Haradinaj pojasnio uvođenje takse na robu iz Srbije i BiH

Premijer Republike Kosova Ramush Haradinaj je putem svojeg Facebook profila pojasnio da su izjave i optužbe raznih interesnih skupina, kako unutar tako i izvan zemlje, da su mjere od 100 posto na proizvode porijeklom iz Srbije i Bosne i Hercegovine, usmjerene protiv Srba na Kosovu lažne, nedosljedne i neprihvatljive.

Haradinaj pojasnio uvođenje takse na robu iz Srbije i BiH

"Optužbe i izjave iz raznih interesnih skupina, kako unutar tako i izvan zemlje, da su mjere od 100 posto na proizvode porijeklom iz Srbije i Bosne i Hercegovine, usmjerene protiv Srba na Kosovu su lažne, nedosljedne i neprihvatljive.

Ova suverena odluka Kosova dolazi kao rezultat stalnih prepreka koje Srbija čini našoj zemlji. Za jasniju informaciju unutarnjeg i vanjskog mnjenja, ova zaštitna mjera isključuje:

1. Sve donacije u skladu sa Zakonom br. 04/L-163 (Za robu koja je oslobođena carina i roba s nultom stopom carine, prema Aneksu I, Dio A - Robe oslobađene od carine) kao i Koda br. 03/L-109 (Kod Carine i Akciza).

Ovo obuhvata donacije crkvama i vjerskim mjestima; diplomatskim ili konzularnim predstavništvima i njihovom osoblju, osim lokalnog osoblja osoblje, imaju pravo na uvoz robe bez plaćanja carine, koja je za službenu upotrebu i ekskluzivno korištenje od strane misije ili za isključivu ličnu upotrebu osoblja misije, sem lokalnog osoblja. (Tačka 2, Aneks I, Dijela A Zakona br. 04/L-163); uvoz robe koji se finansiraju iz sredstava donacija od strane Vlade, vladine agencije, vladine ili nevladine organizacije koje djeluju u ili izvan Republike Kosovo, date za Vladu ili preko Vlade Republike Kosovo kako bi pomogli programe i humanitarne projekte i obnove na Kosovu. Isporuke i izuzeća za KFOR i EULEX. (Tačka 4, Aneks I, Dijela A Zakona br. 04/L-163); specifični uvoz robe za koje Vlada Kosova odluči da ih treba koristiti u humanitarne svrhe, a ne za prodaju i potrošnju na Kosovu. (Tačka 5, Aneks I, Dijela A Zakona br. 04/L-163).

2. Roba koja se prevozi u privatnoj prtljagu putnika: Član 45, 46 i 47 Koda Carine i Akciza (Kod br. 03/L-109).

To znači oslobađanje koje pojedinci donose na Kosovu u ličnom prtljagu (Član 47 Koda Carine i Akciza određuje iznos - vrijednost robe do 175 eura, koje prevoze putnici što im omogućuje da uvezu bez takse, navodeći i tip robe);

Štaviše, sva dobra koja se oslobađa takse, kao donacije, izuzeća, kao i ona za nevladine organizacije treba biti u skladu s tačkama 3 i 4 Odluke 01/76 od 21.11.2018., koja pripada pratećim dokumentima kao i deklaracijama robe sa zvaničnim imenom Republike Kosova", napisao je Haradinaj na svojem Facebook profilu.

Izvor: (info-ks.net)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš