Adem Hodža: "Od pitanja dobijanja opštine Gora zavisi opstanak Goranaca"

Poslednjih nekoliko dana aktueluzovana je priča o uspostavljanju nove opštine na Kosovu sa većinskim srpskim stanovništvom. Međutim, kako u ministarstvu za lokalnu samoupravu postoji čak 19 zahteva za formiranje novih opština, nameće se pitanje koliko je uspostavljanje nove opštine realno u ovom trenutku?

Adem Hodža: "Od pitanja dobijanja opštine Gora zavisi opstanak Goranaca"

Da bi do formiranja nove opštine došlo, neophodno je da Ministarstvo za lokalnu samoupravu uputi predlog vladi, koja ga nakon usvajanja prosleđuje skupštini, gde je za usvajanje odluke potrebno da za nju glasa najmanje 61 poslanik. Pre ove procedure Ministarstvo za lokalnu samoupravu izrađuje studiju izvodljivosti, kako bi se procenilo da li su ispunjeni svi kriterijumi za uspostavljanje nove opštine.

,,Ministarstvo je usvojilo desetogodišnju strategiju i u okviru nje moramo prvo raditi na stvaranju pravne infrastrukture a posle započeti implementaciju strategije. To je veoma širok proces jer imamo nekoliko početnih tačaka. Za proces uspostavljanja opštine je neophodno uraditi studiju izvodljivosti a to nije nimalo kratak proces za koji je takođe neophodna politička volja”, rekao je Bajram Gecaj zamenik ministra za lokalnu samoupravu za RTK2.

Da je formiranje jedne opštine dug proces uverili su se i Bošnjaci, koji su još 2009. podneli zahtev za formiranje opštine Rečani. Poslanica Emilija Redžepi tvrdi da je izrađena studija izvodljivosti i das u ispunjeni svi kriterijumi Ministarstva za lokalnu samoupravu.

,,Imamo elaborate samoodrživosti te buduće opštine, tako da očekujemo od strane vlade i imamo dogovor sa novim predsednikom Hašimom Tačijem da u što skorijem vremenskom opština bude formirana. Do sada nije bilo političke volje i moramo to otvoreno reći da naš narod to čuje. Ova geografska celina jedina ispunjava sve uslove koje se traže od jedne opštine”, naglasila je Emilija Redžepi, poslanica NDS u skupštini Kosova.

Da će uspostavljanje nove opštine sa srpskom većinom biti težak i dug process, slaže se i Nenad Rašić, poslanik Srpske liste u parlamentu. On veruje da ključ uspeha leži u ubeđivanju albanske strane da formiranje još jedne opštine sa srpskom većinom ne ugrožava rad drugih institcija, već da se na taj način ojačava vladavina prava.

,,Ono što se na našu žalost uvek ponavlja i što se postalo simptomatično da, kad god se radi o nekim strateškim interesima Srba, Albanci koji na neki način misle da bi to moglo da ih dovede u kompromitujući položaj, oni ne samo da ne žele da ih podrže već takve stvari i opstruišu. U ovom slučaju novih opština jača se vladavina prava i mehanizmi koji štite manjinsko stanovništvo na Kosovu. Mi za to moramo da imamo političku volju”, ocenjuje Nenad Rašić.

2013 godine Jedinstvena goranska inicijativa pokrenula je pitanje formiranja opština Gora. Trenutno na području Gore funkcioniše Opština Dragaš, a veliki procenat Goranaca smatra da preko nje ova zajednica ne može ostvariti ni minimum svojih prava.

,,Od pitanja dobijanja opštine Gora zavisi opstanak Goranaca. Tražimo da nam kosovsko društvo omogući da živimo od svoga rada a Gora ispunjava sve uslove koje predviđaju zakoni Kosova. Ovo je jedinstvena prilika da se napravi još jedan demokratski iskorak da Kosovo sebe prikaže kao tolerantno i multietničko društvo“, rekao je Adem Hodža, poslanik Kosova iz goranske zajednice.

Na Kosovu trenutno ima 38 opština od kojih je 10 sa srpkom većinom. Predstavnici manjinskih zajednica se nadaju da će instutucije na Kosovu imati dovoljno sluha za zahteve o formiranju novih opština. Po svemu sudeći, za sada je jedino izvesno da one neće biti skoro uspostavljene.

Izvor: (RTK2)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš