Jezička prava na Kosovu jedno na papiru, drugo u praksi

Zakon o upotrebi jezika i poštovanje jezički prava još uvek nisu u potpunosti zaživeli na Kosovu, potvrđeno je i na forumu u Prištini posvećenom upravo ovom problemu. Vlada je preduzela konkretne korake pa je protekle nedelje donela odluku o započinjanju procesa formiranja službe za prevođenje.

Jezička prava na Kosovu  jedno na papiru, drugo u praksi

Šef misije Oebsa na Kosovu Jan Bratu poručio je da jezik treba negovati i promovisati. Bratu je naglasio da pravni okvir nije u potpunosti ispoštovan i dodao da  postoje određena neslaganja u prevodima dokumenata i zakona, uprkos činjenici da su i albanski i srpski zvanični jezici na Kosovu.

„Postoje određeni koraci koji mogu da olakšaju zaštitu koja je predviđena Zakonom, prvi je da se usvoji strategija za jezike, a drugi je da se stvori pravni osnov za ispravku nedostataka iz zakona. Kosovo ima dva jezika u službenoj upotrebi, engleski nije jedan od njih, albanski i srpski imaju isti zakonski status, što znači da su oba jezika pred zakonom jednaka, što je potvrđeno i pravnim okvirom. Pored toga u Prizrenu, Gnjilanu, Vučitrnu Turski ima status jezika u službenoj upotrebi i u opštinama u kojima najmanje 5% stanovništva govori nevećinskim jezikom, onda taj jezik takođe ima status jezika u službenoj upotrebi u datoj opštini.Samim tim romski jezik je u upotrebi u  opštini Gračanica, a bošnjački odnosno bosanski u Prizrenu i Dragašu, čak i u opštinama gde 3% stanovništva govori nevećinskim jezicima, na osnovu Zakona imaju pravo na upotrebu svog jezika“, poručio je Bratu.

Poverenik za jezike Slaviša Mladenović još jednom je napomenuo da Zakon o upotrebi jezika nije u potpunosti primenjen, naglasivši da je zbog brojnih nedostataka doneta odluka o pokretanju inicijative za formiranje vladine službe za prevođenje.

„To je ideja Kancelarije poverenika i brojnih međunarodnih organizacija već dugi niz godina zastupaju. Ponoviću da je Vlada prošle nedelje donela odluku o započinjanju procesa formiranja ove službe. Zahvalnost dugujemo ljudima koji sede pored mene premijeru i zameniku premijera. To je početak, a tokom narednih meseci moramo naći način da osiguramo jednu profesionalnu službu, da ne ponovimo greške iz prošlosti, kao što su nedovoljno obučeno osoblje, nedovoljan budžet, loša opremljenost, nedostatak elektronskih resursa za prevođenje“, poručio je poverenik za jezike Slaviša Mladenović.

I premijer Kosova Ramuš Haradinaj smatra da se Zakon o upotrebi jezika ne primenjuje u potpunosti i da treba poraditi na njegovoj primeni.

„Slažemo se da primena nije u skladu sa zakonskim obavezama i ona je sada naš posao. Implementacija jeste veliki posao. Ono što mogu uraditi je da zatražim od institucija pravde i sudstva, da povećaju kapacitet, jer oni treba da  odgovaraju i da obezbede da na oba službena jezika na albanskom i srpskom da komuniciraju sa građanima. Znamo da implementacija još nije na zadovoljavajućem nivou“, kaže premijer Kosova Ramuš Haradinaj.

Albanski i srpski jezik su zvanični jezici na Kosovu i to mora biti primenjeno na svakom mestu, u svakom trenutku, poručio je zamenik premijera i ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić.

„Svaka institucija i svaki pojedinac u institucijama od onog lokalnog do centralnog nivoa preuzme obavezu poštovanja Zakona, neće se problem rešiti samo time što ćemo mi sada imati ovu drugačiju situaciju gde ćemo raditi na drugačiji način kada je o prevodu dokumenata zakona reč. Potrebno je da na lokalnom nivou svaki građanin ima mogućnost  i prvo da dobije uslugu na svom jeziku“, poručio je Jevtić.

Uloga misija na Kosovu je da podrže donošenje zakona i njihovih izmena, uključujući i Zakon o upotrebi jezika.

„Uspostavljanje Kancelarije poverenika za jezike dokazuje da je ovo planski deo saradnje u kome OEBS može da obezbedi ciljanu pomoć. Može pomoći zajednicama da međusobno razgovaraju, da se uključe u dijalog i promovišu kulturu razumevanja i mirniji suživot. Važno je pomoći zajednicama da međusobno razgovaraju i da se uključe u dijalog, promovišu kulturu razumevanja i mirniji suživot“, poručio je ambasador Gernot Pfandler, iz  ambasade Austrije u Prištini, ispred predsedništva.

„Jezik je suštinska stvar društvene organizacije što sa druge strane postaje stvar javnog interesa, jezik nije samo lična stvar“, kaže Lamberto Zanier, visoki komesar OEBS-a za nacionalne manjne.

Forumu koji je organizovao Oebs, prisustvovali su i ambasadori Švajcarske i Finske na Kosovu, kao i predstavnici Kanade i Belgije. 

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš