Takvim za 2020 – poziv za dostavu radova

Obavještavamo bošnjačku i širu javnost da je dana 16.10.2019., na sastanku Predsjedništva Islamske zajednice Kosova, donijeta odluka da se paralelno sa Takvimom na albanskom izdaje i Takvim na bosanskom jeziku. Glavni urednik Takvima, prof. Ahmed Sadriu, tim povodom je, 29.10.2019., održao sastanak sa imamima Župe i Gore i odredio redakciju od tri osobe za Takvim na bosanskom jeziku.

Takvim za 2020 – poziv za dostavu radova

Ovom prilikom pozivamo akademsku javnost (sve zainteresovane imame, profesore, bošnjačke i druge intelektualce) da dostave svoje originalne neobjavljene radove ili prijevode za Takvim 2020 najkasnije do 20.11.2019. Autorima i prevodiocima će biti isplaćeni honorari.

Takvim na bosanskom jeziku na Kosovu je po prvi puta pokrenut 1995. godine, od strane trezvenih bošnjačkih intelektualaca. On je bio nužnost trenutka i potreba da se bar minimalno održi kontinuitet informiranosti o bitnim vjerskim, kulturnim i nacionalnim temama, ali prije svega o namaskim vremenima, vjerskim praznicima i mubarek noćima i danima za Bošnjake Kosova.

Nesumnjivo, Takvim na bosanskom jeziku koji već 24 godine izlazi uz izvjesne prekide, predstavlja važan izvor očuvanja vjerskog, nacionalnog, etničkog i kulturnog identiteta Bošnjaka Kosova. Svaki broj, od kojih je dosad izašlo 19, izlazio je pod pokroviteljstvom Islamske zajednice Kosova ili uz saradnju i dozvolu iste. On baštini višestoljetno tradicionalno tumačenje islama u duhu vremena i mjesta, a njegovi autori su solidni poznavaoci islamske misli. Nadamo se da će i ovaj, jubilarni, dvadeseti po redu biti na tom tragu.

Redakcija:
1.Mr. Elmir Karadži
2.Dr. Munafis Hodža
3.Nailj ef. Skenderi

Priloge slati na email: karadzi82@hotmail.com

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš