Ključne tačke poglavlja 35 u vezi sa Kosovom

Od Srbije se ne traži priznavanje nezavisnosti Kosova, niti potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma, a najveća „zamke” platforme EU za oblast 35 je mogućnost „zamrzavanja” otvaranja poglavlja ako izostane napredak.

Ključne tačke poglavlja 35 u vezi sa Kosovom

Prema pregovaračkoj poziciji Brisela za "kosovsko poglavlje", a u koju su "Novosti" imale uvid, od Srbije se ne traži priznavanje nezavisnosti Kosova, niti potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma na kraju normalizacije odnosa sa Prištinom.

Najveća "zamka" platforme EU za oblast 35, sročene na sedam strana, jeste mogućnost "zamrzavanja" otvaranja novih ili zatvaranja već ispregovaranih poglavlja, ukoliko napredak u normalizaciji odnosa Srbije i Kosova zaostaje za napretkom u drugim oblastima.

* Poglavlje 35 nije zamena za dijalog Beograda i Prištine, a odnosi se na normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova.

* Srbija mora da ispuni dogovore koje je postigla sa Prištinom 25. avgusta 2015, kao one iz aprila 2013, a koji se odnose na policiju, pravosuđe i civilnu zaštitu.

* Brisel će dva puta godišnje praviti presek napretka Srbije u ovom poglavlju.

* Prelazne odredbe (benčmark) ovog poglavlja mogu da se prilagođavaju i ažuriraju u toku pregovora.

* Ako napredak u normalizaciji odnosa sa Kosovom značajno zaostane od napretka u ostalim pregovorima, i ako Srbija ne primeni postignute sporazume sa Kosovom, EK će na sopstvenu inicijativu ili na zahtev trećine država članica EU, u skladu sa tačkom 25 pregovaračkog okvira, predložiti da se "zamrzne" otvaranje novih poglavlja.

IZBORI

* Srbija će obustaviti podršku i finansiranje srpskih struktura, a opštinska administracija će morati u potpunosti da se uskladi sa kosovskim zakonima.

* Srbija treba da osigura punu primenu kosovskog pravnog sistema na severu.

ZSO

* Nastavak uspostavljanja ZSO (donošenje statuta) u skladu sa kosovskim zakonima i dogovorima od avgusta ove godine.

* Obezbediti transparentnost u finansiranju ZSO.

POLICIJA

* Srbija, kvartalno, odgovarajućim kosovskim vlastima dostavlja informacije o penzijama bivših srpskih policajaca, sada integrisanih u kosovsku policiju.

PRAVOSUĐE

* Završetak procesa integracije sudija i tužilaca u kosovsko pravosuđe, kao i usvajanje propisa o sedištu sudova i tužilaštava i teritorijalnoj jurisdikciji.

* Srbija, kvartalno, odgovarajućim kosovskim vlastima dostavlja informacije o penzijama pravosudnih službenika, sada integrisanih u kosovski pravosudni sistem.

CIVILNA ZAŠTITA

* Srbija usvaja potrebne propise za prekid isplaćivanja plata i finansiranja civilne zaštite na Kosovu.

OFICIRI ZA VEZU

* Srbija obezbeđuje administrativnu podršku svom oficiru za vezu (npr. rentiranje službenih prostorija).

* Srbija prihvata vizuelni izgled zvanične korespodencije koja još nije dogovorena (pečati, simboli i zaglavlja pisama).

ENERGETIKA

* Osnivanje kompanija za snabdevanje ("Elektrosever") u skladu sa kosovskim propisima.

* Rešavanje pitanja srpskog menadžmenta u hidrosistemu "Gazivode".

TELEKOMUNIKACIJE

* "Telekom" otvara kompaniju na Kosovu, u skladu sa kosovskim propisima, kako bi joj bila dodeljena licenca za fiksnu telefoniju.

* Srbija poštuje rokove i preduzima dogovorene korake u paralelnom procesu dodeljivanja pozivnog broja za Kosovo i davanja privremene dozvole za mobilnu telefoniju na Kosovu.

CARINA

* Srbija prestaje sa izdavanjem dokumentacije i overavanjem sa oznakama koje su u suprotnosti sa obavezama koje je Srbija preuzela sporazumom od 17. januara 2013.

PRELAZI

* Srbija dovršava postavljanje svih administrativnih prelaza.

* Poboljšavanje kontrole ili zatvaranje alternativnih puteva i prelaza da bi se osiguralo korišćenje isključivo zvaničnih prelaza.

SLOBODA KRETANjA

* Srbija dozvoljava građanima trećih država ulazak u Srbiju sa Kosova.

* Implementacija dogovora o registarskim tablicama za stanovnike severa Kosova.

* Poštovanje rokova za otvaranje mosta na Ibru za saobraćaj, ne kasnije od juna 2016.

REGIONALNA SARADNjA

* Srbija ne sprečava učešće Kosova u preostalim regionalnim inicijativama, u skladu sa postignutim dogovorima.

* Srbija podržava ulazak predstavnika Kosova u rukovodeća tela i administrativne strukture regionalnih organizacija.

BUDUĆI DOGOVORI

* Srbija ostaje predana dijalogu uz posredovanje EU, zalaže se za postizanje novih dogovora po drugim temama, nastavlja sa normalizacijom u dobroj veri, a koja će postepeno voditi ka sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, a u skladu sa pregovaračkim okvirom.

Vezani članci

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš