Dragaš: Održan marš protiv nasilja u porodici

Danas je maršom protiv nasilja u porodici u Opštini Dragaš objelježen početak kampanje "16 dana aktivinosti protiv nasilja u porodici", koju je organizovao opštinski mehanizam protiv nasilja u Dragašu

  • Foto: Opoja net
  • Foto: Opoja net
  • Foto: Opoja net
  • Foto: Opoja net
  • Foto: Opoja net

Deo ovih aktivnosti  bio je i marš u cilju senzibilizacije zajednice od nasilja u porodici. Na čelu kolene marša bili su predstavnici opštinskih struktura načelu sa  gradonačelnikom Opštine Šabanom Šabanijem, potpredsjednicima Opštine, Selami Saitijem i Šerifom Agom, direktorima opštinskih Direktorijata, kao i drugim službenicima iz različitih institucija Opštine Dragaš, kao i Opštine Prizren. Maršu se pridružili i veliki broj nastavnika i učenika kao i građana Opštine Dragaš.

U maršu je učestvovao i komandir policije sa policijskim službenicima  koji su pratili ovu aktivnost. U narednim danima održaće će se i niz drugih aktivnosti  kao i predavanja u školama naše opštine, kako u Gori tako i u Opolju.

Kordinacioni mehanizam protiv nasilja u porodici (KMPNP) u Opštini Dragaš je osnovan sa ciljemn da objezbedi hitno i sveubuhvatno reagovanje na nasilje u porodici, efikasnu kordinaciju institucionalnog odgovora za rešavanje slučajeva nasilja i doprinese u kreiranju proaktivnih politika protiv nasilja u porodici u Opštini Dragaš.

KMPNUP stremi društvu u kome se nasilje smatra neprihvatljivim oblikom ponašanja među polovima unutar pododicea i šire u društvu u kome djeca odrastaju u zdravom i bjezbednom porodičnom okruženju.

Nasiljem se smatra bilo koji postupak ili ne djelovanje jedne osobe prema nekoj drugoj osobi čija je posledica kršenje, fizičkog , moralnog, psihološkog, seksualnog , socijalnog ili ekonomskog integriteta.

U Opštini Dragaš postoji Kordinacioni mehanizam protiv nasilja u porodici formiran 2013 godine, koji se sastoji od tima stručnjaka koji se udružuju da zajedno reaguju odmah i sa punom odgovornošću prema jednom određenom problemu kao što je nasilje u porodici. Članovi ovog kordinacionog tjela su iz: Policije, Centra za socijalni Rad, Opštinskog suda, Direktorijata zdrastva, Direktorijata Obrazovanja, Kancelarije za ravnopravnost polova, Kancelarije za zajednice, Kancelarije za zapošljavanje, Zastupnika žrtve, Glavnog centra porodične medicinei NVO inicijativa žena.

Izvor: (Redakcija gorapress.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš