SO Dragaš: Javna rasprava o pravilniku za menadžiranje otpadom

Pravilnik o menadžiranju otpadom usvojen na trećoj redovnoj sjednici, SO Dragaš, koji obavezuje sve građane Opštine da plaćaju odvoz otpada, naći će se na javnoj raspravi koju organizuje Opština Dragaš

SO Dragaš: Javna rasprava o pravilniku za menadžiranje otpadom

Javna rasprava je zakazana za petak 27.05.2016. godine, i biće održana u sali SO Dragaš, sa početkom u 10:00,  časova.

Pravilnik je usvojen na trećoj redovnoj sjednici sa obavezom da pre stupanja na snagu ide na javnu raspravu, kakao bi se izvršile određene korekcije, naročito u djelu koji se odnosi na određivanje cijene plaćnja za ona domaćinstva koja borave u svojim sredinama samo tokom letnjih mjeseci, kao i još drugih stavki koje će biti korigovane nakon javne rasprave.

Ovom prilikom pozivaju se mještani svih sela da prisustvuju u što većem broju i svojim predlozima i sugestijama daju svoj doprinos i izradi finalne verzije pravilnika.

Pravilnik je pripremljen od strane Opšinskih direktorijata i inspekciskih službi, a baziran je na osnovu Zakona o menadžiranju otpadom.

Ovim pravilnikom je predviđeno da prikupljanje i prenos otpada vrši licencirano preduzeće za menadžiraje otpadom. U pravilniku stoji  da su građani svih sela i naselja obavezni da plaćaju odvoz smeća po utvrđenoj tarifi. Takođe je predvidjeno da je svaki proizvođač otpada dužan sarađivati sa Opštinskim institucijama  i ugovornim preduzećem za odnos otpada.

Kompletan pravilnik možete pogledati na službenoj web stranici Opštine Dragaš:

https://kk.rks-gov.net/dragash/Shpalljet/Njoftimet.aspx

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš