Usvojen budžet za 2019 godinu

SO Dragaš: 781 hilada eura za infrastrukturu u Gori

U srijedu je na redovnoj sjednici SO Dragaš usvojila budžet za 2019 godinu u vrjednosti od 8.404,652 eura.

--

Od ukupnog budžeta od 8.404,652, pola miliona eura je objezbeđeno iz sopstvenih sredstava. Ostai deo budžeta u vrjednosti od oko osam miliona eura objezbeđen je iz grantvova vlade Kosova.

Na osnovu planiranog budžeta za izgradnju infrastrukture u Opštini Dragaš biće utrošeno oko 2 miliona eura, ili tačnije 1.959,228 hiljada eura.

Od toga 781,343.39 hiljada biće utrošeno u Gori, dok će u Opolju biti utrošeno 1,177,885.00 hiljada eura. Dok će  oko  milion eura  biti uloženo kao zajenički projekti u Dragašu. To u procentima iznosi, 39,88% za manjinsku zajednicu, i 60,12% za većinsku zajednicu ne računajući zajednička ulaganja u Dragašu kao opštinskom centru.

Rasprava na sjednci  je počela primedbama odbornika iz manjinske zajednice koji su tražili da se ispoštuje procenat zastupljenosti u Opštini Dragaš. Oni su istakli da na osnovu popisnih rezultata u Opštini Dragaš živi, 56,65 %  pripadnika  većinske zajednice, i 43,35 %  pripadnika manjinke zajednice, te su zatražili da se poštuje zakonom određena kvota u budžetu na osnovu broja stanovnika.

Na primedbe odbornika iz manjinske zajednice, odbornici iz većinske zajednice su istakli da je bila u poslednjih nekoliko godina praksa da manjinska zajednica dobijala više sredstva za kapitalne investicije. Odbornici iz manjinske zajednice su to potvrdili i naglasili   da Opština Dragaš na kontu manjinja dobija veća sredstava na ime grantova od strane vlade Kosova, pa je stoga veoma važno da se ispoštuje taj procenat naglasili su odbornici iz manjinske zajednice.

Nakon duge rasprave gde su diskusije uglavnom odnosile na poštivanja procenta u odnosu na broj stanovnika, bilo je i dikusija između samih odbornika iz manjinse zajednice i primedbi da se u veće sredine ulažu mnogo veća sredstva, te da se  zanemaruju manje sredine, odnosno da  je primetno nesrazerno ulaganje  u manjim selima u odnosu na veća sela, naročito u selima gde nema odbornika. Praksa je pokazala da se u tim selima daje samo odre]ena suma pro forme koliko da selo ne ostane bez ičega ne uzimajući u obzir niti zahtjeve mještana koje su u skladu sa potrebama niti prioritete sela.

Odbornici iz sela sa manjim brojem stanovnika isticali su važnost proporcionalnog finasiranja, zato što  tokom leta i sela sa malim brojem stanovnika broje preko hiljadu ljudi i svi oni redovno plaćaju porez na nepokretnu imovinu, koji se uglavnom koristi kao sopstvena sredstva za kapitalne investicije, istakli su pojedini obdornici.

Gradoančelnik Opštine Šaban Šabani je predložio da se 50 hiljada eura iz sredstava za kapitalne investicije namjenjene većinskoj zajednice prebace u sela manjineke zajednice i tako postigne procenat o fer raspodeli budžeta.

Nakon svih diskusija data je pauza koju su manjinski odbornici iskoristili i svi zajedno održali konstutacije, te većinom glasova donjeli odluku da u nastavku sjednice prihvate predlog gradonačelnia Opštine i tih pedeset hiljada eura raspodjele po dogovoru u određenim sredinama.

Prebacivanjem još 50 hiljada eura za kapitalne investicije postignut je procenat od 39.88 %, ali ne i od 43,35%, koliko sleduje manjinsku zajednicu u Opštini Dragaš, na osnovu zakona o fer raspodeli budžeta.

Odbornici su se dogovorili  da se poveća budžet u Restelici još za 35 hiljada eura za kanalizaciju i vodovod, za igradnju zida u selu Mlike još 5 hiljada eura, kao i da se poveća budžet za selo Rapča još za deset hiljada eura, za uličnu rasvezu i kanalizaciju. Bilo je tu i još određenih korekcija ali sve u okviru budžeta.

Sa ovim predlogomm nisu bili saglasni svi odbornici iz manjinske zajednice, ali je ipak na kraju većinom glasova usvojen ovakav predlog odbornika iz manjinske zajednice.

Takođe je na skupštini istaknuto da je Opština Dragaš  nedavno usvojila i pravilnik o saradnji sa selima i naseljima koji daje mogućnost seoskim odborima da sami predlažu prioritete i svoje predloge dostavljaju nadležnim institucijama Opštine Dragaš. U ovom slučaju odluka odbornika da sami prave korekcije u buđetu bez konsultacije  sa odborima i nadležnim službama u opštini  nije u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi i nadležnostima odbornika, jer po zakonu oni samo usvajaju budžet, ali ne i određuju prioritete.

Takođe je jedan deo odbornika Iz manjinske zajednice tražio da se poštuje procedura, te da se najpre raspravljaju predlozi koji su oficijalno stigli od seoskih odbora u Opštinsku Kancelariju za zajednice, a ne da predlozi idu na osnovu predloga političkih partija. Naglašeno da je neophodno da Direktorijat za razvoj i kancelarija za zajednice nakon izveštaja sa terena zajedno sa svim odbornicima donesu odluke o prioritetima po selima.

Usvojena lista kapitalnih projekata u Gori, koja je sa izmenama usvojena u Skupštini.

Lista kapitalnih investicija usvojena na skupštinu za naselja u Gori
 
Nastavak kanalizacije u selu Rapca
35,000.00
Izgradnja parka sa igricama za decu u selu Brod
20,000.00
Regulacija potoka, potporni zid i prateca infrastruktura u selu Brod
40,000.00
Izgradnja potpornog zida i pokockavanje ulica u selu Globocica
20,000.00
Izgradnja nove i popravka stare kanalizacione  mreze i vodovoda u selu Globocica
20,000.00
Rekonstrukcija asfaltiranog puta i pokockavanje ulica u Krstacu
25,000.00
Izgradnja vodovoda u selu Krusevo
25,000.00
Regulacija recnog korita u selu Krusevo
10,000.00
Regulacija putne infrastrukture u selu Krusevo
10,000.00
Nastavak asfaltiranja puta Krusevo-Zlipotok
50,000.00
Pokockavanje ulica i regulacija pratece infrastrukture u selu Zlipotok
20,000.00
Pokockavanje ulica i prateca infrastruktura u selu Lestane
15,000.00
Pokockavanje ulica i regulacija pratece infrastrukture u selu Kukuljane
15,000.00
Snabdevanje i montiranje elasticnih zastitnih branika na putu za selo Radesa
20,000.00
Izgradnja potpornog zida u selu Mlike
20,000.00
Pokockavanje ulica i prateca infrastruktura u selu Radesa
15,000.00
Pokockavanje ulica i prateca infrastruktura u selu Rapca
10,000.00
Izgradnja mreze javne rasvete u selu Rapca
25,000.00
Pokockavanje ulica i prateca infrastruktura u selu Orcusa
10,000.00
Regulacija putne infrastrukture za zastitu od odrona stena u Restelici
80,000.00
Pokockavanje ulica i ostala infrastruktura u selu Restelica
20,000.00
Izgradnja objekta Centar za zajednice u selu Restelica, dvogodisnji projekat
71,486.39
Regulacija vodvodne mreže Restelica
15,000.00
Nastavak kanalizacione mreže u Restelici
20,000.00
Pokockavanje ulica i izgradnja kanalizacije u selu Vraniste
30,000.00
Nastavak radova na vodovodnoj mrezi u selu Dikance
15,000.00
Pokockavanje ulica i prateca infrastruktura u selu Ljuboviste
20,000.00
Pokockavanje ulica i prateca infrastruktura u selu Backa
15,000.00
Regulacija dvorista skole u selu Radesa
15,000.00
Izgradnja skolskog stadiona u selu Brod
30,000.00
Izgradnja ograde skole u selu Restelica
10,000.00
Renoviranje stare skole u selu Brod
20,000.00
Regulacija decjek parka skole u Krusevu
10,430.00
Renoviranje skolskih objekata Restelica-Brod (Finansira se od zaduzenja)
4,427.00
TOTAL
781,343.39

 

Ukupno po selima
Brod
112.200
Rapča
70.000
Globočica
40.000
Krstac
25.000
Kruševo
55.430
Zlipotok
70.000
Lještane
15.000
Kukaljane
15.000
Radeša
50.000
Mlike
20.000
Orćuša
10.000
Restelica
218.686
Vraništa
30.000
Dikance
15.000
Ljubošta
20.000
Baćka
15.000
TOTAL
781.316
 

Izvor: (Redakcija gorapress.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Nema aktuelnosti za danas!

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš