Bošnjaci Kosova u posjeti Bosni

Bošnjacima sa Kosova omogućeno školovanje u BiH

Na poziv Rektorata Sarajevskog univerziteta, delacija Bošnjaka iz Gore prošle nedelje je bila u zvaničnoj posjeti Bosni. Sastanak je upriličen na najvišem nivou i deo je je sporazuma postisanog između Ministarstva Obrazovanja Kosova, i Rektora Sarajevskog univeziteta.

Ovo je bila uzvratna posjeta, nakon posjete delegacije Sarajvskog univerziteta, Ministarstvu Obrazovanja nauke i tehnologije  Kosova  i potpisivanja dokumenta o saradnji. Ispred Ministarstva Kosova sporazum je potpisao zamjenik ministra, Usmen Baldži, a ispred Sarajevskog univerziteta, Rifat Škrijelj.

Zbog određenih tehničkih problema oko dobijanja viza, delgacija Kosova je bila sastavljenja od prestavnika vlade kao i predstavnika Opštine Dragaš. Zamjenik ministra Usmen Baldži je zbog obaveza bio  sprečen da putuje u Bosnu.

Delegacija Kosova predvođena savjetnikom premijera Nuhijom Tairovcijem, šefom Opštinske Kancelarije Mehmedom Hamza, kordinatorom za prava zajednice i integraciju, Uzairom Hamza, i Ramadanom Redžepijem, službenikom Opštine Dragaš, u razgovoru sa rektorom Univerziteta, Rifatom Škrijeljom iznjela je sve probleme s kojima se tokom obrazivnog procesa suočavaju Bošnjaci na Kosovu.

Delegacija kosovskih Bošnjaka istakla je da je pored potpisanog sporazuma o saradnji potrebo dodatno angažovanje Bosne kao države i svih njenih struktura u objezbeđivanju kvalitetnih mogućnosti za školovanje kadrova iz bošnjačke zajednice.

Rektor Sarajevskog univerziteta, Rifat Škrijelj je iskazao veoma veliko razumjevine i zainteresovanost za pomoć Bošnjacima Kosova u obrazovnom procesu. Dogovoreno je da se Bošnjacima Kosova omogući školovanje na svim nivoima pod istim uslovima pod kojim se školuju Bošnjaci iz Bosne.

Takođe je na sastanku dogovorena pomoć oko nabavke uđžbenika kao i slanju pomoći u kadrovima na postojećim fakultetima na Kosovu.

Tokom trodnevne posjete Bosnii delegacija kosovskih Bošnjaka imala je i sustrete sa direktorom preporoda Ekremom Tucakovićem, poznatim novinarom Bajrom Prevom,  sa ciljem  upoznavanja Bošnjaka u Bosni sa  situacijom i uslovima u kojima žive Bošnjaci Kosova.

Direktor ove institucije obećeao je da će "preporod" svojim aktivnostima animirati BIH javnost o stanju i problemima Bošnjaka na Kosovu. Želja Bošnjaka Kosova je da i se na neki način animiraju  politički predstavnici Bošnjaka u Bosni,  te da se aktivno pozabave ukidanju viza prema građanima Kosova.

Takođe je delegacija imala veoma važne sustrete sa predsjenikom BZK-a odnosno njenim predsjenikom prof.dr. Senadinom Lavićem. Predstavnici ove institucije sa jednom grupom intelektulaca i novinara, veoma često borave na Kosovu i oni su dobro upoznati sa situacijom Bosnjaka na Kosovu. Predstavnici  BZK-a  koriste svaku priliku da animiraju BIH javnos, da se maksimalno sve streukture uključe i pomognu Bonjacima na Kosovu, Delegacija Bošnjaka je imala priliku da prisustvuje u hotelu Evropa razgovoru  na temu“ Bosna, Bosanstvo i Bošnjaštvo", koje je bilo organizovano od  od strane BZK-  sa poznatim  intelektualacem, BIH prof.dr. Rusmirom Mahmućehaićem.

Zadnjeg dana boravka delagacija kosovskih Bošnjaka učetvovala je u hotelu "Holidein" na sedmom naućnom skupu „ Bošnjaštvo i Bosansko Hercegovačka Država“ Na ovom skupu učetsvovao je veliki broj bošnjačkih intelektualaca  među kojima i uvaženi akademik, Rusmir Mahmudćehajić. Moderator ovog skupa, prof. Dr. Senadin Lavić je ukazao veliku  čast Kosovskoj delegaciji omogućivši  da se prva obrati skupu.

Ispred delegacije Kosovskih Bošnjaka govorio je Nuhija Tairovci, predstavnik preporoda za Kosovo i on je u svom obraćanju govorio o svim problemima s kojima se suočavaju Bošnjaci Kosova. Napomenuo je odnos Bosne prema Bošnjacima u regionu s posebnim ostvrtom na Kosovu.

Delegacija Kosova zatražila je  veće angažovanje institucija Bosne prema Bošnjacima Kosova, ukidanju viznog režima, pomoći u obrazovanju i drugim veoma važnim pitanjima za Bošnjake Kosova.

Nakon izlaganja Nuhije Tairovcija, prof.dr. Rusmir Mahmućehajić na početku svog izlaganja  zatražio da se sa sa ovog naučnog skupa uputi pismo predsjedništvu BIH u kojem će se tražiti ravnopravan odnos Bosne prema Bošnjacima na Kosovu i regionu, te da se omoguće  ista prava kao što imaju Srbi iz Bosne i Hrvati iz Bosne u svojim matičnim državama. Pismo je nakon skupa upućeno predshednitvu BiH.

Izvor: (Redakcija)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš