Na Kosovu 15% populacije pogođeno nekim oblikom invalidnosti

Ovogodišnji Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se pod sloganom “Osnaživanje osoba sa invaliditetom, ravnopravnost i njihovo uključivanje u društvo”. 15% stanovnika Kosova ima neki oblik invaliditeta, a iz godine u godinu se suočavaju sa mnogobrojnim problemima, kao što su odsustvo sluha za potrebe i prava osoba sa invaliditetom, od nepristupačnosti terena do zapošljavanja.

Na Kosovu 15% populacije pogođeno nekim oblikom invalidnosti

Radomir Jorgić je slep od svoje četrnaeste godine, njegov hendikep ga nije sprečio da se ostvari u ulozi oca, supruga, dobrog radnika i prijatelja. Penzionerske dane provodi u razgovoru sa prijateljima, sa kojima odigra i po koju partiju šaha. Invalidi i invalidska udruženja na teritoriji Opštine Gračanica su u teškom položaju, nalaze se u neadekvatnim prostorijama, ističe predsednik Udruženja slepih i slabovidih osoba.

"Društvo bi trebalo da više pažnje da posveti invalidima, da im pruži pomoć finansijsku, organizacionu i druge vrste pomoći koje su neophodne kako ne bi smo bili diskriminisani”, kaže predsednik Udruženja slepih i slabovidih osoba Radomir Jorgić. Invaliditet nije nešto ono čega se treba stideti, to je deo identiteta, poput roda, rase ili etničke pripadnosti, to je stil života, poručeno je na konferenciji za medije udruženja Hendikos, čiji članovi ističu da je na Kosovu 15% populacije pogođeno nekim oblikom invalidnosti.

Osnaživanje osoba sa invaliditetom, ravnopravnost i njihovo uključivanje u društvo nije samo slogan ,već poruka koja bi trebala da bude ozbiljno shvaćena da lica sa posebnim potrebama budu deo društva.

"Govoreći o uspesima želim da naglasim nekoliko velikih uspeha koji su postignuti ove godine zahvaljujući radu naših institucija. Najpre sprovođenje zakona zaparaplegičare koji je u velikoj meri olakšao život ovim osobama, zatim usvajanje podzakonskih akata, zakona za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Međutim, bilo je i neuspeha kao sto je proces zakona za sveobuhvatnošću zahtev od svih grupa lica sa invaliditetom. Kojim bi se ujedinile sve beneficije koje imaju lica sa invaliditetom. Takođe, veoma veliki izazov ostaje i obrazovanje gde veliki broj osoba sa invaliditetom nije uključen u redovnu nastavu, to je brojka koja bi trebalo da alarmira sve nas", rekao je Rihor Gaši iz udruženja HENDIKOS.

Iz godine u godinu problemi osoba sa invaliditetom su manje - više isti, ova grupa ljudi i dalje se suočava sa nemogućnošću korišćenja javnih površina, pristupom javnim institucijama, kolektivnim i stambenim objektima, nedovoljnim brojem parking prostora, što dodatno otežava njihovu svakodnevnicu. Potrebno je uraditi mnogo više i kada je reč o obrazovanju, lečenju i zapšljavanju, napominju iz institucije Ombudsmana.

"Široki je spektar problema sa kojma se osobe sa ograničenim sposobnostima suočavaju. Jedan od njih je problem u obrazovanju. Nemogućnost, odnosno nedostatk asistenata za decu sa ograničenim sposobnostima dovodi do toga da samo deca čiji su roditelj bolje platežne moći mogu da priušte asistente i samim tim proces obrazovanja nije jednak. Takođe, kada govorimo o zdravstvu lekovi i određeni medicinski material nije uključen na takozvanu osnovnu listu tako da teret plaćanja ostaje na porodicama i dodatno se otežava materijalna situacija", napominje Marija Radulović, zamneica Ombudsmana.

Položoj osoba sa invaliditetom je nezavidan, ali Vlada Kosova radi na poboljšanju trenutne situacije. Osobe sa invaliditetom se, između ostalog, suočavaju i sa nezaposlenošću, iako je zakonom predviđeno da na 50 zaposlenih dolazi i jedna osoba sa invaliditetom.

"Pre par nedelja doneto je jedno rešenje u Vladi da se taj zakon u potpunosti sprovodi tako da će sva ministarstva da zapošljavaju određeni broj osoba sa posebnim potrebama ima mesta u Vladi Kosova", rekao je savetnik premijera Jahja Luka.

Volonterska grupa "Otvorimo srce, budimo ljudi" ukazuje na ravnopravan društveni tretman osoba sa invaliditetom.

"Pokušavamo da iz ljudi izvučemo onaj osećaj da nismo sami, da ne živimo i radimo samo za sebe i svoju porodicu, već da okrenemo glavu i vidimo ljude kojima je potrebna pažnja. Ono što je njima potrebno je osećaj jednakosti i korisnosti u društvu", kaže Oliver Vujević iz volonterske grupe ,,Otvorimo srce, budimo ljudi”.

Ovogodišnji Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se pod sloganom “Osnaživanje osoba sa invaliditetom, ravnopravnost i njihovo uključivanje u društvo”.  

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš