Ministarstvo odbrane objavilo je konkurs za regrutovanje 840 novih regruta u Kosovske Bezbednosne Snage

Danas je delegacija Ministarstva Odbrane Kosova održala radni sastanak sa šefom kancelarije za zajednice u Opštini Dragaš, Uzairom Hamzom.

---

Delegaciju je predvodio zamjenik ministra odbrane Adnan Redžeplar. Pored njega u delegaciji su bili i savjetnik ministra odbrane Asllani Kryeziu ,  Lejla Loci- Behluli, šefica Kancelarije za pitanja zajednica  pri  Ministarstvu Odbrane Kosova i major Muharem Aslani, oficir  za pitanja zajednice.
Cilj sastanka je prje svega bio upoznavanje manjinske zajednice koja živi u Opštini Dragaš sa uslovima konkursa  koje je raspisalo ministarstvo odbrane za prijem novih kadeta u Bezbednosne snage Kosova.
Na sastanku je bilo riječi  o načinju uključenja pripadnika manjinske zajednice koji žive u Opštini Dragaš u Bezbjednosne  snage Kosova, kao i o problemima i poteškoćama sa kojima se susreće manjinska zajednica u Opštini Dragaš, koji direktno utiču na uključivanje  u Bezbjednosne  snage Kosova.
Zamjenik  ministra odbrane, Adnan Redžeplar istakao je da će ovim konkursom biti postignut procenat manjinskih zajednica koje žive na Kosovu, a taj procenat iznosi najmanje 10 posto od ukupnog broja pripadnika Bezbednosnih snaga Kosova, On je pozvao sve mlade koji imaju završenu srednju školu i koji nisu stariji od 23 godine da konkurišu u bezbjednosne snage Kosova.

Šef Kancelarije za zajednice i povratak,  Uzair Hamza istakao je da  opštinska Kancelarija za zajednice  ima dobru saradnju sa Kancelarijom za pitanja zajednica pri Ministarstvu Odbrane Kosova i naglasio da dolazi  period potpune integracije svih zajednica   Opštine Dragaš u sve pore Kosovskog društva. On je naglasio da je jednako bilo teško u početku kada su bile formirane policijske snage Kosova uključiti manjine, ali da je taj period iza nas. Takođe I danas postoji određeni animoziteti koji imaju pojedinci prema Bezbednosnim snagama Kosova, ali je to  plod pogrešne politike koju vode pobjednici. Vjerujem  i da će ubrzo doći vreme kada će za  uključivanje u bezbednosne snage  Kosova biti jagma. Zato pozivam sve mlade da se uključe osiguraju sebe siguran posao, riješe svoju egzistenciju I ostanu u svoju lepu Goru, istako je Uzair Hamza, šef Opštinske Kancelarije za Zjednice i povratak

Za više informacija o uslovima konkursa posjetite sajt; https://mod.rks-gov.net/?page=3,713

 

K O N K U R S

Za regrutovanje osam sto i četerdeset (840) novih regruta

 Kosovskih Bezbednosnih Snaga

 

Čin;                                                    Regrut/OR-1

Status:                                                Aktiv

Mesto:                                                KBS

 

 

Opšti kriterijumi za KBS OR1/regrute su:

 • Biti državljanin Republike Kosovo;
 • Da poseduje punu sposobnost da deluje;
 • Imati završenu srednju školu;
 • Da poseduje neophodne zdravstene i fizičke uslove za mesto službe;
 • Da nije osuđen za krivično delo,  pravosnažnom odlukom;
 • Imati čistoću figure i da nema probleme s deportacijom iz drugih država
 • Da bude od starosti od 18-23 godina na danom apliciranja;
 • Imati telesnu dužinu ne manje od 165 cm za muškarce i 160 cm za žene.
 • Ne sme da ima  tetovaže na licu, vratu i podlaktici, od bicepsa do prstiju ruke, uključujući pirsing. (u slučaju izbora dužni su ih ukloniti unapred u roku do početka osnovne obuke, u protivnom će biti diskvalifikovani).

 

Procedure pregleda, filtriranja, i selekcije:

 • Početni pregled aplikacija;
 • Fizički Test;
 • Test inteligencije Test opšteg znanja;
 • Intervju;
 • Zdravstveni test/ekzaminacija.

 

Uspešno polaganje preliminarnog testa je uslov za pravo na testiranje u sledećoj fazi.

 

Potrebne dokumente za prijavu :

 • Diploma Srednje škole/nostrifikovana (diplome stečene van Republike Kosovo, moraju biti predmet procesa priznavanja od strane Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije;
 • Provera od strane suda i  Kosovske Policije o njihovim krivičnom prošlosti (original);
 • Ekstrakt rođenih;
 • Kopija lične karte ili pasoša;
 • Dve slike formata (5cm x 5cm).

 

Napomena: Kandidati moraju da dostave tačne informacije tokom procesa regrutovanja. Davanje lažnih informacija kad god se otkriju, tokom procesa regrutovanja ili tokom službe u KBS-u, rezultira uklanjanjem iz KBS-a.

 

Žalbeni postupak (pravo na žalbu);;

 • Svaki kandidat ima pravo žalbe nakon što dobije rezultate svake relevantne faze testiranja.
 • Rezultati su objavljeni na veb stranici Ministarstva Odbrane i KBS-a i eliminirani kandidati imaju pravo žalbe u roku od dva dana. Rok za žalbu ističe dan nakon objavljivanja rezultata.

 

 

Potvrda o prijemu u KBS-u;

 • Čistost figure; Izabrani kandidati za regruta podležu postupku provere čistosti figure u skladu s odgovarajućim propisima za čistost figure, dok su regruti na osnovnoj obuci ili čak i nakon polaganja zakletve. Neuspešan prelazak čistosti figure predstavlja razlog za raskid ugovora o službi u bilo kojem trenutku.
 • Osnovna Obuka; Osnovna Obuka; Prijem u Kosovske Bezbednosne Snage vrši se kao regrut za kategoriju vojnika. Prijem u KBS se potvrđuje nakon završetka osnovne obuke, a za to vreme kandidati će se smatrati regrutom (OR1). Po završetku osnovne obuke regruti dobijaju čin vojnika.
 • Tokom procesa testiranja, kandidati treba da primene sve mere i preporuke Nacionalnog Instituta za Javno Zdravlje na Kosovu u vezi sa sprečavanjem širenja COVID-a 19. Preporučuje se nošenje maski i fizičke udaljenosti.

 

Rok za prijavu organizovane od strane KBS-a;

 • Konkurs za regrute u KBS-u je otvoren od 21.10.2021 do 03.11.2021

 

Kako se prijaviti:

Prijava i obaveštenje za kadete KBS-a su online na adresi https://rekrutimi.fsk-rks.org//, takođe i oglas za objavljivanje konkursa možete videti na veb stranici MO-a, https://mod.rks-gov.net, gde se nalazi oglas za konkurs. Kandidati popunjavaju obrazac za prijavu na mreži https://rekrutimi.fsk-rks.org// i prilažu sve ostale dokumente koji su potrebni ovim obrascem. Kandidati imaju pravo da se prijave do poslednjeg dana konkursa. Za dodatne informacije možete se obratiti na br. tel. 038- 555584 2044 i 038- 555584 2045 od 09:00 do 15:00.

 

Ministarstvo Odbrane pozdravlja aplikacije žena i muškaraca za regrute u KBS-u, bez obzira na njihovu etničku pripadnost.

 

 

 

 

Izvor: (gorapress.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

Korona virus Statistika

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Nema aktuelnosti za danas!

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš