Do odluke suda zaustavljeni radovi na izgradnji dve hidrocentrale na Plavskoj rijeci

Investitor i izvođač radova, građevinska firma „Renelual Tahiri“ privremeno će obustaviti radove na izgradnji dvje mini hidrocentrale na Palvskoj rijeci. To je dogovoreno na sastanku sa mještanima Rapče i Krstca,. Sastanak je održan u subotu 17. juna, 2017. godine u prostorijama osnovne škole u Rapči.

Do odluke suda zaustavljeni radovi na izgradnji dve hidrocentrale na Plavskoj rijeci

Sastanku je prisusvovao i gradonačelnik Opštine Salim Jenuzi, šef opštinske Kancearije Mehmed Hamza,  kordinator za prava zajednice i integraciju, Uzair Hamza, kao i predstavnici firme „ Renelul Tahiri“

Na sastanku su građani iznjeli nezadovoljstvo što je firma „Renelual Tahri“ koja je dobila saglasnost od strane SO Dragaš, da kao investitor gradi dvje centrale na Plavskoj rijeci, otpočne  sa radovima prje nego je doneta konača sudska odluka.

Mještavni Rapče i Krstaca su nakon preliminarne odluke o eksproprijaciji, marta meseca 2017. godine podnjeli tužbu Odeljenu osnovnog suda u Dragašu, u skladu sa zakonom i propisanim rokovima. Mještani  su na današnjem stastanku  zatražili  od gradonačenika, Salima Jenuzija da se zaustave radovi do konačne odluke suda.

Oni su naglasili da su i na javnoj raspravi bili protiv odluke o eksproprijaciji, ali i da je uprkos njihovom protivljenju doneta, najpre preliminarna a nakon toga ne čekavši odluku suda i konačna odluka o eksproprijaciji. „ Mi samo tražimo da se ispoštuje zakon, po onome što stoji u zakonu Opština nema ingirencije za takav vid eksproprijacije. Na osnovu slova zakona mi smatramo da je Opština prekršila zakon i zato smo se i obratili sudu, istakli su mještani na sastanku.

Mi verujemo u sudstvo Kosova i spremni smo da poštujeme sve sudske odluke. Kad iscrpimo sve pravne mogućnosti koje su nam Ustavom i zakonima zagarantovane,  budite ubeđeni da se  ćemo poštovati konačnu sudsku odluku. Mještani su kazali da je zakon o eksproprijaciji jasan i da Opština nije imala pravo za račun privatnog lica da započne postupak eksproprijacije.  

Opština nema pravo da proglasi javni interes i započne eksproprijaciju za gradnju mini centrala. Oni su istakli da prema zakonu to je u nadležnost Vlade Kosova, a ako je u interesu Kosova da se grade centrale neka eksproprijaciju započne Vlada i tada se mi nećemo protiviti. Mi ovde štitimo zakon, istakli su mještani Rapče i Ksrtaca, veoma uznemireni što se radovi izvode na njihovim parcelama.

Gradonačenik Opštine, Salim Jenuzi istakao da je on obavezan da poštuje odluke Skupštine, te zatražio od mještana da imaju razumjevanje. On je naglasio da je i Opštinskim razvojnim planom predviđeno da se tokom Plavske rijeke gradi put i poveže opština sa Albanijom, te naglasio da će građani za počinjenju štetu na imanjinima dobiti pravičnu nadoknadu. Ja sam ubjeđen da će te i vi imati koristi od toga, vaše imnje će te i dalje moći da koristite, samo će kroz vaša imanja proći cevovi koji će biti ispod zemlje, istako je gradonačelnik, Saljim Jenuzi.

Predstavnici firme „Renelual Tahiri“ zatražili su zarumjevanje od mještana Rapče i Krstaca. Oni su istakli da je njihov projekat u skladu sa zahtjevima Evrpske Unije. „Vi znate da Kosovo treba da objezbedi oko30 % energije od alternativnih  izvora. Mi imamo sve potrebe dozvole od strane nedležnih minstrastva i ništa ne radimo mimo zakona.Vjerujete da će te vi imati koristi od toga jer će te se tu i vi zapošljavati, vi ćete imati prednost u zapošljavanju“, istakli su predstavnici firme „Renelual Tahiri“.

Na sastanku je dogovoreno da se radovi obustave za jednu nedelju i da se za taj period zatraži od suda da donese odluku, u skladu sa zakonom i da se nakon toga održi još jedan sastanak i iznađe najbolje rješenje koje neće biti na štetu građana.

Izvor: (Redakcija)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš