Na Ahiret preselio akademik Muhamed Filipović

Bh. akademik i pisac Muhamed Filipović preminuo je u srijedu u Sarajevu u 91. godini.

Na Ahiret preselio akademik Muhamed Filipović

Bio je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, filozofski pisac, teoretičar, esejista i jedan od značajnijih bosanskohercegovačkih filozofa.

Bio član Akademije nauka i umjetnosti BiH (ANUBiH) i predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU).

Akademik Filipović rođen je u Banjoj Luci 3. avgusta 1929. godine.
 

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović uputio telegram saučešća porodici akademika Muhameda Filipovića

Poštovani članovi porodice Filipović, s tugom sam primio informaciju o smrti uvaženog akademika Muhameda Filipovića. Svojim višedecenijskim angažmanom akademik Muhamed Filipović je ostavio neizbrisiv trag u naučnom, političkom i društvenom životu Bosne i Hercegovine.

Njegova energija i kompletan društveno-politički angažman bili su gotovo u potpunosti posvećeni odbrani i afirmaciji naše domovine Bosne i Hercegovine, bošnjačkog naroda i multietničkog bosanskohercegovačkog bića.

Na to i vi kao porodica, ali i svi mi kojima je država Bosnа i Hercegovina na srcu, trebamo i moramo biti ponosni.

Primite izraze mog iskrenog i dubokog saučešća.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu, a doktorirao 1960. godine. Bio je član Akademije nauka BiH i predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Radio je kao profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Objavio je 14 knjiga, od kojih su neke prevedene na druge jezike.

Najveći broj prijevoda doživjela je knjiga "Lenjin - monografija njegove misli", koja je prevedena na danski, švedski, francuski, bugarski, slovački, italijanski i kineski, javlja Face TV.

Allah da mu oprosti grijehe i podari vječni rahmet, porodici i prijateljima sabur i bašum sagosum.


Izvod iz biografije Dobri Bošnjani, Bošnjaci.Net:
Doktor filozofije, akademik, povjesničar, političar, diplomata... Jednom riječju - Tunjo. Intelektualac koji je svojim znanjem uspio zaista obujmiti granice Bosne, i ne samo nje. Autor eseja koji je i povod za ovaj leksikon, akter burnih političkih i kulturnih dogadaja u Sarajevu i Bosni posljednjih tridesetak godina, od onih na Filozofskom fakultetu šezdesetih do današnje političke scene, urednik Enciklopedije BiH u okviru velikog Krležinog projekta Enciklopedije Jugoslavije (druga polovina sedamdestih); pisac koji je ispravno protumacio i 'žurnalistički duh suvremenog vremena' i koji je dosad objavio na stotine tekstova, eseja, studija po novinama i časopisima svih profila, od Odjeka i Života do Voxa. Početkom devedesetih, zajedno s Adilom Zulfikarpašićem i mladim novinarima okupljenim oko omladinske štampe, jedan je od inicijatora agresivne političke borbe za nacionalni bošnjački identitet čiji značaj, nažalost, većina bošnjačkih intelektualaca tada nije uspjela da shvati.

Profesor Filipović je bio jedan od osnivača SDA, ali se, usljed konceptualnog sukoba oko bošnjaštva, razišao sa njom i potom, zajedno sa Zulfikarpašićem, formirao MBO.

U ratu je Filipovic bio aktivno uključen u mnoge političke procese, od Bošnjačkog sabora do mjesta ambasaora RBiH u Švicarskoj i Velikoj Britaniji.

Ukratko: da ga nema, morali bi ga izmisliti.
 


Muhamed Filipović je rođen 3. 8. 1929. godine u Banja Luci. U rodnom gradu završio je osnovnu školu i realnu gimnaziju. Filozofiju, uz prirodne nauke i historiju, studirao je u Beogradu i Zagrebu, a diplomirao je 1952. godine. Doktorat iz filozofije obranio je 1961. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Iste godine je biran za docenta, 1967. godine za vanrednog, a 1972. za redovnog profesora za predmete Logika sa metodologijom i Metodologija znanstvenog rada na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Univerziteta u Sarajevu, objavila je NAP agencija.

Od prvog izbora do penzioniranja 1999. godine akademik Filipović je redovno predavao navedene predmete na svom fakultetu, a gostovao je i na drugim fakultetima i naučnim institucijama u tadašnjoj državi i inozemstvu (Njemačka, Austrija, Danska, Norveška, Švedska, Švicarska, Velika Britanija, Sjedinjene Države Amerike, Kanada i Rusija).

Autor je velikog broja studija, monografija i drugih djela iz više naučnih oblasti – logike, historije filozofije, historije duhovnog i kulturnog života Bosne i Hercegovine, estetike, sociologije i politike. Pisao je i književne kritike i eseje i vodio brojne polemike i rasprave o mnogim društvenim problemima. Bavio se i leksikografijom i bio glavni i odgovorni urednik Enciklopedije Jugoslavije za BiH. Svojim radovima i istupima u javnosti otvarao je brojna pitanja, inicirao rasprave i polemike koje su imale odjeka u našoj javnosti. Najznačajniji radovi, koje je objavio u posebnim izdanjima, su mu: Religija i moral; Metodologija socijalnih i istraživanja potreba u obrazovanju; Humanistički problemi socijalizma; Industrijska sociologija; Industrija kao predmet naučnog istraživanja; Rukovođenje u industriji BiH; Predavanja o metodologiji socioloških istraživanja; Filozofija Ludviga Wittgensteina; Lenjin – Monografija njegove misli; Filozofski problemi savremenih logičkih teorija; Suvremena filozofija i marksizam; Filozofija Karla Marksa; Materijalizam Karla Marksa; Marksova dijalektika; Bosna i Hercegovina – Separat Enciklopedije Jugoslavije o Bosni i Hercegovini; Safet Krupić – marksistički filozof, književni kritičar i estetičar; Filozofija jezika; Bosna i Hercegovina – najvažnije geografske, demografske, historijske, kulturne i političke činjenice; Bošnjačka politika; Ideja Europe u europskoj historiji; Deset predavanja o razumijevanju historije u europskoj historiografiji; Bio sam Alijin diplomata; Komunizam i nostalgija; Jedno dugo, dugo putovanje uz rijeku Lim i oko Peštera; Pitanje odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini 1992–1995.; Bosna i Hercegovina u okovima nacionalizma; Tragedija Bosne; Islam i teror; Devetnaest etida o Mihailu Bahtinu; Filozofija – udžbenik za srednje škole; Filozofska istraživanja – filozofija, logika, jezik; Afera Agrokomerc i smrt Hamdije Pozderca; Javnost i moral; Ko smo mi Bošnjaci; Filozofski eseji; Kraj epohe liberalizma; Bosanski duh lebdi nad Bosnom; Pokušaj jedne duhovne biografije; Historija bosanske duhovnosti – Prahistorija; Historija bosanske duhovnosti – Duhovni život Ilira i srednjovjekovne Bosne; Historija bosanske duhovnosti – Duhovni život osmanske Bosne; Historija bosanske duhovnosti – Epoha modernizacije; Metodologija znanosti i znanstvenog rada.

Za dopisnog člana ANUBiH izabran je 1978, a za redovnog 1987. godine. Obavljao je funkciju potpredsjednika ANUBiH od 1999. do 2008. godine i direktora Centra za leksikologiju i leksikografiju ANUBiH.

Datum i vrijeme komemoracije i ukopa akademika Muhameda Filipovića bit će naknadno objavljeni.

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš