Saopštenje za javnost Islamske Zajednice Kosova

Zahvala pripada Allahu na svakom stanju i u svakoj situaciji. Neka su mir i milost Božija na Muhammeda a.s.

Saopštenje za javnost Islamske Zajednice Kosova

Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže:
"...u veri vam nije ništa teško pripisao..." Hadž, 78.ajet, i u drugom ajetu: "Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti" Bekare, 286.ajet.
Muhammed a.s. je rekao: “Kada čujete da se u nekoj zemlji pojavila kuga, ne ulazite u nju. A ako se pojavi u zemlji u kojoj se nalazite, ne izlazite iz nje bježeći."
Imajući u obzir da čuvanje zdravlja i zaštita ljudskog života je od najplemenitijih ciljeva Islama te krenuvši od principa " zaustavljanje zla je prioritet", Predsedništvo Islamske Zajednice Kosova na vanrednom sastanku u vezi širenja virusa COVID 19, održanom 14 Mart 2020, donosi sledeće odluke i preporuke kao što sledi:

Odluke

1. Verska obaveza je da se pridržavamo sa preciznošću svih odluka, mera i preporuka koje su donete od kompetentnih institucija Republike Kosova oko širenja Virusa COVID 19.
2. Obustavlja se nastavni proces u svim versko-obrazovnim institucijama, verska pouka u svim džamijama i mektebima kao i rad u svim domovima Islamske Zajednice Kosova.
3. Obustavlja se privremeno organizovaje predavanja, tribina, seminara i različita okupljanja sa džematom.
4. Ovustavlja se privremeno organizovanje Umre sve do sledeće odluke.
5. Da se izvrši dezinfekcija svih obrazovnih objekata (FIN, medresa, internati); objekata administracije IZ Kosova; kao i verski objekti (džamije, mesdžidi, abdesthane, gusulhane i ostali prateći objekti).
6. Oslanjajući se na nastale okolnosti na Kosovu oko pojavljivanja slučajeva inficiranih sa virusom COVID 19, IZ Kosova obustavlja privremeno obavljanje dnevnih namaza u džematu i džumu namaz. Poručuje se vernicima da petkom u svojim kućama klanjaju podne namaz kao zamena džumanskom namazu. Što se tiče ezana nastaviće se sa učenjem za svaki namaz.

Preporuke
1. Privremeno da se obustave sve organizacije u slučajevima saučešća, dok ceremonije ukopa da se organizuju sa užim porodičnim krugom.
2. Sve predviđene porodične verske ceremonije Suneti, Mevludi, Veridbe, Svadbe da se odgode.
3. Da se nastavi sa podstrekivanjem vernika da povećaju brigu prema čistoći poštujući verske principe i preporuke Nacionalnog Instituta Zdravstva.

Na kraju jos jednom podsećamo naše vernike da širenje dezinformacija izaziva nespokojnost i nepotrebnu paniku građana. Isto tako poskupljenje cena prehrambenih artikala i medikamenata u kriznim vremenima je verski zabranjeno.

Islamska Zajednica Kosova kao i u prošlosti i sada će biti sa svojim građanima te poziva vernike na veću solidarnost.

IZ Kosova na osonovu eventualnih novih okolnosti u budućnosti stalno će informisati javnost.

Molimo Boga da što brže i lakše prođe ovo stanje u kojem se sada nalazimo!

Predsednik,
Muftija Naim ef. Trnava


 

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš