Podrška inicijativi za uspostavu Bošnjačkog vijeća u Makedoniji, Kosovu, Albaniji, Sloveniji

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća, kojeg sačinjavaju Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca (Bosna i Hercegovina), Bošnjačko nacionalno vijeće (Srbija), Bošnjačko vijeće (Crna Gora) i Koordinacija županijskih bošnjačkih vijeća (Hrvatska), održao je treću sjednicu u Podgorici, dana 10.11.2018. godine.

Podrška inicijativi za uspostavu Bošnjačkog vijeća u Makedoniji, Kosovu, Albaniji, Sloveniji

jednici su prisustvovale delegacije bošnjačkih vijeća, predvođene predsjednicima: prof.dr. Nedžadom Mulebegovićem, dr. Sulejmanom Ugljaninon, Mirsadom Džudževićem i Harunom Omerbašićem.

Na sjednici su predsjednici i delegacije bošnjačkih vijeća podnijeli informacije o radu i aktivnostima vijeća između sjednica Ureda. Zaključeno je da se naredne sjednice Odbora za bosanski jezik i Odbora za izradu prijedloga rezolucije o grbu i zastavi Bošnjaka, održe 23. decembra 2018. godine u Sarajevu, u cilju nastavka započetih aktivnosti, a u skladu sa prethodno donesenim zaključcima.

Sjednici Ureda, u svojstvu gostiju, prisustvovali su predstavnici inicijativnog odbora iz Makedonije, čiji je cilj uspostava Bošnjačkog vijeća u Makedoniji. Informaciju o položaju, statusu i inicijativi podnio je gosp. Abdulah Šačirović.

Članice Ureda za koordinaciju, svakako putem Ureda, ali i svaka članica ponaosob, dali su punu podršku inicijativi za uspostavu Bošnjačkog vijeća u Makedoniji, ali i na Kosovu, Albaniji, Sloveniji i drugim zemljama Balkana, gdje su Bošnjaci prisutni kao manjinski narod. Ured je zaključio da se pruži podrška uspostavi bošnjačkih vijeća, uz definisanje zakonodavnog okvira, kojim će se definirati prava Bošnjaka u državama Balkana u kojima do sada nisu zakonom definirana prava Bošnjaka i uspostavljena bošnjačka vijeća.

Posebna diskusija vođena je o aktivnostima koje se odnose na uspostavu registra bošnjačkih organizacija i institucija, kako bi se u narednom periodu organizirala Konferencija bošnjačkih organizacija i institucija, s ciljem međusobnog upoznavanja i informiranja o položaju, statusu i aktivnostima.

Poseban akcent stavljen je na aktivnosti koje se provode putem Ureda, a odnose se na pitanja bosanskog jezika, književnosti, kulture i informiranja, kako bi se izradila zajednička platforma i strategija u ovim oblastima.

Izvor: (.sandzacke.rs)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš