Bez penzija ukoliko nemate pribivalište na Kosovu

Svi građani, koji imaju kosovsku ličnu kartu, bez obzira na ostvareni radni staž, po navršetku 65. godina života imaju pravo na osnovnu penziju u iznosu od 75 evra. Početkom ove godine Ministarstvo za rad započelo je kategorizaciju penzija na osnovu radnog staža i stručne spreme, ali je novom uredbom predviđeno ukidanje penzija onima koji koji primaju penzije iz inostranstva i nemaju prebivalište na Kosovu.

Bez penzija ukoliko nemate pribivalište na Kosovu

Penzionerima sa fakultetskom diplomom isplata penzija na osnovu stručne spreme počela je ove godine i iznosi 240 evra , dok će ostalim kategorijama povećanje uslediti sledećeg meseca.

„Penzije će biti kategorisane na osnovu minulog rada stečenog pre 99 godine i stručne spreme.Podela će se vršiti u 4 kategorije, sa osnovnom školom, srednjom školom, višom i fakultetom. Osnovni kriterijum je minimalni radni staž od 15 godina ,sve do 1.1. 1999. godine, posle toga se ne računa“ kaže Bahri Džaferi, Direktor odeljenja penzijske administracije

Ipak, kategorizacija penzija ne važi za sve. Hadrija Bajra, diplomirani profesor u penziji iz Prizrena, sa radnim iskustvom od 44 godine, ne prima penziju od 240 evra, jer mu Ministarstvo za rad Kosova nije priznalo univerzitetsku diplomu iz Čačka.

„Sada primam penziju u iznosu od 158 evra, sa srednjom strčnom spremom“ kaže Hadrija Bajra

Ministarstvo za rad je najavilo da će i svima onima koji primaju penzije iz inostranstva biti uskraćena  tkz. osnovna penzija koju primaju na Kosovu u iznosu od 75 evra, čime će ministarstvo uštedeti  više od 12 miliona evra.

„Sada je zakon u fazi izmene i dopune i mislim da će početi da se primenjuje posle godišnjih odmora ,negde od septembra. Međutim i postojeći zakon nam daje pravo da vršimo analize i kontrole u vezi toga. Sada će biti dopuna tih kriterijuma, tako da će prilikom prijavljivanja biti u obavezi da donesu određenu dokumentaciju kao dokaz da žive na Kosovu“ dodaje Džaferi.

Poslanik Srpske liste i bivši Ministar rada i socijalne zaštite Nenad Rašić kaže da odluka o penzijama, s obzirom na dokumentaciju koju moraju da prilože, kao što je potvrda o plaćenom porezu ili račun za struju na svoje ime, najviše pogađa interno raseljena lica na Kosovu.

„Oni koji su najuroženiji biće najoštećeniji, jer neće moći da dokažu svoje mesto boravka. Oni sugurno neće moći da prilože račun za struju zbog toga što žive kod nekog rođaka i zato neće primati penzije, tako da je ovo administrativno uputstvo protivzakonito.“ kaže Rašić.

Novi zakon,  po rečima predstavnika Trusta, onemogućava dalju uplatu penzionih doprinosa radnicima sa prostora susednih država koji rade na Kosovu, a u ličnim dokumentima  nemaju dokaz o stalnom mestu boravka na Kosovu.

„Ranije su mogli da uplaćuju, sada više ne, zato što je sistem poreske administracije to limitirao i samo ko ima kosovsku ličnu kartu može da uplaćuje penzione doprinose. Mi imamo ljude sa teritorije Srbije koji se stalno raspituju i zbog toga se dešava da napuste i posao.“ Kaže Suzana Hadži Mehmetaj, Savetnik za klijetne u TRUST-u.

Pravo na kategorizaciju penzija imaju i Srbi koji su do 99. godine bili zaposleni na Kosovu, ali uz potvrdu da ne primaju penziju iz Srbije.

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš