Dragaš: Novi gradonačelnik počeo sa imenovanjmem direktora direktorijata

Novi gradonačelik Opštine Dragaš, Šaban Šabani, do sada je imenovao tri nova direktora direktorijata od ukupno osam, koliko ima Opština Dragaš.

Dragaš: Novi gradonačelnik počeo sa imenovanjmem  direktora direktorijata

Imenovan je direktor za Finasije i budžet, Valon Shabani, direktor Administracije, Erol Bajrami i direktor Obrazovanja, Vloran Cenaj. Sva tri novoimenovana drektora su iz većinske zajedenice.

Statutom Opštine Dragaš regulisano je da Opština Dragaš ima osam direktorijata. U prošlom sazivu Skupštine bilo je pokušaja da se poveća broj direktorijata, međutim za izmjenu Statuta nije bilo potrebne Skupštinske  većine.

Kordinator za prava zajednice i integraciju, Uzair Hamza, kazao je za naš portal da Zakon o lokalnoj samoupravi ne ograničava broj direkrotrijata, već samo u članu 17 govori o izvorima nadležnosti Opština. Na osnovu tih pobrojanih nadležnosti u članu 17 može se jasno vidjeti da  Opština može da ima više direktorijata. Ovde postoji problem u samom Statutu Opštine. On je bukvalno zatvoren.

Kancelarija za zajednice  je imala jako konstruktivne prjedloge jer smo učestvovali u izradi statuta. Mi smo insistirali da se ne ograničava broj direktorijata i da umjesto konkretnog navedenog broja u kojem se nabrajaju direktorijati stoji rečenica, da će opština Dragaš imati potreban broj diretorijata. Znali smo da će biti potrebe za povećanjem broja direktorijata i da će promjena statuta ići teško, jer je kao što znate  za promjenu Statuta potrebna potrebna  dvotrećinska većina.

U periodu UNMIK-a u Opštini Dragas je bilo deset direktorijata. Mi imamao direktorijate koje imaju više nadležnosti i teško je napisati njihova imena. Sami nazivi pojedinih direktorijata su preopširni, a tek obaveze koje imaju. Nadam se da će i opzicija shvatiti da ima potrebe da se promeni Statut, te da će podržati inicijativu vladajuće većine. Određene izmene u Statutu su neophodne radi bolje funkcionisane lokalne vlasti i one će biti u korist svih građna opštine Dragaš, kaže Uzair Hamza, Kordinator za prava zajednice i integraciju, nastavlja.

Ovih dana se očekuje i imenovanje još pet diretora direktorijata. Prema izvorima koje dolaze od političkih subjekata iz Gore na osnovu pismenih i usmenih koalicionih sporazuma koje imaju sa Demokartskom partijom Kosova ( PKD) u ovom mandau se očekuje da od osam direktora, pet bubu iz redova nevećinskih zajednica. Zamenik gradonačellika za zajednice je izabran na prvoj konstitutivnoj sjednici SO Dragaš. U ovom mandatu od 27 odbornika u SO Dragaš 7   obornika su iz četiri politička subjekta iz Gore.

U prošlom mandatu u SO Dragaš bilo je 8 odbornika, a od osam diretora  Direktorija 3 su bili iz Gore. Čitav mandat manjinske zajednice nijesu uspjele da izaberu zamjenika gradonačelnika, zbog poznate pad pozicije odnosno nerešenog rezultata prilikom glasanja u Skupštini. Zakon o lokalnoj samoupravi nije nudio rješenje za nerešen rezultat. Samo radi podsjećanja četiri odbornika je glasalo za jednog kandidata četiri za drugog, i nije bilo rješenja do kraja mandata. Nejedinstvo među političkim partijama u Gori bilo je na štetu nevećnskih zajednica koji žive u Gori. U narednom periodu se očekuje izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi i Kancelarija za zajednice je predložila mnoge predloge koje će omogućiti bolju institucionalnu zaštitu maninskih zajednica u Opštinama na Kosovu. Jedan od predloga je da u opštinama u kojima u većem procentu od 20% žive manjinske zajednice zamenik gradonačelika bude iz redova manjina. Dakle prvi podpredsjednik koga direktno imenuje gradonačelnik bez glasanja , i njegova pozicija i ovlašćenja su mnogo veća, kazao je Uzair Hamza, kordinator za prava zajednice i integraciju.

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Nema aktuelnosti za danas!

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš