Restelica: Od klizišta ugroženo oko stotinjak domaćinstva

Danas je u jutarnjim časovima u selu Restelica na mjestu zvanom „ Groot“ došlo do klizišta izazvanog najvjerovatnije naglim otopljavanjem snjega a i nedozvoljenim aktivnostima od strane pojedinaca koji su gradeći objekte bez kontrole podkopali teren.

Prije nekoliko godina Opština Dragaš je u saradnji sa Ministarstvom za povratak i zajednice uložila oko 60 hiljada eura, kako bi rizične stete koje se nalaze na tom terenu objezbedili potpornim zidovima.

Nakon informacije o pokretanju klizišta Opština Dragaš je poslala inspektore, inžinjere i predstavnike Kancelarije za zajednice,  na čelu sa zamjenikom gradonačelnika za zajedinice Šerifom Agom, kakao bi se na licu mjesta upoznali sa nastalom situaciom i donjeli adekvatne odluke o zaštiti stanovništva i sanaciji terena.

Nakon povratka sa terena održan je hitan sastanak na kojem je predsjedavao gradonačelnik Opštine Šaban Šabani, sa potpedsjednicima Sastanku su prisustvovali pored predstavnika određenih direktorijata i drugih službi odbornik iz Restelice Velid Hadzisin i komandir policije u Dragašu. Na sastanku je najpre razmatrana bezbednosna situacija mještana Restelice, kao i načini brze intervencije u sanaciji terena. Procjenjenjo je da je neophodno da se pod hitno izvrši privremeno saniranje terena, dok se ne odpočne sa projektom izgradnje potpornog zida, koji je bio planiran za proljeće.

Na sastanku je dogovoreno da „Drini Kompani“ firma koja ima tender za održavanje puteva u Opštini Dragaš, sa svojom mehanizaciom postavi velike betonske cevi koje će biti punjenje peskom kakao bi se privremeno objezbedilo klizište dok se ne završi tenderska procedura za izgradnu potpornog zida.

Takođe je zamjenik gradonačelnik za zajednice, Šerif Aga kontaktirao i predstavnike turskog KFOR-a. i zatražio pomoć u nabavci betonskih piramida koji bi privremeno štitili teren od klizišta  do izgradnje potpornog zida.

Izvor: (Redakcija gorapress.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš