U potrazi za hranom

Dragaš: Medvjedi otkopavaju grobove u pojedinim selima Gore

U posljednjih nekoliko mjeseci, sve veći broj mještana se žali da u pojedinim selima Gore, medvjedi otkopavaju grobove. Ova pojava je naročito izražena u selima Baćka i Gornji Krstac.

Nekoliko mještana sela Baćke koji su vidjeli da to rade medvjedi, obratili su se nadležnim kako bi se zaštitila groblja od ovakvih napada. Kako su za naš portal kazali mještani Baćke, bilo je slučajeva da su nalazili djelovi tjela od leševa  razbacani na nekoliko lokacija. Prije nekoliko dana kazali su mještani Baćke, vidjeli smo dva medveda kakao otkopavaju mrtvu kravu, koja je pre nekoliko dana uginula.

Sličnih napada je bilo i na seoskom groblju u selu Gornji Krstac, najpre se vjerovalo da to rade psi lutalite, koji su takođe veliki problem u Opštini Dragaš. Međim na osnovu izjave pojedinih mještana, te policije u Dragašu, sigurno se može potvrditi da su u pitanju medvjedi. Policijske kamere koje su postavljene u ataru sela Gornji Krstac, pored granice sa Albanijom u više navrata su zabjeležile kretanje medveda u ataru sela Gornji Krstac.

Mještani sela Baćka tazražili su pomoć od nadležnih u Opštini Dragaš, a nakon toga  obavjestili i predstavnike lovačkog udruženja. Od njih su  zatražili da se sklone medvjedi sa teritorije ili se odstrejele medvedi koji skrnave, otkopavaju  i jedu leševe.

Međutim procedura za dobijanje dozvole je veoma kopmlikovana, jer se radi o retkim i zaštićem životinjama, pa je stoga potrebno prikupiti što više dokaznog materijala o šteti koju prave, da bi sud doneo konačnu odluku.

Prema riječima direktora poljoprivrede i šumarstva, Bajrama Hodže, konačnu odluku treba dati sud. Mi smo nakon prijema  obaveštenja od strane policije, kaže Bajram Hodža o šteti koju čine medvjedi, odmah  uputili zahtjev nadležnim službama unutar Ministarstva poljoptivrede, kao i Lovačkom savezu Kosova. Potrebno je da nakon prikupljenih dokaza i tužbe koju treba uputiti Lovački savez Kosova, zajedno sa departmanom lova,  da sud donese konačnu odluku, da li će se medvjedi odvesti sa ove teritorije u prihvatni centar za divlje životinje u Prištini, ili će ih sud  osuditi na smrt. Ukoliko sud donese odluku da se odstrele medvejedi, Lovački savez će organizovati hajku, odnosno lov na medvjede.

Zbog nastale situacije građani ovih sela su jako uznemireni i uplašeni, pribojavaju se  da neko od mještana ne nastrada, jer je našalost procedura oko donošenja konačne odluke od strane suda  veoma spora i komplikovana.

Izvor: (gorapress.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš