Fond za kreditne zajmove počeo sa radom

Usvajanje Zakona o kreditiranju mikro, malih i srednjih preduzeća na Kosovu, povećaće mogućnost dobijanja zajmova. Fond za kreditne zajmove Kosova od danas je zvanično počeo sa radom.

Fond za kreditne zajmove počeo sa radom

Zakon o uspostavljanju Fonda za kreditno jemstvo na Kosovu usvojen je u Skupštini 3. Juna 2015. godine, a stupio je snagu 23. januara tekuće godine.  Sprovođenje ovog zakon predviđa finansijsku podršku mikro,malim i srednjim preduzećima, kroz zajmove koje dobijaju od banke, odnosno 50%  kredita garantovaće Kosovski fond za kreditno jemstvo, što će povećati mogućnost dobijanja zajmova.

“Skupština Kosova je usvojila jedan od najbitnijih zakona za privredni razvoj Kosova. Ključni izazov sa kojim se naša privreda još uvek suočava je iskorišćavanje ljudskih i finasijskih  potencijala”, rekao je Kadri Veselji, predsednik Skupštine Kosova.

Sredstva  za ovaj Fond, pored međunarodne donatorske agencije, obezbediće i Vada Kosova, koja je preko Ministarstva trgovine i industrije izdvojila milion evra za prve tranše finansiranja.

“KFKJ ce povećati broj radnih mesta, tržišnog bilansa i povećanje privatnih preduzeća”, poručio je premijer Isa Mustafa.

Ovaj fond povećaće šanse nedovoljno zastupljenih privrednih preduzeća koja vode žene i pripadnici manjinskih zajednica.

“Ovaj fond je važna prilika za privredni razvoj na Kosovu. Više puta sam od poljoprivrednika i preduzetnika, uključujući žene i pripadnike manjina čuo da je pristup finasijama veoma težak“, kazao je američki ambasador na Kosovu Greg Delavi.

“Vlada Nemačke, pored Usaid-a i drugih donatora, podržava fond  grantom od dva miliona evra, koji će se koristiti za obezbeđivanje početnog kapitala, koji će  iznositi 15 miliona evra”, dodala je Angelika Fic, ambasador Nemačke na Kosovu.

Kosovski Fond za kreditna jemstva će osim saradnje sa Vladom Kosova sarađivati i sa drugim finansijskim institucijama, donatorima, kao i sa Centralnom bankom Kosova.

"Neotplaćeni zajmovi beleže pad od 8,3 odsto u 2014.godini, što je najveći pad od 2012. godine. Kosovo drži najnižu stopu neotplaćenih zajmova  u regionu“, kazao je Bedri Hamza. guverner Centralne banke Kosova.

Fond će do 2017. godine funkcionisati u sklopu trogodišnjeg USAID-ovog  projekta Osnaživanje podrške kredita, nakon čega će funkcionisati kao nezavisno telo.   

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

Korona virus Statistika

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš