Studija o nivou migracije Zapadnog Balkana

EPIK: 30 posto građana Kosova emigriralo u EU u posljednjih 10 godina

Institut EPIK proveo je studiju o nivou migracije građana Zapadnog Balkana u EU.

EPIK: 30 posto građana Kosova emigriralo u EU u posljednjih 10 godina

Prema njima, posljednjih godina u javnom diskursu na zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji dominiraju izvještaji i javne rasprave o opsegu iseljavanja građana iz regije Balkana.

Kako bi doprinio da ovaj diskurs bude što informiraniji, Institut EPIK je poduzeo naredna istraživanja kako bi razumio stvarni utjecaj migracije građana zapadnog Balkana u EU u razdoblju 2008-2018.

Analiza EPIK-a temelji se na tri kategorije podataka EUROSTAT-a za ovo vremensko razdoblje:

- Broj zahtjeva za azil u EU;
- Broj građana koji su ilegalno prisutni u EU-u; i
- Broj dozvola boravka prvi put izdanih u EU.

Da bismo bolje razumjeli holistički uticaj stope iseljavanja građana, analiziran je i broj građana Zapadnog Balkana kojima je u istom periodu uskraćen ulazak.

Rezultati analize mogu se predstaviti uz ovih 13 zaključaka:

1. U razdoblju od 2008. do 2018. godine 2.979.766 građana Zapadnog Balkana emigriralo je u EU;

2. 1.599.971 ili 54% njih je legalno emigriralo, dobivši dozvolu boravka; 808.030 ili 27% njih je ilegalno prisutno u EU; dok je 571.765, ili 19% njih, zatražilo azil;

3. Albanija uvjerljivo vodi u regiji sa stopom iseljavanja. U periodu 2008-2018., 1.249.706 građana emigriralo u EU. Ovo čini 44% albanske populacije. To je skoro isto kao i broj imigranata u EU iz svih ostalih zemalja regije zajedno.

4. Albanija vodi region u svim kategorijama migracija;

5. Što se tiče građana koji ilegalno borave u EU, u periodu 2008-2018. uhapšeno je 451.015 albanskih državljana. To je više od broja građana ove kategorije iz svih ostalih zemalja regije zajedno. Drugim riječima, 16% albanske populacije bilo je zbog nelegalnog prisustva pronađeno u EU u ovom periodu;

6. Albanija je prva u regionu po broju građana koji su dobili dozvolu boravka u EU. Njenih 622.171 građana je dobilo dozvolu boravka u periodu 2008-2018. To predstavlja 39% građana iz cijele regije koji su dobili dozvolu boravka u EU;

7. Albanija je takođe prva u regionu sa brojem građana kojima je odbijen ulazak u EU. U periodu 2008-2018. godine 332.470 građana iz regije uskraćeno je ulazak u EU. Više od polovine, ili 170.450, bili su građani Albanije;

8. Kosovo je na drugom mjestu po broju migranata u EU, sa 529.647 građana, odnosno 30% stanovništva. Zemlja sa najnižom stopom iseljavanja je Crna Gora sa 36.089 građana, odnosno 6% stanovništva;

9. Migracijski fluks građana sa zapadnog Balkana dostigao je vrhunac tokom 2015. godine, 425.385 građana je otišlo u EU. Uprkos opadanju fluksa tokom 2016. i 2017., u 2018. se ponovno povećao, s 325.250 građana migranata u EU;

10. Što se tiče zemalja EU koje su primile najviše azilanata, Njemačka vodi sa 83.880, slijedi je Francuska sa 41.885;

11. Što se tiče zemalja u kojima su građani Balkana ilegalno boravili, Grčka vodi sa 280.850, Njemačka sa 52.220;

12. Što se tiče broja dozvola boravka izdatih građanima zapadnog Balkana, Italija je na prvom mjestu sa 308.252, a Grčka sa 224.129.

13. Kada je riječ o zemljama EU kojima je odbijen ulazak, Grčka je na prvom mjestu sa 75.540, Italija sa 31.230.

Izvor: (info-ks.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš