Poziv za dostavu radova: Takvim za 2021. godinu

Pozivamo akademsku javnost (islamske teologe, imame, profesore, nezavisne intelektualce, naučne i kulturne radnike) da dostave svoje originalne i ranije neobjavljene radove, priloge ili prijevode za novi broj Takvima na bosanskom jeziku za 2021. godinu.

Poziv za dostavu radova: Takvim za 2021. godinu

Takvim je jedina publikacija na bosanskom jeziku na Kosovu koja uz neznatne prekide u kontinuitetu izlazi od 1995. godine, najčešće u izdanju Predsjedništva Islamske zajednice Republike Kosova. Do danas je svjetlo dana ugledalo dvadeset brojeva.

Takvim afirmiše naučno, vjersko i kulturno stvaralaštvo, i po svom karakteru tretira teme koje se tiču vjere, edukacije, morala, nauke, kulture i tradicije Bošnjaka Kosova. Pored što sadrži širok spektar informacija o namaskim vremenima, postu mjeseca Ramazana, vjerskim blagdanima i mubarek noćima i danima, Takvim ima važnu ulogu i u očuvanju vjerskog, nacionalnog i kulturnog identiteta Bošnjaka Kosova.

Pored općih naučnih standarda, radovi trebaju da zadovolje i sljedeće kriterije:

  • Da odabrana tema bude primjerena karakteru publikacije
  • Uvod, razrada (podnaslovi) i zaključak
  • 8 do 10 strana A4 formata
  • Times New Roman 12, 1.5 prored
  • Fusnote navoditi na kraju teksta (endnotes) na sljedeći način: Ime i prezime autora, naziv djela, mjesto i godina izdanja, broj strane, bez posebnog navođenja korištene literature
  • Nakon citiranje kur’anskih ajeta u zagradama navesti ime sure i broj ajeta, npr.: (El-Bekare, 155), ili zbirku iz koje se citira hadis, npr.: (Buhari).

Radove slati najkasnije do 20.11.2020. Autorima će biti isplaćeni honorari.

Redakcija donosi odluku da li rad/prilog zadovoljava kriterije za objavu.

Priloge slati na obije email adrese: ahmetsadriu@hotmail.com, karadzi82@hotmail.com

 

Uz iskrene selame,

oklon čitaocima: Takvim od 2020. godine u pdf preuzmite

Pročitajte više na: https://www.info-ks.net/vijesti/vjera/116387/poziv-za-dostavu-radova-takvim-za-2021-godinu

Ahmet Sadriu, prof., glavni urednik

Poklon čitaocima takvim od 2020. godine. Kliknite OVDJE

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

Korona virus Statistika

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Nema aktuelnosti za danas!

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš