"Rodna ravnopravnost"- tema okruglog stola u Prištini

"Rodna ravnopravnost, pravo na upis zajedničke imovine u ime dvoje supružnika" bila je tema okruglog stola organizovanog u Prištini. U toku 2016. godine najveći broj zahteva za registraciju imovine upućen je opštinama Uroševac, Priština i Gračanica.

"Rodna ravnopravnost"- tema okruglog stola u Prištini

Tri osnovna zakona o ljudskim pravima, Zakon o Ombudsmanu, Zakon o zaštiti od diskriminacije i Zakon o diskriminaciji polova, usvojeni su u Skupštini Kosova, čime je utvrđena Institucija Ombudsmana kao mehanizma za rešavanje slučajeva koji se odnose na diskriminaciju i rešavanje  slučajeva rodne ravnopravnosti.

"Što se tiče administrativnog uputstva da supružnici upišu svoju imovinu mislim da je nešto novo u našem okruženju i da je nešto što trebamo da tretiramo. Smatramo da ovo ne može biti afirmativna mera, jer je Zakon eksplicitno dao svim građanima pravo da budu jednaki pred zakonom. Afirmativne mere su standardi koji se uspostavljaju do postizanja konačnog cilja. Pred nama je dilema da li je ovo administrativno uputstvo afirmativna mera. Ja sam skeptičan, jer naša tendencija nije postizanje samo jednog rezultata – upisivanja imovine", rekao je vršilac dužnosti Ombudsmana Hiljmi Jašari.

Institucija Ombudsmana je nadgledala primenu administrativnog uputstva u registrovanju zajedničke imovine u tri opštine, Prištini, Uroševcu i Gračanici. Predsednica Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica i peticije Duda Balje smatra da treba raditi na podizanju svesti o značaju upisivanja zajedničke imovine.

"Ono na šta treba da se obrati pažnja je da se što više priča sa muškarcima, muževima i ženama, da ako vi podelite imovinu sa suprugom ne znači da ga ne poštujete, jer kod nas ako kupite auto pa ga pišete pola na sebe, pola na muža, vi znači, ne poštujete muža, ne verujete u supruga, ništa što je njegovo i mislim da puno toga ima da se priča", poručila je predsednica Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova i peticije Duda Balje.

Pravo na imovinu je zagarantovano Ustavom, kao i međunarodnim dokumentima.

"Ako idemo zajedno kao supružnici da upišemo našu imovinu, bićemo primer drugima, ako se nalazimo na bilo kojoj poziciji, moramo da radimo na podizanju svesti kako bi okolina shvatila značaj ravnopravnosti, a ne ugroženosti", rekao je direktor Kancelarije za dobro upravljanje ljudskiim pravima, jednakim mogućnostima, protiv diskriminacije Habit Hajredini.

Tokom  2016. i 2017. godine, nasledno pravo žena bilo je i predmet posebne pažnje Vlade Kosova i NVO. Vlada je 2016. godine usvajanjem administrativnog uputstva o knjiženju zajedničke imovine supružnika, kao afirmativne mere, napravila poztitivan korak.

"Opštini Priština je podneto 66 zahteva za upis zajedničke imovine supružnika.I znenađujuće je da su statistički podaci bolji u Opštini Uroševac, u  koju je pristigao 201 zahtev. Najveći problem u opštinama je ručno pretraživanje svih podataka u katastarsim službama, jer elektronski registar ne pruža mogućnost automatskog pribavljanja informacija po zahtevu stranaka", poručila je viša pravna savetnica iz Kancelarije Ombudsmana Ljuljeta Dominiku.

"Od oko 560 zahteva koje je opština Gračanica primila za prenos imovine na osmovu ugovora o kupoprodaji samo 35 zahteva je obuhvatalo prenos imovine na oba supružnika. Uzevši u obzir broj primljenih zahteva, dolazimo do brojke da je to negde ispod 7%. Govoreći o ovom broju od 560 primljenih zahteva tu nismo imali u vidu činjenicu da je određeni broj zahteva primljen za prenos imovine među pravnim licima što smatram da nije na zadovoljavajućem nivou i da bi administrativno uputstvo trebalo da bude bolje primenjeno", rekao je  Aleksandar Todorović direktor Kancelarije za katastar.

Održavanje okruglog stola je upravo poslužilo promovisanju rodne ravnopravnosti i imovinskog prava na Kosovu.

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Nema aktuelnosti za danas!

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš