Uslovi za dodelu stipendija studentima iz opštine Dragaš, i aplikacija

Opština Dragaš je objavila poziv za 100 stipendija za akademsku 2020/2021. Godinu. Konkurs otvoren je za studente koji studiraju na javnim univerzitetima na Kosovu. Rok za podnošenje aplikacija je od 27. oktobra do 10. novembra 2020. Predsjednik Opštine Dragaš Šaban Šabani istakao je za gorapress da je konkurs otvoren za sve zajednice koji žive u opštini Dragaš I pozvao student da apliciraju u skladu sa kriterijima.

Uslovi za dodelu stipendija studentima iz opštine Dragaš, i aplikacija

Na osnovu odredbi člana 62 stav 62.3 Zakona br. 037L-040 o Lokalnoj Samoupravi, člana 13 i 14 Uredbe o Uslovima, Kriterijumima i Postupcima za dodelu Opštinskih Subvencija 01br.060/01-31587/1 od,  24.12.2020, Direktor Direktorijata za Obrazovanje objavljuje:

K  O  N  K  U  R  S

 

O dodeli 100 opštinskih stipendija za akademsku godinu 2020-2021 za studente Opštine Dragaš;

Za preuzimanje aplikacije kliknite     OVDE
I.  Opšte uslovi;

1. Opštinske stipendije dodeljuju se redovnim studentima osnovnih (bachelor) studija opštinie Dragaš na javnim univerzitetima na Kosovu.

2. Da ne budu korisnici (dobitnici) stipendija Univerziteta ili Ministarstva Obrazovanja i da ne budu zaposleni.

3. Da ne budu ponavljači akademske godine.

 
 II.  Studenti koji ispunjavaju sledeće uslove mogu se prijaviti za opštinsku stipendiju:


1. Da budu redovni studenti (bachelor) fakulteta javnih univerziteta u Republici Kosova.

2. Da budu studenti druge godine i više;

3. Da budu stanovnici opštine Dragaš
      
5.
Studenti koji su u akademskoj 2019/20 godini imali status vanrednog studenta, nemaju pravo da konkurišu za univerzitetsku stipendiju za akademsku godinu 2020/21.

III. Posebni uslovi:

1. Deca bez roditelja (Deca palih boraca, žrtva rata, invalida rata i veterana rata) – 25 poena

2. Prosečna ocena od 9 - 10 na fakultetima - 20 poena
3. Prosečna ocena od 8 - 9 na fakultetima - 15 poena
4. Prosečna ocena od 7 - 8 na fakultetima - 10 bodova
5. Osobe sa invaliditetom - 15 bodova
6. Slučajevi sa teškom ekonomskom i socijalnom situacijom - 15 bodova
7. Pod jednakim uslovima ocenjivanja kriterijuma opisanih u članu 14. Uredbe o uslovima, kriterijumima i postupcima za dodelu opštinskih subvencija 01 br. 060/01 = 31587/1 od. 24.12.2020 prioritet imaju deca palih boraca, invalida rata, ratnih veterana, žrtava rata i porodice sa dvoje i više učenika i teškom ekonomskom situacijom.

IV. Potrebna dokumentacija za prijavu:

1.
Studenti koji popunjavaju uslovi iz prve tačke (I) ovog konkursa treba da predstave sledeće dokumente:
2. Prijava prema obrascu opštine (zahtev za prijavu i obrazac prijave)
3. Kopija ID-a studenta;
4. Potvrda da je student registrovao akademsku godinu 202/2021 (original):
5. Sertifikat ocena (original);
6. Potvrda da student nije korisnik stipendije Univerziteta ili Ministarstva Obrazovanja (Original).
7. (Sertifikat ) Ekstrakt rođenja:
8. Izjava porodične zajednice
9. Svaka prijava bez ovog dokumenta će se smatrati da nije stanovnik opštine Dragaš više od 10 godine:
10. Kopija ličnekarte;
11.
Potvrda Poreske Uprave da niste zaposleni.
12. Za bliskog člana porodice palih boraca, žrtva rata, invalida rata i veterana rata:
(Odluka/Potvrda da je bliski član porodice palih boraca)
13. Za člana uže porodice koji prima socijalnu pomoć:
( Odluka/Potvrda koja dokazuje da je  trenutno korisnik socijalne pomoći (original);
14. Za studente sa posebnim potrebama:                                                                                                                    (Službena Odluka/Potvrda od strane Ministarstva Rada i Socijalnog Staranja)

Primedba: Ne kompletirani dokumenti i oni podneti nakon službenog roka neće se razmatrati.

V. Za izbor korisnika opštinske stipendije, Direktorijat za Obrazovanje u Dragašu formira komisiju za razmatranje zahteva za dodelu stipendija i nakon zatvaranja konkursnog roka, ova komisija u saradnji sa direktorom ovog direktorijata vrši postupak razmatranja zahteva i izrađuje izveštaj o radu koji se sa relevantnim preporukama prosleđuje predsedniku opštine za odobravanje odluke o dodeli stipendija.

Kandidati kojima je dodeljena stipendija za uslove korišćenja potpisaće poseban ugovor, gde će biti navedeni uslovi, obaveze i međusobne dužnosti.

VI. Kompletni dokumenti se fizički dostavljaju u kancelariju broj 5 u Opštinskom Direktorijatu Obrazovanja u Dragašu.                                          
VII. Kandidati koji ne ispunjavaju gore navedene kriterijume, službenici ODO-a neće izdati prijavni obrazac koji im omogućava da se prijave za stipendiju.
   

VIII. Odgovornost za  tačnost podataka snosiće službenici ODO-a.
 
IX. Opštinske stipendije za akademsku 2020-2021 godinu dodeljivaće se studentima osnovnih studija (bachelor) koji ispunjavaju uslove predviđene ovim konkursom, dok iznos stipendije iznosi 500 €

X. Rok apliciranja

1.    Rok za prijavu je od 27.10.2020 do 10.11.2020 u 15:00h.
2.    Ako postoje praznici tokom roka za prijavu, tada će se rok za prijavu produžiti za onoliko dana koliko je zvanični praznik.

 XI. Rok žalbi

Studenti koji smatraju da su imali pravo na opštinsku stipendiju i nisu uključeni u spisak studenata koji primaju stipendiju, imaju pravo žalbe u roku od 48 sati od dana objavljivanja spisaka.


Žalbe se moraju podneti u kancelariji broj 5, u zgradi ODO-a Dragaš.
Odluka će biti objavljena na oglasnim tablama ODO-a i na veb stranici opštine Dragaš

 

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

Korona virus Statistika

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Nema aktuelnosti za danas!

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš