Ministarstvo finasija obaveštava građane

Počelo apliciranje za mesečnu isplatu od 130 eura

Ministarstvo za finansije i transfere obaveštava građane da je počelo apliciranje za mesečnu isplatu u iznosu od sto trideset evra (130 €) prema Meri br. 15, koja je uključena u Operativni plan za hitni fiskalni paket.

Počelo apliciranje za mesečnu isplatu od 130 eura

Ispod možete pronaći uputstva i obrazac za apliciranje za zahtev za mesečnu pomoć́: Kliknike na crvena  slova da bi pročitali upustva i preuzeli aplikaciju.

 

•       Odluka –Mera br.15

•       Obaveštenje o apliciranju-Mera br.15

•       Obrazac aplikacije-Mera br.15

 

OBAVEŠTENJE

Na osnovu Odluke Vlade Republike Kosovo o hitnom fiskalnom paketu, br. 01/19 od 30.03.2020. I Odluke br. 31/2020 od 03.04.2020 ministra finansija i transfera za odobravanje operativnog plana za fiskalni paket Odeljenje za socijalnu pomoć pri Ministarstvu finansija i transfera pripremilo je ovo obaveštenje za sve građane sa teškim socijalnim uslovima koji mogu imati koristi od mesečne isplate u iznosu od sto trideset evra (130 €) prema Meri br.15, koja je obuhvaćena u Operativni plan za hitni fiskalni paket. Također, u okviru ovog obaveštenja pružaju se informacije za porodice koje mogu imati koristi, preduslove koje mora ispuniti podnosilac zahteva za naknadu, način prijave, rok za prijavu, objašnjenja za popunjavanje zahteva i informacije za podnošenje prijave..

I.PORODICE KOJE DOBIJAJU KORIST

Prema Meri br. 15, pravo na naknadu za isplatu mesečne pomoći u iznosu od sto trideset (130) evra za period april-jun 2020. godine, imaju porodice koje nemaju zaposlene (javni i privatni sektor), ne primaju nijednu mesečnu isplatu iz budžeta Republike Kosovo (penzija ili druga socijalna pomoć), podnosilac prijave je prijavljen kao nezaposlen u nadležnoj instituciji i ima prebivalište u Republici Kosovo.

II.PREDUSLOV ZA PRIJAVU

a)  Prvi preduslov da porodica dobija mesečnu pomoć u iznosu od sto trideset evra (130) jeste da podnosilac zahteva i svi članovi s kojima živi u porodičnoj zajednici moraju biti nezaposleni. (Čak i ako se prijavite, ne možete imati koristi)

b)  Drugi preduslov je da nijedan od članova porodice ne bi trebalo da bude deo koristi iz bilo kog socijalnog i penzijskog programa koji se finansira iz državnog budžeta. (Čak i ako se prijavite, ne možete imati koristi).c)Treći preduslov je da podnosilac prijave (podnosilac zahteva) mora biti registrovan u zavodima za zapošljavanje i imati status nezaposlenog lica. Za građane koji su prijavljeni kao nezaposleni i imaju izjavu o nezaposlenosti, to ne treba ponavljati, dok oni koji nisu registrovani moraju se registrovati i mogu to učiniti registrovanjem na online platformi Agencije za Zapošljavanje Republike Kosovo ili direktno podnošenjem zahteva Kancelariji za zapošljavanje. (Vaša prijava neće biti razmatrana i odobrena bez ispunjenja ovog preduslova)

)Drugi preduslov je da nijedan od članova porodice ne bi trebalo da bude deo koristi iz bilo kog socijalnog i penzijskog programa koji se finansira iz državnog budžeta. (Čak i ako se prijavite, ne možete imati koristi).c)Treći preduslov je da podnosilac prijave (podnosilac zahteva) mora biti registrovan u zavodima za zapošljavanje i imati status nezaposlenog lica. Za građane koji su prijavljeni kao nezaposleni i imaju izjavu o nezaposlenosti, to ne treba ponavljati, dok oni koji nisu registrovani moraju se registrovati i mogu to učiniti registrovanjem na online platformi Agencije za Zapošljavanje Republike Kosovo ili direktno podnošenjem zahteva Kancelariji za zapošljavanje. (Vaša prijava neće biti razmatrana i odobrena bez ispunjenja ovog preduslova)

 

Na osnovu člana 8. stav 1.4 Uredbe br 05/2020 za područja administrativne odgovornosti Kancelarijepremijera i ministarstava, tačka br. 2 Odluke Vlade Republike Kosova br. 01/19 od 30.03.2020. Godine, Ministar za finansije i transfere donosi ovu;

O D L U K U

1. Obavezuje se Divizija za socijalnu pomoć́da sarađuje i pruža podršku centrima za socijalni rad u sprovođenju mere br. 15 Fiskalnog paketa za hitne slučajeve.

2. Pravo na naknadu u isplati mesečne pomoćiu iznosu od sto trideset (130) evra za period april-jun 2020. godine, imaju porodice koje nemaju zaposlene (javni i privatni sektor), ne primaju nikakvu mesečnu isplatu iz Budžeta Republike Kosovo (penzija ili druga socijalna pomoć), a prijavljeni su kao nezaposleni u nadležnoj instituciji i koji imaju prebivalište u Republici Kosovo.

3. Da bi iskoristio meru br. 15, podnosilac prijave je dužan da se registruje kao nezaposleni u Zavodu za zapošljavanje, da dostavi kopiju lične karte, kopiju ili potvrdu bankovnog računa i da ispuni pristupnicu koja mora biti potpisana od strane podnosioca zahteva, putem Internet aplikacije (snažno preporučena opcija) ili aplikacija u fizičkom obliku..

4. Centri za socijalni rad pružaju i prihvataju fizički oblik prijave za sve podnosioce zahteva i registruju podatke naosnovu elektronskih zapisa, kojima ćeupravljati odeljenje socijalne pomoći.

5. Odeljenje socijalne pomoćiputem sistema elektronske baze podataka obrađuje i razmenjuje podatke iz prethodnog meseca kako bi proverilo prihode podnosioca zahteva i članova porodice od sistema socijalne isplate, penzije i drugih mesečnih primanja koje mogu da ih identifikuje Poreska uprava Kosova.

6. Nakon postupka verifikacije prihoda podnosioca zahteva i svih članova njegove porodice, Sektor za socijalnu pomoć́priprema mesečni spisak za sve porodice korisnika i obaveštava svaki Centar za socijalni rad sa brojem porodica korisnika u svojoj opštini. Ova verifikacija se vrši svakog meseca za prethodni mesec, na osnovu dokaza u trenutku verifikacije

 

7. . Divizija za socijalnu pomoć́, na osnovu meseca prijave, izračunava mesečni iznos za svaku porodicu i šalje spisak korisnika u Trezor na izvršenje, nakon što ovaj spisak odobri ministar zua finansije i transfere.

8. Divizija za socijalnu pomoć́za svaki mesec treba da izvrši provere statusa prihoda svakog podnosioca zahteva.

Ako se identifikuje da je neka porodica koristila finansijska sredstva u suprotnosti sa kriterijumima navedenim u Meri br. 15 Fiskalnog paketa za hitne slučajeve razviće se procedure povraćajatih sredstava dobijenih bez zakonskog osnova.

10. Obaveznijese Divizija za socijalnu pomoć́i centri za socijalni rad da sprovode ovu odluku.

11. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Besnik Bislim

Ministar zaFinansije i Transfere

 

 

 

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

Korona virus Statistika

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš