Dragaš: Marš pod motom“ Porodica bez nasilja, zdravo društvo“

Današnjim maršom protiv nasilja u porodici u Opštini Dragaš završena je kampanja "16 dana aktivinosti protiv nasilja u porodici", koju je organizovao opštinski Mehanizam protiv nasilja u porodici.

--

Kao deo završnih aktivnosti   bio je i marš, pod motom" Porodica bez nasilja, zdravo društvo" u cilju senzibilizacije zajednice od nasilja u porodici. Na čelu kolene marša bili su , zamjenici gradonačelnika, direktori Direktorijata, kao i službenici  iz različitih institucija opštine Dragaš, kao i opštine Prizren. Maršu se pridružili i veliki broj nastavnika i učenika kao i građana Opštine Dragaš.

U maršu je učestvovao i komandir policije sa policijskim službenicima  koji su pratili ovu aktivnost. U okviru šesnaestodnevnih aktivnosti članovi mehanizma organizovali su niz predavanja po školama, delegatima Skupštine su prezentirane aktivnosti, kao i održani je nekoliko debata sa učenicima, koji su pomognuti od strane OSCE-a i USAD-a, u cilju jačanja svjesti prje svega kod mladih, sa ciljem da prepoznaju sve oblike naselja i da adekvatno reaguju kakao bi se počinioci nasilja bili kažnjenji u skladu sa zakonom.

Kordinacioni mehanizam protiv nasilja u porodici (KMPNP) u Opštini Dragaš je osnovan sa ciljemn da objezbedi hitno i sveubuhvatno reagovanje na nasilje u porodici, efikasnu kordinaciju institucionalnog odgovora za rešavanje slučajeva nasilja i doprinese u kreiranju proaktivnih politika protiv nasilja u porodici u Opštini Dragaš.

KMPNUP stremi društvu u kome se nasilje smatra neprihvatljivim oblikom ponašanja među polovima unutar pododicea i šire u društvu u kome djeca odrastaju u zdravom i bjezbednom porodičnom okruženju.

Nasiljem se smatra bilo koji postupak ili ne djelovanje jedne osobe prema nekoj drugoj osobi čija je posledica kršenje, fizičkog , moralnog, psihološkog, seksualnog , socijalnog ili ekonomskog integriteta.

U Opštini Dragaš postoji Kordinacioni mehanizam protiv nasilja u porodici formiran 2013 godine, koji se sastoji od tima stručnjaka koji se udružuju da zajedno reaguju odmah i sa punom odgovornošću prema jednom određenom problemu kao što je nasilje u porodici. Članovi ovog kordinacionog tjela su iz: Policije, Centra za socijalni Rad, Opštinskog suda, Direktorijata zdrastva, Direktorijata Obrazovanja, Kancelarije za ravnopravnost polova, Kancelarije za zajednice, Kancelarije za zapošljavanje, Zastupnika žrtve, Glavnog centra porodične medicinei NVO inicijativa žena.

Izvor: (Redakcija gorapress.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš