Mesečna pomoć od 130 € po porodici za april, maj i juni 2020

Da li ste registrovani kao nezaposleni? Iskoristite

Mesečna pomoć od 130 € po porodici za april, maj i juni 2020

Šta dobijate?

Mjesečna pomoć od 130 eura po porodici za april, maj i juni 2020

Ko dobija?

Porodice sa teškim socijalnim uslovima i prijavljeni nezaposleni koji ne koriste bilo kakvisocijalni i penziski program finasiran od strane kosovskog budžeta.

Predstavnik porodice proglašava se korisnikom programa

Kako se prijaviti?

Online prijave:

Popunite elektronski obrazac na web stranici Ministarstva za Finasije i Transfere

OVDE PREUZMI APLIKACIJU,: https://mf.rks-gov.net/…/A67AF4A6-75A3-4C1E-A164-70645DFA0B…

Pošaljite popunjeni obrazaci kopiju lične karte na e- mail pako15@rks-gov.net

Fizička prijava:

Ispunite obrazac koji dobijete od Centra za socijalni rad u vašoj Opštini

Popunjeni obrazac zajedno sa kopijom ličnekarte predate u Centru za socijalni rad.

Prjava se treba podnjeti do 15 maja

Detaljna upustva za prijavu potražite na:

https://mf.rks-gov.net/

 


 

Izvor: (biznisinfo.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš