Opština Dragaš i UNDP, u ime Lokalne Akcione Grupe

Poziv za izražavanje interesa

Poziv za izražavanje interesa

Opština Dragaš i  UNDP, u ime Lokalne Akcione Grupe otvaraju:

Poziv za izražavanje interesa

Opština Dragaš i UNDP, u sklopu realizacije projekta koji  finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) pod nazivom“ Odgovori na lokalnom nivou za stvaranje radnih mesta i integrisani teritorijalni razvoj ”(InTerDev) razradili su Teritorijalni pakt za zapošljavanje (TPZ) koji ima za cilj da unapredi stvaranje i formalizaciju radnih mesta, namenjen pojedincima u nepovoljnom položaju u Opštini Dragaš, kao način da se unapredi uključiv rast i valorizuje teritorija. TPZ za Opštinu Dragaš promoviše 6 mera koje imaju za cilj da pruže podršku za preko 800 građana Opštine Dragaš.   

Ovaj put, Poziv za izražavanje interesa kroz TEP akciju 1, modifikovan je za Dragaš i iniciran je kao deo sufinansiranja opštine Dragaš za dodatnu podršku ugroženom stanovništvu a posebno u oblasti  gajenja maline.

TEP akcija 1 dizajnirana je da podrži poljoprivrednike, uglavnom one koji su rano napustili školu, prvi put traže posao i/ ili dugoročno su nezapošljeni I  žive u siromaštvu. Akcija predviđa da će oko 17 poljoprivrednika, odabranih na osnovu njihove ugroženosti biti podržana u osnivanju ruralnih mikro preduzeća, dobijanjem sadnice maline, alata i opreme za plantaže maline u veličini od 10 ari.

Opština Dragaš i UNDP pozivaju građane zainteresovane za uzgoj malina a koji ispunjavaju sledeće uslove da iskažu svoj interes.

Kriterijumi:

- Starosti od 18 do 55 godina;
- Stanovnici opštine Dragaš
- Poseduju najmanje 30 ari zemljišta za  korišćenje kao I za proširenje plantaže maline, kao ličnu  ili porodičnou imovinu, ili iznajmljene za barem narednih 10 godina; dokazuje vlasništvo dokumenatacijom o imovini, porodičnim sertifikatom i/ ili ugovorom o iznajmljivanju zemljišta.
- Posedovanje  vodene  infrastrukture na lokaciji gde je planirana sadnja
- Biti trenutno registrovani kao nezapošljeni I da  traže posao pre datuma isteka roka poziva.
Neophodno je ispunjavati sve uslove za kvalifikaciju. Ako  samo jedan od pomenutih uslova  nije ispunjen, kandidat neće dalje biti uzet u obzir za evaluaciju.

U okviru ovog poziva za izražavanje interesa za (PZII) prioritet je dat:

- Mladima koji nemaju zapošlenje, obrazovanje ili obuku (NEET) u poslednjih 12 meseci

- Prioritet će takodje biti dat  ženama aplikantima.

Uspešni kandidati dobijaju:
1. Sadnice maline za 10 ari;
2. Sistem za navodnjavanje
3. Stubovi  i žica

Uspešni kandidati treba da instaliraju vanjsku ogradu sami.

Podrška  uslovljava formalizaciju nakon početka radova, odnosno registraciju kao farmera u Kancelariji za razvoj poljoprivrede u opštini Dragaš.

Formulari za izražavanje zainteresovanosti mogu biti prikupljeni u kancelariji InterDev projekta u Dragašu koja se nalazi u zgradi Opštinske uprave za obrazovanje.

Ako su vam  potrebna dodatna objašnjenja ili pomoć u popunjavanju formulara PZII, možete kontaktirati kancelariju InterDev projekta svaki dan u vremenskom periodu od 10:00 do 14: 00h od ponedeljka do petka.

Original formulari za izražavanje zainteresovanosti se dostavljaju u štampanom obliku, u kancelariju InterDev projekta pre 16.09.2016, 15: 00h.

Ne zaboravite da preuzmete dokument koji potvrdjuje da ste predali aplikaciju u predvidjenom vremenskom roku.

Pomozite nam da promovišemo ovaj poziv za iskazivanje interesa tako što ćete informisati druge ljude za koje mislite da možda imaju interes da se prijave za ovu priliku.

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš