Baldži: Ove godine ulažemo u infrastrukturu Gore oko 800 hiljada eura

Opština Dragaš je ove godine od svog budžeta izdvojila nešto više od 650 hiljada eura za potrebe infgrastukture u Gori i negde oko 160 hiljada od strane Ministrastva infrastrukture.

Baldži: Ove godine ulažemo u infrastrukturu Gore oko 800 hiljada eura

„Kao što se može vidjeti iz godine u godinu Gora je sve urbanija. Činjenica je da smo ulaganjem u infrastruktutu u  mnogome olakšali život građana Gore", kaže za naš portal  Usmen Baldži, zamjenik ministra obrazovanja i predsjednik Demokratske stranke Vatan, koji je i kandidat na prestojećim vanrednim parlamentarnim izborima.

"Mi smo još dvje hiljadite godine zacrtali plan obnove infrastrukture U  GorI, a  moramo se složiti stime da je infrastruktura bila potpuno zapuštena i devastirana. Naš plan je bio da do 2016. godie u Gore ne bude sela bez asfalta i to smo hvala Allahu i ispunili, naravno  zahvaljujući i građanima koji su nam svih ovih godina davali  podršku na izborima, što i ne sumnjam da će naš radi i naše aktivnosti i ovog puta podržati", kaže Baldži i nastavlja.

Pored toga što gradimo infrastruktutu unutar opštine, mi ulažemo velika finasijska srestva kakao be se Gora otvorila i prem susjednim zemljama. Kako ne bi Gora bila zatvorena, odnosno želimo da prestane biti slepo crevo kako su nekada govorili o Gori, ali nažalost samo su govorili i tapšali nas po ramenu a nisu ništa gradili. Govorili su nam kako imamo čist vazduh i to vam je dosta. Činjenica je da se ovim ljdima trebaju objezbediti infrastrukturni uslovi shodo i vremenu u kojem živimo. Iz tog razloga mi danas asfaltiramo put prema Makedoniji, dakle Goru preko Restelice i Srezimira povezujemo sa Makedonijom, kao i asfaltiramo dva putna pravca prema Albaniji. Put od Kruševa do Šištevca i od Globočice do Borja. To su putevi koji vode prema dva zvanična granična prelaza.

Naš plan je da i sela u Gori povežemo na jedan drugačiji način, kako  da se olakša komunikacija koja je do sada bila bazirana na obavezan dolazak do opštinskog centra, pa onda do nekog sela. Mi planirano da u narednom periodu otvorimo put od Boroda preko Baćke, Zlipotoka, Globočice do Restelice, i na taj način omogućimo bolju i bržu komunikaciju među selima, istako je između ostalog Usmen Baldži, predsjednik Demokratske stranke vatan i zamjenik mimistra Obrazovanja.

Direktor Urbanitma katastra i rularnog razvoja, Bean Hadžiasan, kazo je za naš portal da je otpočela realicija mnogih projekata, a jedan deo je još u tenderskoj proceduti.

Ovih dana očekujemo da kompanije koje su dobile posao otpočnu sa radovima. Sela u kojima je završna tenderska procedura i gdje se očekuje početak radova su:

Asfaltiranje puta u Rapči, drugi sloj asfalta kao i pokockavanje ulica, izgradnja kanalizacije i vodovodakao i pokockavanje ulica u selu Restelica, izgradnja kanalizacije u selo Vraništa, pokockavanje ulica u selo Orćuša, uređenje potoka u slu Gornji Krstac, pokockavanje ulica u selo Leštane.

U fazi tenderske procedure se nalaze sledći projekti:Izgradnja kanalizacije i vodovoda u selu Globočica, pokockavanje ulica i izgradnja potpornog zida u Radeši, izgradnja kanalizacije i pokockavanje ulica u Brodu, Otvaranje poljoprivrednog puta u Kruševu, pokockavanje ulica i otvaranje poljoprivrednog puta u selu Zlipotok, pokockavanje ulica u selu Dikance, pokockavanje ulica i otvaranje puta u selu Globočica, pokockavanje ulica u selu Vraništa.

Za ostale projekte će se raspisati tenderi u narenom periodu, i prema predviđenom planu svi projekti bi trebali biti realizovani do kraja novembra kazao je Bean Hadžiasan Direktor Katrastra urbanizma i rularnog razvoja.

Izvor: (Redakcija)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš