"Izbori demokratski, ali ne i u mestima sa srpskom većinom"

Šefica posmatračke misije, gđa Viola fon Kramon-Taubadel, koja je i poslanica Evropskog parlamenta, predstavila je danas preliminarne nalaze Izborne posmatračke misije Evropske unije (EU EOM) sa prevremenih parlamentarnih izbora 6. oktobra na Kosovu, saopšteno je iz ove misije.

"Izbori demokratski, ali ne i u mestima sa srpskom većinom"

„Ovi prevremeni izbori bili su dobro vođeni i transparentni. Kampanja je bila živahna i konkurentna i omogućavala je kandidatima da sprovode kampanju slobodno u najvećem delu Kosova,” rekla je gđa fon Kramon na konferenciji za medije danas u Prištini.

Izborni dan je protekao u redu, a posmatrači iz EU pozitivno su ocenili glasanje i prebrojavanje. Centralna izborna komisija (CIK) je obezbedila transparentnost procesa time što je brzo objavila preliminarne nezvanične rezultate za političke subjekte, podeljene po biračkim mestima. Gđa fon Kramon dodala je:

„Transparentnost je bila ključna karakteristika rada CIK-a i za pohvalu je to što je CIK, uprkos kratkom vremenskom roku, kompletirao sve izborne pripreme na vreme“. Okruženje za kampanju u oblastima u kojima žive kosovski Srbi bilo je pod senkom zastrašivanja, gde su ciljani kandidati i pristalice partija koje nisu sa Srpskom listom. Dalje, neprikladno korišćenje javnih resursa i odsustvo transparentnosti u vezi sa finansiranjem kampanja rezultirali su nejednakim uslovima za nadmetanje širom Kosova.

„Sistemske probleme sa izbornim procesom koji se ponavljaju identifikovale su i ranije izborne posmatračke misije, kao, na primer, zakazivanje vanrednih izbora u kratkom vremenskom roku i neregulisan period pre zvaničnog početka kampanje, što je potrebno rešavati, kako bi se izborni procesi na Kosovu doveli u potpuni sklad sa međunarodnim standardima za demokratske izbore“, rekla je gđa fon Kramon, dodajući: „skup preporuka koje su predstavljene zajedno sa konačnim izveštajem misije, postaće zaista smislene samo kada se ozbiljno uzmu u razmatranje u narednoj Skupštini, a to treba da se uradi što je pre moguće.“

Andrej Kovačev, šef delegacije iz Evropskog parlamenta, rekao je: „Mi pozdravljamo sveukupno delotvorno upravljanje procesom. Međutim, pitanje finansiranja kampanje je oblast stalne zabrinutosti koje su pokretale i ranije izborne posmatračke misije. Regulatorni okvir ne obezbeđuje transparentnost i integritet i mora se ojačati u cilju borbe protiv korupcije i garantovanja zdrave demokratije.”

Na dan izbora, EU EOM je rasporedio 108 posmatrača iz 27 zemalja članica EU i Norveške I Švajcarske širom Kosova. EU EOM će ostati na Kosovu da prati procese u Centru za prebrojavanje I rezultate, kao i razrešavanje bilo kakvih žalbi i prigovora, sve do potvrđivanja konačnih rezultata. EU EOM i Kancelarija EU /EUSR na Kosovu rade nezavisno u okviru svojih posebnih mandata.

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš