoj, povezanost, zelenu tranziciju i druge ključne oblasti.

Član 10

Strane će uspostaviti zajedničku komisiju, kojom će predsedavati EU, koja će pratiti sprovođenje ovog sporazuma.

Obe strane potvrđuju svoje obaveze za sprovođenje svih prethodnih sporazuma.

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Nema aktuelnosti za danas!

Nema aktuelnosti za danas!

Nema aktuelnosti za danas!

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš