Projekti za manjine

Dragaš: IOM Poziva pripadnike manjinske zajednice da apliciraju za projekte!

Projekat Evropske Unije za Stabilizaciju Zajednica III (EU-CSP III), objavljuje poziv za poslovne predloge budućih i postojećih privrednika, grupa i asocijacija za individualne i grupne preduzetničke projekte. EU-CSP III će finansirati projekte koji jasno podržavaju dugoročnu ekonomsku održivost, stvaranje radnih mesta i mogućnost ostvarivanja prihoda.

Aplikacije za projekte se mogu predati u Kancelariji za zajednice u Opštini Dragaš. Radi konsultacija i primanja aplikacija svakog petka će u Kancelariji za zajednice biti prisutni i predstavnici IOM-a, od 9 do 11 časova.

Više informacija o programu i načinu preuzimanja aplikacije pročitajte u daljem tekstu.

Medjunarodna Organizacija za Migraciju (IOM) nastavlja implementaciju Projekta za Stabilizaciju Zajednica III koji se finansira od strane Evropske Unije i koji je vođen od strane Koncelarije EU na Kosovu. EU-CSP III će pružiti finansijsku i tehničku pomoć za započinjanje novih ili proširenje postojećih malih i srednjih preduzeća, posebno preduzeća koja promovišu i jačaju održivu reintegraciju manjinskih  povratnika. EU-CSP III projekat će podržati i lokalne iniciajtive od koje će korist imati šira zajednica kroz rad sa članovima zajednica i individualnim poljoprivrednicima i proizvođačima istražavajući mogućnosti za zajedničko delovanje kroz stvaranje i podršku nevećinskih i međuetničkih poslovnih udruženja.

Za uputstva i obrazce za prijavljivanje posetite EU-CSP III veb-stranicu  (www.kosovo.iom.int) i u lokalnim kancelarijama EU-CSP III u Prizren (Regionalni Centar za Zaposlavanje, tel: 045 322 895), gde možete dobiti detaljnije informacije za: proces prijavljivanja i način pisanja vaših poslovnih predloga, formulare za apliciranje i savete za popunjavanje formulara kao i dodatne informacije i uputstva vezane za proces apliciranja.

Krajni rok za predaju zahteva je 19 Februar 2016 ali se podnosiocima preporučuje da predaju aplikacije što je ranije moguće.

Čime se EU-CSP III program bavi:

 • Obezbeđuje podršku za otvaranje novih i proširenje postojećih mikro preduzeća
 • Obezbeđuje tehničku podršku i obuku odabranim preduzetnicima radi povećavanja njihovih individualnih sposobnosti za vođenje održivih preduzeća
 • Pruža mogućnost zajednicama da unaprede uslove življenja kroz podršku kreativnih predloga i inicijativa
 • Podržava ne većinska i međuetnička poslovna udruženja da iskoriste ekonomiju obima za grupe proizvođača
 • Podržava inovativna i ekonomski samoodrživa preduzeća

EU-CSP III program podržava :

 • Stanovnici bilo koje ciljane nevećinske zajednice
 • Pripadnici nevećinskih povratničkih zajednica
 • Projekti sa održivim poslovnim planovima u skladu sa kriterijumima programa i prethodnom procenom
 • Relevantno prethodno iskustvo u oblasti predložene poslovne aktivnosti
 • Spremnost za rad i razvoj

Faktori uzeti u obzir za podršku EU- CSP III

 • Stvaranje radnih mesta
 • Proširenje postojećeg poslovanja
 • Adresiranje potreba i prioriteta unutar nevećinskih zajednica
 • Promocija održive reintegracije povratnika
 • Lični doprinos korisnika projektu

Vidovi projekata na individualnom nivou

Projekti koji podržavaju razvoj preduzeća bazirana na uslugama i proizvodnji, kako poljoprivrednoj tako i nepoljoprivrednoj, sa krajnjim ciljem uspostavljanja solidnih, ekonomski održivih ulaganja, ostvarivanje prihoda i razvoj mogućnosti za zapošljavanje. Faktori, kao što su veličina, tržište i lokacija su uzeti u obzir radi obezbeđivanja izvodljivost predloženog.

Na nivou zajednice

Projekti koji podržavaju projekte za zajednice malih i srednjih razmera radi poboljšanja izgleda za smanjenje siromaštva i nezaposlenosti, kao i povećanja održivosti povratničkih lokacija .

Na nivou poslovnih udruženja

Projekti koji podržavaju nevećinska i međuetnička poslovna udruženja radi iskorišćavanja ekononomskog obima za grupe proizvođača .

O EU-CSP III PROGRAMU

EU-CSP III je dizajniran da podrži poboljšanje socio-ekonomske situacije u ne većinskim zajednicama, da ojača i stabilizuje ove zajednice i promoviše održivi povratak širom Kosova.

CSP je aktivan od 2002. godine i radi na poboljšanju uslova neophodnih za zadržavanje i stabilizaciju ne većinskih zajednica na Kosovu na način povećanja nezaposlenosti i mogućnosti za ostvarivanje prihoda. Program ima za cilj da poboljša uslove života i da promoviše održiv život kroz realizaciju malih preduzeća i razvojne aktivnosti zajednice

Čime se EU CSP III bavi ?

Pruža podršku za pokretanje novog i proširenje postojećih mikro preduzeća za ekonomski i ruralni razvoj

 • Obezbeđuje da je tehnička podrka na raspolaganju odabranim preduzetnicima radi poboljšanja njihovih operativnih kapaciteta za upravljanje održivim poslovanjem
 • Nudi priliku zajednicama da poboljšaju uslove života kroz podršku javnih inicijativa koje se tiču dobrobiti šire zajednice
 • Podržava ne većinska i međuetnička poslovna udruženja da iskoriste ekonomiju obima za grupe proizvođača
 • Podržava inovativne i ekonomski isplative biznise

Eu - csp predhodni projekti

EU-CSP je podržao opstanak srpskih povratnika u selu Drenovac, Opština Klina

EU-CSP je podržao biznis kojim rukovodi žena a koji obezbeđuje prihod i konkurenciju na Kosovskom tržistu rada

Savremenim plastenikom EU-CSP je podržao korisnika i njegovu porodicu koja pripada Aškalijskoj zajednici

EU - CSP promoviše učešće žena na tržištu rada i stvaranje više mogućnosti zapošljavanja za žene svih nacionalnosti

EU-CSP je omogućio da ovaj stolarski biznis obezbedi održivo zaposlenje za članove zajednice

EU-CSP je podržao proizvodnju specijalnog domaćeg sira u dolini Župe

Eu-csp iii program podržava

Stanovnici bilo koje ciljane nevećinske zajednice

 • Pripadnici nevećinskih povratničkih zajednica
 • Projekti sa održivim poslovnim planovima u skladu sa kriterijumima programa i prethodne procene
 • Relevantno prethodno iskustvo u oblasti predložene poslovne aktivnosti
 • Spremnost za rad i razvoj

Faktori uzeti u obzir za podršku EU CSP III

Stvaranje radnih mesta

 • Proširenje postojećeg poslovanja
 • Adresiranje potreba i prioriteta unutar nevećinskih zajednica
 • Promocija održive reintegracije povratnika
 • Lični doprinos korisnika projektu

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš