Gora bogatija za još jednog doktora nauka

Doktorirao Sejfidin Haruni iz Kruševa

U petak, 11. maja 2018. godine, na univerzitetu Uludag u Bursi (Turska), Sejfidin Haruni uspješno je odbranio doktorski rad u oblasti Arapski Jezik i Književnost na temu “Refleksija kufanske i basranske jezičke škole na el-Enbarijev komentar poezija prijeislamskog perioda” i time stekao zvanje doktora jezičkih nauka.

Doktorirao Sejfidin Haruni iz Kruševa

Doktorsku disertaciju Haruni je branio pred komisijom koju su sačinjavali: Prof. dr. Ismail Güler – mentor (Bursa), Prof. Dr. Asim Jediyildiz (Bursa), Prof. Dr. Jakup Dživelek (Ankara), Prof. Dr. Dursun Hazer (Eskişehir) i Doc. Dr. Hasan Tašdelen (Bursa).

Temeljni izvor Harunijeve disertacije bio je komentar ‘’sedam arapskih zlatnih oda’’ poznatog kufanskog jezičara Ebu Bekra el-Enbarija koji je živeo krajem trećeg i početkom četvotog stoljeća po hidžri. Disertacija je zapravo komparativna studija dveju najpoznatijih jezičkih škola u historiji arapske gramatike u kojoj dr. Haruni, iscrpnim istraživanjem gramatičkih termina i analiza u ovom komentaru poezija, ponovo dovodi u pitanje termin “škola” za dotične jezičke pravce i pozivajući se na intelektualnu pozadinu klasičnog islamskog perioda, logičkim i naučno utemeljenim dokazima negira fanatizam koji se, kako kaže, nebezazleno, pripisuje arapskim jezičkim školama i akterima.

Dr. Sejfidin Haruni je svojim briljantnim odgovorima po ocjeni komisije opravdao očekivanja i ovladao temom nekon čega mu je od strane istih jednoglasno dodeljena titula doktora jezičkih nauka.
 

Biografija dr. Sejfidina Haruni

Sejfidin Haruni rođen je 8. februara 1985. godine u Gori (selo Kruševo) na krajnjem jugu Kosova. Osnovnu školu je završio u rodnom kraju. Poslije rata na Kosovu, 2000. god., svoje dalje školovanje nastavlja u Turskoj, čime  umnogome definiše svoj dalji životni put. Srednju školu, a nakon toga i teološki fakultet u Bursi završio je kao student generacije. Postdiplomske studije nastavlja na odsjeku Arapskog jezika i Književnosti. 2010 godine magistrirao je na temu ‘’Fenomen diglossia (dvojezičnost) kroz historiju arapskog jezika’’.

Nakon položenog držvnog kvalifikacionog ispita za Arapski jezik 2014. godine, na Teološkom Fakultetu u Bursi, jednim od najvećih i najprestižnijih fakulteta u Turskoj,  primljen je kao jedini vanredni profesor sa balkanskih prostora. 2017 godine Haruni je dobio tursko državljanstvo nakon čega je imenovan za sudskog prevodioca za srpski, bosanski, turski i arapski jezik. Važno je napomenuti da je Haruni od prošle godine počeo i sa pripremom Tursko-Srpskog rečnika za koji tvrdi da će biti poseban u svom polju.

Pokazujući afinitet prema umjetnosti i poeziji, još od malih nogu bavi se pisanjem pjesama, ilahija i kasida. Njegove ilahije na bosanskom jeziku (‘Ilahija majci i ocu’, ‘Dođi i pokaj se’ i dr.) osvojile su mnoga srca šire javnosti. Haruni se, između ostalog, amaterski bavi i projektiranjem i interpretacijom kratkih dokumentarnih filmova, poezija i sl. ‘Od Gore do Čanakkalea’ i ‘Sažeta biografija Alije Izetbegovića’ su neki od njih.

Dr. Haruni živi i radi u Bursi, oženjen je i otac je jednog deteta.

Izvor: (Redakcija gorapress.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Nema aktuelnosti za danas!

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš