Agencija za besplatnu pravnu pomoć

Besplatna pravna pomoć putem interneta za sve građane Kosova

Kako bi se osigurao jednak pristup pravdi za sve građane Republike Kosovo, Agencija za besplatnu pravnu pomoć, uz podršku njemačke međunarodne organizacije , pokrenula je „internetsku prijavu“ za besplatnu pravnu pomoć.

Besplatna pravna pomoć putem interneta za sve građane Kosova

Klikom na sljedeću web stranicu>  https://ndihmajuridike.com/aplikacija , građani sada imaju priliku putem Interneta podnijeti zahtjev za besplatnu pravnu pomoć, odnosno u općini / regiji odakle dolaze.

Razvoj efikasnog sistema pravne pomoći koji se zasniva na ljudskim pravima važan je korak ka povećanju pristupa pravdi za sve građane.

Agencija za besplatnu pravnu pomoć, osnovana Zakonom br. 04 / L-017 o besplatnoj pravnoj pomoći, nezavisna je javna ustanova koja pruža besplatnu pravnu pomoć u građanskim, krivičnim, upravnim i prekršajnim postupcima za sve građane Republike Kosovo koji ispunjavaju kriterijume utvrđene Zakonom o pravnoj pomoći. besplatno

Trenutno se pružanje besplatne pravne pomoći proširuje na cjelokupnu teritoriju Republike Kosovo, kroz 7 regionalnih kancelarija za besplatnu pravnu pomoć i 14 mobilnih kancelarija za besplatnu pravnu pomoć.

Preuzmite On-line aplikacija  za besplatnu pravnu pomoć ⚖️ https://ndihmajuridike.com/aplikacija

Od sada ćete imati mogućnost on-line prijavljivanja za besplatnu pravnu pomoć na albanskom ili srpskom jeziku, u vašoj opštini ili regionu. Agencija za besplatnu pravnu pomoć uz podršku GIZ Kosovo, u ime Nemačke Vlade, izradila je novouspostavljenu web stranicu kako bi  osigurala pristup pravdi za sve građane Republike Kosovo.

Razvoj efikasne sistemske pravne pomoći utemeljen na ljudskim pravima je važan korak ka povećanju pristupa pravdi za sve građane. Trenutno pravna pomoć nudi na celoj teritoriji Republike Kosovo kroz sedam regionalnih kancelarija za besplatnu pravnu pomoć i 14 mobilnih kancelarija.

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš